Super mozog – ako získať zo svojho mozgu maximum

jedinečný workshop o spoznaní vlastného mozgu

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

BENEFITY

Super mozog - ako získať zo svojho mozgu maximum

 

zistíte ako vznikajú manažérske stereotypy

ako sa zbaviť sa škodlivých manažérskych návykov

zistíte kedy a prečo nás mozog klame

spoznáte toxické následky stresu na vašu pamäť a mozog

odhalíte mýty a fakty - MULTITASKING, motivácia, dopamín, oxytocín a tímová práca

naučíte sa ako si udržať výkonnosť, bystrosť a sviežosť mozgu počas celého dňa

 

spoznáte ako funguje váš mozog podľa najnovších výskumov neurovedy

neuroplasticita - najväčší objav v oblasti ľudského mozgu za posledných 400 rokov

spoznáte revolučné zistenia v chápaní fungovania ľudského mozgu

pochopíte prečo denne strácame približne 85.000 mozgových buniek

naučíte sa ako dokážeme aktívne podporovať zdravie mozgu

otvorí sa vám úplne nová dimenzia zdravia mozgu a fyzickej aktivity

spoznáte základné neurohormóny a ich vplyv na váš mozog

 

Motto: Zmeňte svoj mozog - zmeníte svoj život

Ciele a obsah workshopu

Super mozog - ako získať zo svojho mozgu maximum

 

1. Najnovšie výskumy neurovedy

najnovšie výskumy neurovedy menia náš pohľad na správanie manažérov, princípy učenia, manažérske vzdelávanie, motiváciu, kreativitu a inováciu

spoznáte ako evolúcia mozgu ovplyvňuje naše dnešné fungovanie

vedci dokázali, že mozog sa mení a vyvíja celý život - čo to znamená pre manažéra

odhalíte ako sa neuroveda pozerá na leadership - neuroleadership - nové vedecké poznatky o líderstve

 

 

2. Ako funguje ľudský mozog

zistíte kedy a ako sa neuróny navzájom prepájajú a tvoria neurónové synapsie

získate úplne nový pohľad na ľudské emócie - vzťah EQ a IQ

 

 

3. Mozog a manažér

pochopíte ako vznikajú vaše nové mozgové mapy a aký vplyv majú na vaše manažérske zručnosti

zistíte ako vznikajú manažérske stereotypy a ako sme schopní vzdať sa neprijateľných alebo škodlivých manažérskych návykov

 

 

4. Kreativita a inovácia mozgu

otvorí sa vám nový pohľad na princípy kreativity - zistíte kde sa rodí inovácia

mozog na neučenie reaguje jednoducho - nerozvíja sa, čo to znamená pre naše manažérske fungovanie

 

 

5. Zdravie mozgu

zdravie nášho mozgu závisí od našej pohybovej aktivity

fyzická - pohybová aktivita stimuluje rast a rozvoj nových mozgových buniek

fyzická aktivita zvyšuje a podporuje naše kognitívne schopnosti

spoznáte aktívne prepojenie zdravia mozgu a fyzickej aktivity

zdravie mozgu - spoznáte čo škodí vášmu mozgu, aké aktivity ničia alebo výrazne poškodzujú váš mozog - akým aktivitám by sme sa mali vyvarovať

spoznáte čo podporuje a zlepšuje zdravie vášho mozgu - aké aktivity je dobré opakovať a cielene vyhľadávať

 

 

6. Degenerácia a rozvoj mozgu

bez toho, aby sme si to uvedomovali - už v mladom veku začína proces degenerácie nášho mozgu a čo s tým dokážeme urobiť?

pochopíte prečo denne strácame približne 85.000 mozgových buniek

 

 

7. Mozog a podvedomé správanie

na vlastných skúsenostiach zistíte kedy začína manažér fungovať na úrovni inštinktov a za akých okoľností ste schopný vedome kontrolovať vaše správanie

spoznáte nové spôsoby myslenia a aktívne vplyvy podvedomia

naučíte sa rozpoznávať automatické vzorce mozgu - tzv. autopilot

pochopíte vplyv fungovania vedomia na náš život

 

 

8. Klamstvá a sabotáž vlastného mozgu

sabotáž mozgu - kedy náš mozog sabotuje sám seba a kedy my sabotujeme náš vlastný mozog

zistíte aká ľahká je manipulácia vášho mozgu a ako vznikajú klamstvá mozgu

zistíte kedy nás mozog podporuje a kedy nás dokáže absolútne blokovať

zistíte kedy a prečo nás mozog klame

 

 

9. Mozog a stres

spoznáte toxické následky stresu na mozog

zistíte vzájomné súvislosti a následky medzi stresom a reakciou amygdaly

zistíte ako môže byť nebezpečná práca pod stresom - toxické efekty pre mozog a telo

 

 

10. Neuroplasticita a zmeny mozgu

ľudský mozog je plastický - mení sa počas celého života - spoznáte čo to pre vás znamená

mozog sa prispôsobuje podnetom z prostredia, ktorým je vystavený - aké riziká z toho pre nás vyplývajú a ako môžeme prostredie využívať vo svoj prospech

 

 

11. Ako funguje ľudský mozog

spoznáte základné neurohormóny a ako ovplyvňujú váš mozog a váš život

pochopíte ako myslenie a správanie navzájom súvisia

získate prekvapujúce fakty o sociálnej konformite a ľudskej túžbe nasledovať pravidlá

odhalíte rôzne mýty a fakty - MULTITASKING, motivácia, dopamín, oxytocín a tímová práca

pochopíte ako ľudské správanie, emócie, postoje a konanie riadi ľudský mozog

 

 

12. Výkonnosť a efektivita mozgu

spoznáte ako funguje ľudský mozog pri rušivých signáloch

ako na nás a našu výkonnosť pôsobí „open space“

ako ľudský mozog dokáže zvládať konfliktné zadania a úlohy

pochopíte ako ľudský mozog riadi manažérsku výkonnosť a produktivitu

spoznáte a lepšie pochopíte neuro-princípy manažérskeho rozhodovania

spoznáte ako si udržať výkonnosť, bystrosť a sviežosť mozgu počas celého dňa

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH