Automobilová výroba – prekliatie alebo spása?

Posted

Automobilová výroba – prekliatie alebo spása?   Slovensku sa darí. Štatistiky hovoria svojou rečou, aj keď vnímanie ľudí často vychádza z ich reálnych životov… Automobilový priemysel zaznamenáva neskutočné čísla. V roku 2015 sme vyrobili na Slovensku viac ako 1.000.000 automobilov. Je to […]

Riadenie kvality v súvislostiach – 2

Posted

Riadenie kvality v súvislostiach demografie, Industry 4.0 a „Social Brain Leadership“ pokračovanie – 2. časť   Prax ukazuje, že manažéri kvality a pracovníci kvality majú väčší s problém manažérskym a líderským pohľadom na kvalitu ako s odbornou znalosťou špecifických kvalitárskych smerníc a systémov. Chýba im […]

Riadenie kvality v súvislostiach – 1

Posted

Riadenie kvality v súvislostiach demografie, Industry 4.0 a „Social Brain Leadership“   Európska populácia naďalej starne a s tým súvisia aj zmeny požiadaviek na automobily. Do popredia sa budú dostávať nie len požiadavky na zvyšovanie komfortu jazdy a ekologické riešenia, ale najmä systémy podporujúce bezpečnosť […]