Procesný manažment - riadenie procesov

 

Procesný manažment - riadenie procesov

 

schopnosť definovať a vidieť proces v súvislostiach

identifikovanie a eliminovanie duplicitných činností

dôkladná analýza a základné pochopenie procesu prináša reálne zlepšenia

metódy ako meniť a zefektívňovať procesy

 

tvorba a používanie systému a nástrojov definujúcich a mapujúcich aktuálny stav firemných procesov a ich vplyv na fungovanie tímu, oddelenia alebo vlastnej práce

 

Procesný manažment I. (viac o workshope)

Procesný manažment II. (viac o workshope)

Základné princípy štíhlej výroby (viac o workshope)

  COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_54_w 

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_55_w

 

 

identifikovanie a eliminovanie duplicitných činností

identifikovanie a eliminovanie činností bez pridanej hodnoty

 

identifikácia a kvantifikácia parametrov vybraných kritických procesov

nástrahy a riziká súvisiace s realizáciou zmien procesov

osvojenie si nástrojov tvorby a chápania „Big Picture“ - procesný nadhľad a vzájomné súvislosti

analýza, vyhodnotenie, zefektívnenie a udržanie - cesta k efektívnejším procesom

pochopenie, aplikácia a vyhodnocovanie princípov Lean – štíhlej výroby

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH