Ako pracujeme

spôsob, formy a prístup pri realizácii manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

COMM-PASS princípy manažérskeho rozvoja a vzdelávania

nižšie nájdete vybrané informácie, pre viac prejdite do COMM-PASS Body of Knowledge

 

 

1. Experience Based Education

reálne biznis projekty a biznis výsledky - reálne vzdelávanie

 

vzdelávanie v praxi - Experience based education

riešenie konkrétnych biznis tréningových projektov - reálne zadania z praxe

Learning supportive environment - prostredie stimulujúce a generujúce zážitky

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

2. Outcomes Driven Education

okamžitá aplikácia nových znalostí do praxe - reálne výstupy

 

vzdelávanie prinášajúce konkrétne biznis výsledky vo firemnej a manažérskej praxi

Demand driven education - Biznis Solutions

„On the job learning“

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

3. SMART Brain - mozog a najnovšie výskumy neurovedy

brain based education

 

učenie vyvoláva fyzické zmeny v štruktúrach mozgu merateľné dnešnými modernými technológiami

contextové učenie

brain based education

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

4. Merateľná návratnosť (ROI) vzdelávacích a rozvojových projektov

real life education

 

konkrétna merateľnosť dosahovaných výsledkov a zmien

ROI tréningového projektu vs. investícia do realizácie vzdelávania

konkrétny tím rieši konkrétny projekt s konkrétnymi cieľmi

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

5. Vitality manažment

 

najnovšie výskumy sedavého štýlu práce a života na naše zdravie a výkonnosť mozgu

aktívny pohyb počas vzdelávania a práce ako podpora vitálnejšieho mozgu

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

 

6. Správna motivácia a potreby vzdelávania a rozvoja

 

vysvetlenie a pochopenie dôvodov PREČO dané vzdelávanie

správne chápanie procesu učenia

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

7. Tímový prístup a realizácia

 

„Task Force Approach“ realizácia a prístup

Centrá Excelentnosti

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

 

8. Medzinárodné štandardy a Individuálne programy pripravené na mieru pre klienta

 

aplikácia medzinárodných štandardov na konkrétne potreby firmy / jednotlivca

TOP manažérske trendy, nástroje a prístupy

 

viac sa dozviete v časti Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

kompletné informácie o COMM-PASS princípoch manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

vzdelávanie ≠ školenie

"školenie" v klasickom chápaní je len jednou z častí komplexného vzdelávacieho procesu - viac informácii a prehľad o COMM-PASS systéme manažérskeho vzdelávania nájdete v časti Moderné manažérske vzdelávanie a rozvoj

 

portfólio manažérskych vzdelávacích a rozvojových biznis programov realizujeme nasledovnými formami podľa záujmu a potrieb klienta – viac informácii nájdete v časti Formy manažérskeho vzdelávania

 

bližšie spoznanie COMM-PASS prístupu a spôsobu realizácie rozvoja a inovácie manažérskeho know - how a firemnej biznis hodnoty môžete získať v časti COMM-PASS Body of Knowledge - pre viac informácii nás kontaktujte

Formy manažérskeho vzdelávania

Manažérske vzdelávanie podľa vašich potrieb

 

účastníci našich workshopov manažérskeho vzdelávania majú možnosť vybrať si stupeň - vedomostnú náročnosť workshopov podľa úrovne ich znalostí danej manažérskej témy

 

informácie o úrovniach workshopov vhodných pre začínajúcich manažérov - team leaderov až po senior manažérov a exekutívu nájdete v časti -  verejné workshopy alebo firemné workshopy

 

ak máte otázky, ktorá úroveň vzdelávacieho workshopu je pre vás vhodná, kontaktujte nás a radi vám poradíme alebo prejdite do časti Formy manažérskeho vzdelávania

 

Akí sme - náš tím

 

COMM-PASS tím je inšpiratívny, kreatívny a dynamický

spochybňujeme (challenge) “status quo“

fascinujúci rozvoj - sloboda, talent, vášeň, kreativita, zodpovednosť

 

neistota je motor inovácie a kroku vpred

hľadáme čo treba ukončiť, aby sme mohli začať niečo nové

výmimočnosť a jedinečnosť v každom človeku

 

viac o tom akí sme, prečo robíme to, čo robíme - sa dozviete v časti COMM-PASS hodnoty

 

COMM-PASS Live

Vlastná zodpovednosť - vlastný rozvoj

 

podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti na workshopoch

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

pre konkrétne zvýhodnené podmienky nás kontaktujte alebo prejdite do časti COMM-PASS Live

COMM-PASS Live prináša vzájomnú podporu a rozvoj

 

Inovácie v manažérskom a firemnom vzdelávaní

kompletný prehľad inovácii nájdete v časti Inovácie v manažérskom vzdelávaní a rozvoji

 

COMM-PASS Evolead DNA

systém realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

Manažérske zručnosti & know – how

 

comm-pass_manazerske-zrucnosti-a-know-how

 

vyššia ziskovosť o 48%

vyššia produktivita o 22%

rast angažovanosti o 17%

vyšší predaj o 19%

TOP trendy v manažmente

stabilný manažérsky tím

rozvoj a udržanie talentov

 

 

SMART Brain - výskumy mozgu a neurovedy

 

comm-pass_smart-brain

 

mozog do 30 dní zabúda 90% prijatých informácii

tvorba nových mozgových máp - vedecké fakty

aktívny rozvoj mozgu a podpora zdravia mozgu

najnovšie výskumy a zistenia neurovedy v praxi

 

 

Vitality Manažment - zdravie a sedenie v práci

 

comm-pass_vitality-manazment

 

následky dlhého sedenia

prevencia funkčných porúch pohybového aparátu a civilizačných chorôb

zníženie - fluktuácia o 65%

zníženie chorobnosti

zvýšenie - udržateľnosť ľudí

efektívny employer branding

 

 

Projektový manažment & manažérsky systém

 

comm-pass_projektovy-manazment-a-manazersky-system

 

dosahované úspory - financie: o 20 – 30%

čas: o 50 % (ročne šetríte až 40 dní)

zníženie zlyhaní projektov o 31%

okamžité biznis výsledky

80% Exekutívy určilo projektový manažment ako kľúčovú kompetenciu pre udržanie konkurencieschopnosti

 

Viac informácii o aplikácii moderného vzdelávacieho systému do vášho firemného a manažérskeho vzdelávania nájdete v časti COMM-PASS Evolead DNA alebo nás kontaktujte

Kvalitnejší mozog - lepší život

 

mozog je tvorcom kvality nášho života, biznis a manažérskej prosperity

informacia premenená na znalosti - aplikácia teórie v praxi a v živote je základom dosiahnutia úspechu a zmeny

 

aktívne zmeny mozgu v živote manažéra - Social Brain Development - prejdite do časti Vzdelávanie a život manažéra

 

najnovšie výskumy neurovedy o fungovaní ľudského mozgu aplikované v manažérskej praxi nájdete v časti SMART Brain

získajte informácie ako dosahovať dlhodobé zmeny mozgu - štrukturálne a funkčné zmeny mozgu, ktoré prinášajú zmeny v živote a v manažérskom správaní, fungovaní a nové manažérske schopnosti - kontaktujte nás

 

zobrazili sme život manažéra na 24 hodinovej časovej osi - kde sa momentálne nachádzate? zistite viac

Mozog je v centre nášho záujmu

 

mozog riadi a rozhoduje o našom živote

manažér potrebuje aktívny rozvoj mozgu - rozvoj mozgu nemôže byť otázkou náhody - vlastného hazardu

od ZDRAVIA MOZGU závisia naše kognitívne schopnosti, emocionálne zručnosti a emocionálna stabilita, sociálne zručnosti a sociálne vzťahy

mozog sa buď rozvíja alebo degraduje - v ktorom štádiu svojho života sa nachádzate? viac sa dozviete v časti Vzdelávanie a život manažéra

 

PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV

(Project Based Workshops)

efektívny spôsob realizácie manažérskeho vzdelávania

workshopy prinášajúce moderné manažérske know - how, podporené najnovšími formami učenia a prijímania nových informácii, podpora rozvoja mozgu a vitality, tvorba reálnych biznis výsledkov

 

1. VYSOKÁ PRIDANÁ HODNOTA – riešenie reálnych projektov prináša okamžité výsledky

2. UNIKÁTNOSŤ – reaguje na konkrétne požiadavky firmy a manažmentu

3. ADAPTABILITA – podľa náročnosti projektu a cieľov projektu

4. FLEXIBILITA – nie je nutné vykonávať každý krok v plnom rozsahu

5. PROFESIONALITA – každý krok sa realizuje cez manažérske nástroje

6. BEST PRACTISE – praxou overené postupy a riešenia

7. VEDECKÝ PRÍSTUP – vedecky podložené princípy a fakty

8. EXCELENTNOSŤ – rozvoj centier manažérskej a odborno – technickej excelentnosti

9. VÝNIMOČNOSŤ 21. STOROČIA – líderstvo, inovatívnosť, konkurencieschopnosť

10. MOTIVÁCIA A ZMENA – manažérska tvorivosť, iniciatíva, challege „status quo“

COMM-PASS_Manazersky restart_10_w

Viac informácii o aplikácii moderného systému realizácie manažérskych workshopov do vášho firemného a manažérskeho vzdelávania nájdete v časti COMM-PASS Projektový model workshopov alebo nás kontaktujte

COMM-PASS Projektový model workshopov

 

COMM-PASS systém integruje kľúčové zložky manažérskeho rozvoja

 

 

Manažérske rozvojové a vzdelávacie programy vychádzajú z reálnych potrieb firmy a manažérov:

 

1. Ľudia - ako funguje ľudský potenciál vo firme - manažérske zručnosti, návyky, postoje

 

2. Systém - manažérsky systém riadenia vo firme, procesné a projektové nastavenie

 

3. Know - how - aká je úroveň odborných znalostí a expertné know - how vo firme

Viac informácii o aplikácii vzdelávacieho prístup COMM-PASS Systém do vášho firemného a manažérskeho vzdelávania nájdete v časti COMM-PASS Systém alebo nás kontaktujte

Navigácia - ako používať web

COMM-PASS edukatívno - informačný web

prejdite do časti Navigácia a získajte prehľad o podrobnostiach COMM-PASS webu

 

COMM-PASS Solutions

Biznis riešenia - manažérske programy

 

Prečo COMM-PASS Solutions:

prakticky orientované manažérske vzdelávanie - merateľné ROI

riešenia konkrétnych manažérskych problémov a výziev

tvorba a implementácia biznis riešení

podpora a dosahovanie biznis cieľov

 

viac informácii o aplikácii COMM-PASS Solutions - Biznis riešenia do vášho firemného a manažérskeho vzdelávania nájdete v časti COMM-PASS Solutions - biznis riešenia alebo nás kontaktujte

 

Micro - Learning Workshopy

 

dajte vášmu manažérskemu vzdelávaniu a manažérskemu rozvoju nový rozmer

učenie krok-po-kroku a okamžitá aplikácia v praxi

rýchla reakcia učenia na zmeny potrieb biznisu a na nové potreby a požiadavky manažérskej praxe

potreba nového modulu vzniká až po aplikácii daného know - how v praxi

rešpektuje možnosti účastníkov - čas, témy, tréningové potreby

 

stres - dosahovanie výsledkov pri zvládateľnej a riadenej úrovni stresu

viac informácii o aplikácii prístupu "Micro - Learning" do vášho firemného a manažérskeho vzdelávania nájdete v časti Micro - Learning Workshopy alebo nás kontaktujte

 

Otvorené workshopy

manažérske vzdelávanie a rozvoj pre verejnosť

informácie o jednotlivých znalostných úrovniach workshopov nájdete nižšie

 

 

Interné - firemné workshopy a programy

pre bližšie informácie a podmienky nás kontaktujte

 

Projekt Moderny manazer-Vitalny manazer_4_w

Akademia projektoveho manazmentu_6_w

Systém realizácie manažérskych workshopov

 

efektívne vzdelávanie vychádza z nasledovných princípov:

Biznis inteligencia v manažérskom vzdelávaní

Projektový model workshopov

SMART Brain a výskumy neurovedy

Vitality manažment

TOP trendy vo vzdelávaní a manažmente

 

 

Bližšie informácie o systéme realizácie manažérskeho vzdelávania

 

Znalostná úroveň manažérskych workshopov

 

účastníci firemných (interných) ako aj otvorených (verejných) workshopov manažérskeho vzdelávania majú možnosť vybrať si stupeň - vedomostnú a znalostnú náročnosť workshopov podľa úrovne ich znalostí danej manažérskej témy

 

bližšie spoznanie jednotlivých úrovní workshopov vhodných pre začínajúcich manažérov - team leaderov až po senior manažérov nájdete v časti Formy manažérskeho vzdelávania alebo nás kontaktujte

 

Akademia projektoveho manazmentu_6_w

COMM-PASS firemná prezentácia - INTRO

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH