O firme COMM-PASS

inovácie vo vzdelávaní, naše know - how, ako pracujeme

 

Prehľad našeho know - how, prístupov a formy realizácie

 

01 Inovácie vo vzdelávaní

chcem vedieť viac

 

02 Know - how

chcem vedieť viac

 

03 Ako pracujeme

chcem vedieť viac

 

04 Referencie

chcem vedieť viac

 

05 Galéria

chcem vedieť viac

viac informácii nájdete nižšie, na podstránkach jednotlivých oblastí alebo nás kontaktujte

KTO SME?

relizujeme komplexný manažérsky a firemný rozvoj podľa princípov a prístupov neurovedy

prinášame unikátny koncept a prístup, ktorý spája výhody a benefity manažérskeho vzdelávania / rozvoja a manažérskeho biznis consultingu

know - how realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja a biznis consultingu - COMM-PASS Body of Knowledge - dozvedieť sa viac, kliknite sem

 

01 INOVÁCIE VO VZDELÁVANÍ

inovácie v manažérskom vzdelávaní a rozvoji

spoznajte nové možnosti a nechajte sa inšpirovať inováciami v manažérskom vzdelávaní a rozvoji

nový prístup a pohľad na líderstvo, manažment a vzdelávanie z pohľadu neurovedy - fungovania ľudského mozgu

vzájomné prepojenie a interakcie medzi manažérskym konaním, správaním, manažérskym výkonom, psychologickými procesmi a fungovaním mozgu

neuroveda otvára nové možnosti nášho chápania ako mozog a nervový systém vytvára a riadi naše kognitívne funkcie

spoznáte najnovšie výskumy ako mozog a nervový systém vytvára a riadi naše emócie a sociálne správanie

výskumy neurovedy nám prinášajú nové a lepšie poznanie a pochopenie toho, prečo ľudia robia to čo robia a prečo to robia tak, ako to robia

 

 

02 KNOW - HOW

COMM-PASS Body of Knowledge - naše know - how

spoznajte a nechajte sa inšpirovať modernými prístupmi k manažérskemu vzdelávaniu a rozvoju

Experience Based Education - reálne biznis projekty a biznis výsledky - reálne vzdelávanie

Outcomes Driven Education - okamžitá aplikácia nových znalostí do praxe - reálne výstupy

Brain Based Education - mozog a najnovšie výskumy neurovedy - SMART Brain

Merateľná návratnosť (ROI) vzdelávacích a rozvojových projektov - real life education

Evidence based approach - vedecké fakty aplikované v manažérskej a firemnej praxi, efektívne učenie a manažérsky rozvoj - vedecky podložené fakty o princípoch fungovania mozgu a procesu učenia

 

 

03 AKO PRACUJEME

spôsob, formy a prístup pri realizácii manažérskeho vzdelávania a rozvoja

COMM-PASS Evolead DNA - efektívny systém realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja

vzájomná kombinácia manažérskych zručností & know - how spolu so SMART Brain - výskumami mozgu a neurovedy, s podporou vhodných podmienok pre učenie a rozvoj mozgu Vitality Manažment - vplyv na zdravie a aktívne sedenie v práci so zabezpečením nástrojov a procesov aplikácie nového know - how v praxi s podporou projektový manažmentu & manažérskeho systému

PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV - Project Based Workshops - efektívny spôsob realizácie manažérskeho vzdelávania s dosahovaním reálnych zmien a výsledkov v praxi, zlepšovanie manažérskych a firemných výkonov

 

COMM-PASS systém integruje kľúčové zložky manažérskeho rozvoja:

1. Ľudia - ako funguje ľudský potenciál vo firme - manažérske zručnosti, návyky, postoje

2. Systém - manažérsky systém riadenia vo firme, procesné a projektové nastavenie

3. Know - how - aká je úroveň odborných znalostí a expertné know - how vo firme

 

 

04 REFERENCIE

spoznajte naše referencie a skúsenosti klientov

Skúsenosti a odporúčania manažérov - INTRO video

BENEFIČNE PODPORUJEME ŠKOLY A UNIVERZITY - viac v časti Referencie

 

pre viac informácii pokračujte do časti Referencie

 

 

05 GALÉRIA

cielený manažérsky rozvoj prináša merateľné biznis výsledky

"Train - Advice - Assist"

prinášame praktické manažérske rozvojové programy, ktoré pomáhajú firmám nasledovať moderné trendy rozvoja

atmosféru worklshopov a projektov nájdete v časti Galéria

 

 

COMM-PASS - INTRO

stručné predstavenie COMM-PASS - Manažérsky rozvoj a vzdelávanie

pokračujte do časti INTRO

 

Neuroveda - ako funguje ľudský mozog?

 

 

Neuroplasticita priniesla najväčší objav v oblasti poznania ľudského mozgu za posledných 400 rokov

Vedci dokázali, že mozog sa mení a vyvíja celý život

Mozog na neučenie reaguje jednoducho - nerozvíja sa

Bez toho, aby sme si to uvedomovali - už v mladom veku začína proces degenerácie nášho mozgu

Denne strácame až 85.000 mozgových buniek

ďalšie zaujímavé informácie nájdete vo video sérii Ako funguje ľudský mozog

 

Spôsob realizácie manažérskeho vzdelávania

Ako pracujeme - forma a spôsoby realizácie workshopov

projektový model workshopov

biznis inteligencia & big data pri realizácii manažérskeho zdelávania

neuroveda - moderné formy učenia a vzdelávania

 

Otvorené workshopy pre verejnosť

Interné - firemné workshopy a programy

 

viac informácii o našom prístupe nájdete v časti Ako pracujeme

 

Projekt Moderny manazer-Vitalny manazer_4_w

Aktívny rozvoj zdravia a vitality

video séria - najnovšie výskumy o fungovaní ľudského tela v manažérskom živote, viac informácii nájdete v časti Aktívny rozvoj zdravia a vitality

 

Náklady sedavého štýlu práce - Vitality manažment - rozvoj zdravia a vitality

 

 

Aktívne riadenie stresu (Manažérsky re-ŠTART - Ako funguje ľudský mozog)

 

Moderné manažérske vzdelávanie a rozvoj

 

komplexný systém zvyšovania biznis hodnoty firmy a kvality života manažérov prostredníctvom moderného a inovatívneho vzdelávania a rozvoja a ľudí

COMM-PASS Social Brain Leadership 2030

INSPIRE & ASPIRE

Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania - Social Brain Development

prejdite na prehľad Social Brain Leadership 2030 - manažérske workshopy a vzdelávanie

 

REFERENCIE

 

skúsenosti a odporúčania manažérov a účastníkov workshopov

 

viac informácii nájdete v časti Referencie a skúsenosti

 

Test mozgu - pozornosť a farby

 

 

mozog nás môže niekedy úplne sklamať

spoznajte ako funguje ľudský mozog pri rušivých signáloch

ako ľudský mozog dokáže zvládať konfliktné zadania a úlohy

 

Otestujte svoj mozog - spoznajte ako funguje ľudský mozog - SMART Brain

zaujímavé video testy mozgu nájdete v časti Test mozgu

 

Atmosféra a ukážky workshopov

 

nechajte sa inšpirovať novými možnosťami

 

nové pohľady a ukážky z workshopov nájdete v časti Galéria

 

Tvorba WBS_38

Kvalitnejší mozog - lepší život

 

mozog je tvorcom kvality nášho života, biznis a manažérskej prosperity

informacia premenená na znalosti - aplikácia teórie v praxi a v živote je základom dosiahnutia úspechu a zmeny

 

aktívne zmeny mozgu v živote manažéra - Social Brain Development - prejdite do časti Vzdelávanie a život manažéra

 

najnovšie výskumy neurovedy o fungovaní ľudského mozgu aplikované v manažérskej praxi nájdete v časti SMART Brain

získajte informácie ako dosahovať dlhodobé zmeny mozgu - štrukturálne a funkčné zmeny mozgu, ktoré prinášajú zmeny v živote a v manažérskom správaní, fungovaní a nové manažérske schopnosti - kontaktujte nás

Prehľad o našom prístupe, spôsobe práce a know - how nájdete v časti Ako pracujeme

 

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_12_w

Radi vám odpovieme na všetky vaše otázky

 

pohodlný a praktický online kontaktný formulár, mail alebo telefón

 

akékoľvek otázky vám radi zodpovieme a poskytneme detailné informácie - kontaktujte nás

 

Vyhlásenie o zodpovednosti

Informácie, videá, obrázky, schémy, články alebo akýkoľvek obrazový, textový alebo zvukový obsah a vyjadrenia a zobrazenia dostupné a nachádzajúce sa na web stránkach, vo videách, prezentáciach alebo akýchkoľvek iných nosičoch majú informatívny alebo edukatívny charakter.

 

Používanie na vlastné riziko:

Nie všetky cvičenia, informácie a obsah sú vhodné pre každého. Tieto informácie alebo obsah používate výhradne na vaše vlastné riziko. Za ich akékoľvek použitie, akékoľvek konanie a rozhodovanie na ich základe a nakladanie s nimi preberáte plnú zodpovednosť. Je vašou vlastnou zodpovednosťou zhodnotiť váš zdravotný a mentálny stav (odporúčame konzultovať váš zdravotný stav s lekárom alebo fyzioterapeutom), stav firmy, manažérskeho konania alebo vašich klientov pred akýmkoľvek použitím informácie alebo obsahu.

Je na vašom vlastnom nezávislom zvážení, rozhodnutí a určení či a ako budete používať a nakladať s informáciami alebo obsahom. Akýkoľvek cvičebný alebo manažérsky a biznis program môže spôsobiť následky v podobe zranenia, škody alebo straty. Dobrovoľným realizovaním dostupných cvičení, manažérskych a biznis programov – dostupných informácii alebo obsahu si uvedomujete a beriete na vedomie možné riziká a následky.

 

Kompletné znenie a podmienky Vyhlásenia o zodpovednosti COMM-PASS s.r.o. nájdete v časti Vyhlásenie o zodpovednosti

 

COMM-PASS firemná prezentácia - INTRO

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH