PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

manažérske vzdelávanie pre moderných manažérov

súčasť manažérskeho programu Social Brain Leadership 2030

 

01 Projektový manažment

chcem vedieť viac

02 Aplikovaný projektový manažment

chcem vedieť viac

03 Akadémia projektového manažmentu

chcem vedieť viac

04 Akreditovaný projektový manažment

chcem vedieť viac

05 COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

chcem vedieť viac

06 COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

chcem vedieť viac

07 Project Management Office

chcem vedieť viac

Projektový manažment

efektívny systém riadenia projektov a komplexných úloh

Projektový manažment - Excellence program

získajte komplexný pohľad na aktuálny stav a využívanie projektového manažmentu vo firme

 

Čo získate:

spoznáte úroveň a efektívnosť využívania projektového manažmentu vo vašej firme

získate prehľad o nevyužívanom potenciály vašich projektov

získate blue print - základný prehľad kľúčových krokov pre zlepšenie využívania projektov v rámci biznis stratégie firmy

 

viac informácii o programe nájdete v časti Projektový manažment - Excellence program

 

Ako využiť projektový manažment v bežnej praxi - jednoducho a efektívne

1 - dňový workshop - projektový manažment pre „ne“ - projektových manažérov

 

Čo získate:

strategický vstup do sveta projektov

efektívna výbava moderného manažéra

spoznáte 6 základných krokov ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu

na vašich projektoch šetríte: až 50% času, 20 - 30% nákladov

efektívnou realizáciou ušetríte až 40 pracovných dní ročne

 

reálna - priama pridaná hodnota workshopu - pracujete na vlastnom projekte

nové efektívnejšie formy riadenia úloh a projektov

lepšie firemné výsledky

vyššia flexibilita, inovatívnosť

lepšia adaptabilita k zmenám

lepšie využívanie dostupných zdrojov

 

efektívny spôsob riešenia úloh a zadaní, ktoré sú mimo štandardných a rutinných riešení a bežných pracovných povinností

 

viac informácii prečo a kedy sa zúčastniť workshopu nájdete v časti Ako využiť projektový manažment v bežnej praxi - jednoducho a efektívne

 

COMM-PASS Efektívny štart projektov

prinášame štruktúrovaný workshop - komplexný program zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov

 

Výsledkom našej spolupráce bude:

konkrétne úspory pri realizácií projektových cieľov - až 50% času a 20 - 30% nákladov

menší stres na vašich projektoch

lepšie využitie vášho času a financií

odovzdanie expertného know - how vášmu tímu

efektívnejšie zdieľanie a využívanie vašich zdrojov

 

viac informácii prečo a kedy využiť naše služby expertného naštartovania projektov nájdete v časti COMM-PASS Efektívny štart projektov

 

Efektívna realizácia firemných cieľov

využite projektový manažment ako podporu dosahovania lepších firemných cieľov - Manažérsky biznis program - Operational Excellence Program

 

Čo získate:

efektívna tvorba, zadávanie a priebežná kontrola realizácie ročných firemných cieľov

manažérsky systém a proces riadenia firemných cieľov

efektívne kroky realizácie firemných cieľov

expertná podpora a efektívnejšie zdieľanie a využívanie firemných zdrojov

 

viac informácii prečo a kedy využiť naše služby expertného manažérskeho programu realizácie firemných cieľov nájdete v časti Efektívna realizácia firemných cieľov

 

Projektovy manazment_19_n

Workshopy projektového manažmentu

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov - získajte viac informácii

Projektový manažment ŠTART

Projektový manažment BASIC - Nástroje a Princípy

Projektový manažment EXECUTIVE BIZNIS

Projektový manažment ADVANCED - Metódy a Procesy

Projektový manažment SOFT SKILLS - manažérske zručnosti

Projektový manažment RIADENIE RIZÍK

Projektový manažment RIADENIE ZMENY

stiahnite si katalóg workshopov projektového manažmentu

viac informácii o jednotlivých moduloch nájdete v časti Systém vzdelávania a školení projektového manažmentu alebo vám ich poskytneme osobne

 

 

Innovation Project Management Leadership

Aplikovaný projektový manažment

spoznajte biznis aplikácie projektového manažmentu

aplikovaný Projektový manažment je odpoveďou na dnešný dynamický spôsob riadenia

svetové trendy vývoja vzdelávania projektového manažmentu hovoria o neustálom akútnom nedostatku skúsených projektových manažérov

 

pripravili sme pre vás sériu workshopov projektového manažmentu prispôsobenú rôznym biznis prostrediam:

nezáleží či pracujete v oblasti HR, výroby, kvality, automotive, predaja - sales, riadite inovácie a zmeny, riziká, ste aktívny v marketingu, realizujete efektívny branding a reklamu, či dokonca employer branding alebo ste "ne" - projektový manažér - každý môže rozšíriť svoje kompetencie a zvýšiť svoju hodnotu pre firmu tým, že bude schopný efektívne realizovať požadované projekty - viac informácii nájdete nižšie alebo prejdite priamo do časti Aplikovaný projektový manažment

 

COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

podporíme váš tím pri riešení vašich projektov v každej fáze, v každej situácii...

 

7 praktických blokov pre efektívnu realizáciu projektových cieľov a výsledkov

každý blok - workshop je zameraný na konkrétnu projektovú časť

postupujeme od definície, cez plánovanie a realizovanie až po ukončenie projektu

 

Aktívna podpora vašich ľudí od skúsených projektových manažérov:

tvorba konkrétnych projektových riešení v spolupráci s expertmi na projektový manažment

spolupráca s konkrétnym projektovým tímom na vybraných projektoch

aktívna podpora projektov zo strany exekutívy a vedenia spoločnosti

 

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

efektívny a praktický softwarový nástroj riadenia projektov

 

kľúčový prehľad o cieloch projektu a kritériach úspešnosti požadovaných výsledkov projektu

efektívny plán činností a aktivít na projekte a stav ich aktuálneho plnenia

identifikácia rizík a preventívnych opatrení ich predchádzaniu

aktívna práca so stakeholdrami projektu

jasné zodpovednosti a právomoci jednotlivých členov tímu

 

efektívna manažérska sada kľúčových projektových nástrojov a procesov

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov alebo nás kontaktujte

 

 

 

 

 

 

 

Project Management Office

základné kroky implementácie Projektovej kancelárie

 

zabezpečenie a podpora vytvorenia funkčného a efektívneho PMO

realizácia kľúčových fáz projektu implementácie PMO

výzvy a riziká implementácie PMO v konkrétnych podmienkach firmy

podpora spolupráce na všetkých úrovniach riadenia a zľadenie líniovej práce spolu s projektovými aktivitami firmy

 

prejdite do časti Projektová kancelária - Project Management Office

Projektový manažment

nástroj efektívneho dosahovania strategických firemných cieľov

 

Firmy sa zameriavajú na efektívne manažérske vzdelávanie projektového manažmentu aj pre nižšie úrovne riadenia.

Dôvodom pre aktívne prostredníctvom školení, kurzov a workshopov projektového riadenia je rastúci význam projektov vo firmách.

Schopnosť riadiť projekty a projektový tím je kľúčový faktor úspechu manažéra a firmy.

Získajte nový pohľad na vývoj a budúcnosť projektového manažmentu v časti Inovácie a trendy v projektovom manažmente

 

Projektovy manazment_15_n

Vybrané workshopy - PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

inšpirujte sa vybranými TOP workshopmi

ÚVOD DO PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

ÚVOD DO PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

získate projektové myslenie a základy projektového manažmentu
Projektový manažment pre AUTOMOTIVE

Projektový manažment pre AUTOMOTIVE

efektívnejšie riešenie inovácií, výziev a náročných projektov
Projektový manažment pre HR

Projektový manažment pre HR

HR Manažér + moderné know – how, Maximalizujte svoju efektívnosť, Inovácia a kreativita – inšpirácia
Projektový manažment pre SALES a predajcov

Projektový manažment pre SALES a predajcov

inovatívne predajné a obchodnícke zručnosti a know - how
Projekt. manažm. pre Kvalitu a Kvalitárov

Projekt. manažm. pre Kvalitu a Kvalitárov

inovácia a nový pohľad na kvalitárske projekty & moderné know - how
AKADÉMIA Projektového manažmentu

AKADÉMIA Projektového manažmentu

komplexný rozvojový manažérsky program projektového manažmentu

Aplikovaný projektový manažment

Innovation Project Management Leadership

SVETOVÉ TOP TRENDY - APLIKOVANÝ PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Aplikácia v praxi - PROJEKTOVÝ MANAŽMENT pre rôzne biznis prostredia

Podľa vášho biznis zamerania / odvetvia si vyberte oblasť aplikácie projektového manažmentu. Realizujeme špecializované programy, workshopy, kurzy a školenia projektového manažmentu v špecifických podmienkach rôznych biznis prostredí. Pre bližšie infromácie alebo ďalšie aplikácie projektového manažmentu nás kontaktujte.

 

Projektový manažment pre automotive a výrobu

workshopy a programy - Projektový manažment pre Automotive a výrobu

Projektovy manazment pre Kvalitu__header_w

workshopy a programy - Projektový manažment pre Kvalitu a Kvalitárov

Projektovy manazment pre HR a Biz.Admin__header_wworkshopy a programy - Projektový manažment pre HR Profesioálov a Biznis Administratívu

Projektovy manazment pre Marketing_header_w

workshopy a programy - Projektový manažment pre Marketing a Branding

Projektovy manazment pre Shared Services Centersworkshopy a programy - Projektový manažment pre Shared Services Centers

projektovy-manazment-pre-sales_header_wworkshopy a programy - Projektový manažment pre Sales a predajcov

workshopy a programy - Projektový manažment pre riadenie inovácii

workshopy a programy - Projektový manažment pre riadenie rizík

workshopy a programy - Projektový manažment pre Logistiku a Supply chain

workshopy a programy - Projektový manažment v bežnej praxi - jednoducho a efektívne

workshopy a programy - Projektový manažment pre Exekutívu

workshopy a programy - Projektový manažment Leadership

workshopy a programy - Projektový manažment a moderný HR biznis partnering

VIDEOPOZVÁNKA - Projektový manažment pre Automotive a Výrobu

 

 

Ako efektívne riadiť Automotive a výrobné projekty

 

 

Aplikovaný Projektový manažment je odpoveďou na dnešný dynamický spôsob riadenia

 

Popularita projektového manažmentu rastie celosvetovo už viac ako 20 rokov. Svetové trendy vzdelávania projektového manažmentu hovoria o neustálom nedostatku skúsených projektových manažérov. Tento trend spôsobuje rastúci dopytu poefektívnych školeniach, kurzoch a workhopoch aplikovaného projektového manažmentu. 

Projektový manažment sa stáva súčasťou základných kompetencií manažérov. Prax vyžaduje, že sa projektový manažment stáva požadovanou manažérskou kompetenciu aj nižších riadiacich pracovníkov ako je: tím líder, majster výroby, či vedúci oddelenia a tímu.

Ďalšie biznis aplikácie projektového manažmentu a  viac detailov sa dozviete v časti Aplikovaný projektový manažment.

Projektovy manazment_14_n

 

Projektový manažér

 

Medzi najvyhľadávanejšie pozície na trhu práce patrí projektový manažér.

Strategický projektový manažment výrazne zvyšuje schopnosti a význam manažéra vo firme, pretože prináša firme vyššiu pridanú hodnotu.

 

Znalosti a skúsenosti projektového manažmentu pomáhajú manažérov zvyšovať svoju hodnotu na trhu práce a zyvšovať svoj životný štandard.

 

Projektový manažment podporuje strategické riadenie firmy a generuje znižovanie nákladov a zvyšovanie efektívnosti firemného.

Benefity projektového manažmentu

Úspory a efektivita

projektový manažment generuje merateľné výsledky:

úspora času – až 50%

úspora financií a zníženie nákladov o 20 – 30%

zníženie zlyhania projektov o 31%

dosiahnutie zvýšenia produktivity o 21%

 

Školenia, kurzy a workshopy projektového manažmentu očami exekutívy:

90% senior Exekutívy určilo metódy projektového manažmentu ako kritické alebo dôležité pre ich schopnosť dodať úspešné projekty a zachovať si konkurencieschopnosť

80% Exekutívy na globálnej úrovni potrvrdilo, že projektový manažment ako kľúčová kompetencia ich firme pomohla udržať si konkurencieschopnosť aj počas recesie

 

Projektovy manazment_16_n

Projektovy manazment_17_n

Vzdelávanie v projektovom manažmente

Prínosy zo vzdelávania manažérov v projektovom manažmente:

lepšia koordinácia úloh a zadaní, koordinácia a spolupráca s viacerými oddeleniam

tvorivosť, inovácie, lepšie zvládanie zmeny

lepšie sociálne vzťahy, emocionálna stabilita, menej stresu

profesionálne riadenie projektov a efektívnejšia komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami

vyššia samostatnosť vedúcich pracovníkov, od majstrov, špecialistov až po manažérov

 

Exekutíva zistila, že metódy a stratégie projektového manažmentu im pomohli znižovať riziká, redukovať náklady a zlepšiť úspešnosť aktivít, čo bolo kľúčové pri prekonávaní ekonomickej krízy.

 

ďalšie informácie, čo prinášajú manažérske workshopy a školenia projektového manažmentu nájdete v časti Benefity projektového manažmentu

 

PREČO potrebujeme projektový manažment

Potrebujeme zmenu

projektový manažment je manažérsky nástroj realizácie zmeny

 

Slovensko potrebuje lepší Zákaznícky servis a pro-zákaznícku orientáciu.

 

Kvalitný produkt dnes firmy a zákazníci považujú za absolútnu samozrejmosť. Schopnosť odlíšiť sa o uspieť na presýtenom trhu produktov je dnes kľúčová. Kvalitný zákaznícky servis vo forme aktívneho poradenstva, servisu a rozvoja znalostí klienta prináša konkurenčné výhody.

 

 

Ďalšie manažérske a biznis dôvody prečo firmy implementujú projektový manažment nájdete v časti Prečo potrebujeme projektový manažment

 

Projektovy manazment_18_n-2

Spôsoby realizácie vzdelávania

Tvorba WBS_24

Tréningové projekty

učíte sa a získavate manažérske znalosti na reálnych príkladoch z vašej praxe

 

Práca v konkrétnych projektových tímoch už na školeniach, kurzoch a workhopoch projektového manažmentu vám prináša výraznú pridanú hodnotu. Po realizácii vzdelávania pokračujete v práci na vašich projektoch vo firme. 

Tréningové projekty určuje vedenie firmy podľa potrieb firmy a definuje ich spolu s vybranými projektovými manažérmi už pred školením, kurzom alebo, workshopom rozvoja projektového manažmentu.

 

Bližšie informácie o COMM-PASS Projektovom modeli workshopov nájdete v časti Spôsoby realizácie projektového manažmentu

Návod ako realizovať úspešné projekty

pripravili sme pre vás sériu článkov - návod - manuál na úspešné projekty

 

postupne budeme prinášať "best practise" projektového manažmentu

nájdete tu tipy a triky pre úspešné riadenie projektov

preverené postupy a nástroje projektového manažmentu vám prinesú úspešnú realizáciu projektov

 

podporíme váš tím pri riešení vašich projektov v každej fáze, v každej situácii...

inšpiratívna séria bezplatných návodov, postupov, nástrojov, článkov, videií a skúseností expertov na projektový manažment

 

Projektovy manazment_1

Projektový manažment a HR prostredie

Trailer - Projektový manažment pre HR

Projektový manažment podľa vašich potrieb

ZNALOSTNÁ ÚROVEŇ - účastníci našich workshopov projektového manažmentu majú možnosť vybrať si stupeň - vedomostnú náročnosť workshopov podľa úrovne ich znalostí projektového manažmentu

bližšie spoznanie jednotlivých úrovní workshopov vhodných pre začínajúcich projektových manažérov až po expertov v projektovom riadení nájdete v časti Formy vzdelávania projektového manažmentu

ak máte otázky alebo nejasnosti, ktorá úroveň vzdelávacieho workshopu je pre vás vhodná, kontaktujte nás a radi vám poradíme

 

MEGATRENDY

nekompromisne menia potrebu a zvyšujú nároky vzdelávania a rozvoja ľudí:

Nárast projektovej práce

Globalizácia, Digitalizácia & Automatizácia

Demografický vývoj a trendy

Multigeneračné riadenie

Biznis inteligencia & Big Data

Efektivita riadenia

Nová biznis hodnota

Rýchle zmeny & adaptabilita

Celo firemné, komplexné riešenia

Projektový manažment je jednou z možností ako zostať konkurencieschopný

 

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_30_w

COMM-PASS Solutions_2_w

Projektový manažment

najčastejšie otázky súvisiace s témou:

 

Ako motivovať projektový tím?

Ako si správne vybrať a vytvoriť projektový tím?

Ako dosahovať projektové ciele efektívnejšie a s menším stresom?

Ako efektívnejšie riadiť projektové zdroje?

Ako reagovať a riadiť neustále zmeny počas realizácie projektu?

Ako riadiť a eliminovať projektové riziká?

viac manažérskych inšpirácii z najčastejšie kladených otázok, čo sa pýtajú účastníci školení, kurzov a workshopov projektového manažmentu nájdete v časti Najčastejšie otázky - Projektový manažment

Projekty z pohľadu exekutívy

Stratégia HR a podpora projektov - Braňo Vargic

Testy a certifikácie projektového manažmentu

Príprava na certifikáciu a testy znalostí v oblasti vzdelávania projektového manažmentu idú do pozadia.

Do popredia sa dostáva schopnosť efektívne riadiť projekty a dosahovať požadované strategické ciele prostredníctvom projektového manažmentu.

Schopnosť riadiť projektový tým je základným predpokladom efektívneho  dosahovania projektových cieľov.

 

Zmeny na projektoch sú stále častejšie a je potrebné efektívne a dynamicky reagovať na potreby trhu

Zmeny na projektoch sú každodennou súčasťou.

Práca projektového manažéra je dnes oveľa komplexnejšia a vplyv  projektov na líniové štruktúry riadenia majú vyššiu prioritu a dopad ako pred pár rokmi.

Projekty a projektový manažment sa stávajú silnou súčasťou strategického riadenie firmy.  

Prečo zažíva projektový manažment na Slovensku BOOM?

 

Globálne firmy presúvajú na Slovenské spoločnosti stále väčší podiel strategického riadenia. Súčasťou strategického riadenia je projektový manažment. Práve preto je na Slovensku pretrváva rastúci trend vzdelávania a rozvoja zamestnancov v oblasti projektového manažmentu.

Veľká skupina slovenských manažérov vyrástla pod vedením zahraničných manažérov a chýba im schopnosť strategicky riadiť projekty. Schopnosť definovať projekt, plánovať projekt, riadiť projekt a ukončiť projekt.

 

Vzdelávanie a rozvoj ľudí je už natoľko dôležité, že nemôže zostať len v rukách HR – je potrebná široká spolupráca celej firmy.

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH