Ako funguje ľudský mozog

video séria - najnovšie výskumy neurovedy v manažérskej praxi

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Rozumieme svojmu mozgu?

...dokážeme získať zo svojho mozgu maximum?

 

spoznáte ako funguje váš mozog podľa najnovších výskumov neurovedy

spoznáte ako vznikajú manažérske stereotypy

zistíte kedy a prečo nás mozog klame

naučíte sa ako sa zbaviť sa škodlivých manažérskych návykov

 

spoznáte toxické následky stresu na vašu pamäť a mozog

odhalíte mýty a fakty - MULTITASKING, motivácia, dopamín, oxytocín a tímová práca

naučíte sa ako si udržať výkonnosť, bystrosť a sviežosť mozgu počas celého dňa

naučíte sa ako dokážeme aktívne podporovať zdravie mozgu

 

Spoznajte svoj mozog - spoznáte svoj život

Dieťa a učenie - ako sa vyvíja ľudský mozog - Ako funguje ľudský mozog

 

Ako funguje ľudský mozog - synapsie a neuróny, ako sa tvoria mozgové mapy

 

Ako náš život mení náš mozog - Ako funguje ľudský mozog

 

Prečo manažér potrebuje rozvíjať svoj  mozog - Ako funguje ľudský mozog

 

Vedeli ste, že... 

pri nedostatku spánku trpí nielen naše telo, ale aj mozog

 

Mozog a zdravý spánok

pre svoje efektívne fungovanie potrebuje ľudský mozog dostatok kvalitného spánku

pri nedostatku spánku neprebiehajú v našom mozgu dôležité vitálne procesy, čo môže mať za následok - zhoršovanie pamäte, následné zhoršovanie schopnosti učenia, zvyšuje riziko mozgovej príhody o 450%, zhoršuje sa imunitný systém - až o 70% , narastá riziko fatálneho infarktu srdca až o 200%, zhoršujú sa naše mentálne schopnosti a schopnosť sústredenia

 

prespíme asi 1/3 života, spánok dnes často vnímame ako stratu času alebo formu oddychu keď sa nám podarilo všetko postíhať

naopak  spánok je kritická funkcia, kedy naše telo vyrovnáva a obnovuje svoje vitálne funkcie

viac informácii sa dozviete v časti Mozog a zdravý spánok

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Vyhlásenie o zodpovednosti

Informácie, videá, obrázky, schémy, články alebo akýkoľvek obrazový, textový alebo zvukový obsah a vyjadrenia a zobrazenia dostupné a nachádzajúce sa na web stránkach, vo videách, prezentáciach alebo akýchkoľvek iných nosičoch majú informatívny alebo edukatívny charakter.

 

Používanie na vlastné riziko:

Nie všetky cvičenia, informácie a obsah sú vhodné pre každého. Tieto informácie alebo obsah používate výhradne na vaše vlastné riziko. Za ich akékoľvek použitie, akékoľvek konanie a rozhodovanie na ich základe a nakladanie s nimi preberáte plnú zodpovednosť. Je vašou vlastnou zodpovednosťou zhodnotiť váš zdravotný a mentálny stav (odporúčame konzultovať váš zdravotný stav s lekárom alebo fyzioterapeutom), stav firmy, manažérskeho konania alebo vašich klientov pred akýmkoľvek použitím informácie alebo obsahu.

Je na vašom vlastnom nezávislom zvážení, rozhodnutí a určení či a ako budete používať a nakladať s informáciami alebo obsahom. Akýkoľvek cvičebný alebo manažérsky a biznis program môže spôsobiť následky v podobe zranenia, škody alebo straty. Dobrovoľným realizovaním dostupných cvičení, manažérskych a biznis programov – dostupných informácii alebo obsahu si uvedomujete a beriete na vedomie možné riziká a následky.

 

Kompletné a aktualizované znenie a podmienky Vyhlásenia o zodpovednosti COMM-PASS s.r.o. nájdete v časti Vyhlásenie o zodpovednosti

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH