COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

expertný consulting

 

01 Management consulting

systém realizácie a výsledkov, riadenie výkonnosti firmy, KPI, systém efektívneho reportingu, 

moderné manažérske systémy a štruktúry riadenia, efektívne systémy riadenia

interim manažment na vašich projektoch, projektová implementácia. biznis implementácia

chcem vedieť viac

02 COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

zameranie na realizáciu, používanie manažérskeho systému a konkrétnych manažérskych nástrojov v praxi

praktický „on the project“ rozvoj manažérov a zamestnancov

„business results oriented“ - manažérske vzdelávanie prináša reálne firemné výsledky

pokračujte nižšie

03 COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

podporíme váš tím pri riešení vašich projektov v každej fáze, v každej situácii...

tvorba konkrétnych projektových riešení v spolupráci s expertmi na projektový manažment

aktívna podpora projektov zo strany exekutívy a vedenia spoločnosti

chcem vedieť viac

 

Systém realizácie a výsledkov

zameranie na realizáciu - focus on Implementation

používanie manažérskeho systému a konkrétnych manažérskych nástrojov v praxi

manažérske vzdelávanie prinášajúce konkrétne výsledky priamo vo firme

 

COMM-PASS_biznis riesenia_6_n

zameriavame sa na riešenia vašich biznis výziev a manažérskych výziev

 

prinášame spoločné riešenia – okamžite aplikovateľné do praxe

tu si pozrite príklady biznis riešení

COMM-PASS_biznis riesenia_3_n

praktická forma realizácie inovácie a zmien

 

pomáhame riešiť vašim manažérom vaše výzvy a projekty

prejdite na COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

 

manažéri majú vízie, ale nevedia ako ich uchopiť a zrealizovať (nedostatok času a zdrojov, chýbajúci alebo neúplný postup realizácie)

 

efektivita, produktivita, LEAN procesy, dosahovanie firemných cieľov, zlepšovanie plnenia KPI

COMM-PASS_biznis riesenia_4_n

 

komplexný pohľad na vaše problémy, výzvy a projekty – pomôžeme vám ich zadefinovať a vytvoriť konkrétne návrhy a postupy ich riešenia

 

analýza core príčin – expertný a nezávislý pohľad na reálne príčiny a dôvody aktuálneho stavu, následné vytvorenie strategického blue printu

COMM-PASS_biznis riesenia_5_n

COMM-PASS_biznis riesenia_1_n

 

„people results oriented“

zameranie na dosiahnutie a zlepšenie manažérskych schopností a zručností

manažérsky biznis program – moderná forma workshopov a manažérskeho vzdelávania

praktický „on the project“ rozvoj manažérov a zamestnancov

COMM-PASS_biznis riesenia_2_n

 

„business results oriented“

zameranie na dosiahnutie a zlepšenie vybraných biznis výsledkov, cieľov alebo KPI

efektívny „bridge“ – kombinácia management consultingu a manažérskeho vzdelávania, aplikovaná prostredníctvom projektového manažmentu a procesného riadenia

Management consulting

MANAŽÉRSKE PORADENSTVO - Biznis poradenstvo

 

interim manažment na vašich projektoch

projektová implementácia

biznis implementácia

 

podpora pri realizácii vašich konkrétnych projektov

tvorba a aplikácia manažérskych nástrojov

nové skúsenosti, akcia a podpora pri dosahovaní vašich biznis a projektových cieľov

 

moderné manažérske systémy a štruktúry riadenia

efektívne systémy riadenia

empowerment, self directed teams

 

Projekt Moderny manazer-Vitalny manazer_2_w

Prečo COMM-PASS Solutions

 

prakticky orientované manažérske vzdelávanie - merateľné ROI

 

riešenia konkrétnych manažérskych problémov a výziev

 

tvorba a implementácia biznis riešení

 

podpora a dosahovanie biznis cieľov

prejdite na COMM-PASS Solutions pre projektový manažment

 

 

Popis COMM-PASS Solutions

 

Manažérske vzdelávanie a manažérske workshopy potrebujú generovať biznis hodnotu. 

Firmy dnes cielene sledujú a vyhodnocujú investície do manažérskeho vzdelávania a ich návratnosť - dosiahnuté ciele a prínosy. Pre manažérske workshopy sú aplikované rovnaké požiadavky ako na investičné projekty - ROI (return on investment - návratnosť investície). Pri nehmotných "soft skills" - manažérskych zručnostiach nie je vždy jednoduché určiť jasný finačný prínos vzdelávacej akcie.

 

COMM-PASS realizuje prakticky a biznisovo orientované vzdelávacie projekty a aktivity, ktoré majú jasný a vyčísliteľný prínos.

Naše skúsenosti a know - how sme pretavili do unikátneho konceptu - COMM-PASS Solutions, ktorý je zameraný na realizáciu konkrétnych biznis riešení účastníkmi workshopov priamo vo firme.

Aplikácia a získavanie manažérskeho know - how a nových manažérskych zručností prebieha priamo na reálnych biznis prípadoch - konkrétnych biznis zadaniach a úlohách.

Akademia projektoveho manazmentu_3_w

Tvorba WBS_12

 

Oblasti a zameranie

Manažérsky orientované riešenia - „people driven“

realizácia manažérskych riešení a vzdelávacích aktivít smerujúcich k zlepšeniam v oblasti manažérskych zručností, návykov a manažérskeho know - how

 

Kompetenčné a odborné riešenia - „knowledge driven“

biznis riešenia a vzdelávacie aktivity vyvolané potrebou zvýšiť technické a expertno - odborné kompetencie a znalosti manažérov 

 

Projektové biznis riešenia - „business driven“

manažérske projekty a biznis riešenia zamerané na dodanie biznis hodnoty a vychádzajúce z biznis potrieb firmy

 

 

Ako to funguje

Aktívna podpora vašich ľudí od skúsených senior expertov:

tvorba konkrétnych riešení v spolupráci s expertmi na danú oblasť

spolupráca s konkrétnym projektovým tímom na vybraných projektoch

aktívna podpora projektov zo strany exekutívy a vedenia spoločnosti

 

Trvanie riešiteľských projektových workshopov: 

štandardné trvanie jednotlivých riešiteľských blokov: od 0,5 dňa do 1 dňa

 

Vstupná analýza: 

v prípade náročnejších a komplexnejších projektov je potrebné zrealizovať 0,5 dňovú vstupnú analýzu aktuálneho stavu projektu

Tvorba WBS_38

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_56_w

 

Výstupy a výsledky

 

riešenia konkrétnych manažérskych problémov a výziev

riešenia konkrétnych biznis výziev

realizácia riešení v priamej spolupráci so zainteresovanými manažérmi a expertami firmy

nastavenie kľúčových faktorov úspechu potrebných pri riešení konkrétnych biznis výziev

podpora dosahovanie biznis cieľov

podpora riešení biznis a manažérskych problémov

nové manažérske schopnosti, zručnosti a know - how získané priamo v praxi

realizácia inovatívnych projektov

 

 

 

Ako pracujeme

pri realizácii biznis riešení a manažérskeho vzdelávania integrujeme nasledovné oblasti a prístupy:

Projektový model workshopov

COMM-PASS Task Force

Biznis Inteligencia – big data

Prístupy Consultingu – manažérskeho a biznis poradenstva

SMART Brain

Vitality manažment

TOP manažérske trendy

 

Interim management

v prípade záujmu môžete využiť našich expertov, špecialistov a senior manažérov

 

Tvorba WBS_42

COMM-PASS Solutions_2_w

 

Poradenstvo „COMM-PASS Solutions“


odborné poradenstvo na linke „COMM-PASS Solutions“ je vám k dispozícií 
od 9:00 do 16:00 na telefónnom čísle 0905 85 22 31COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_66_w

 

alebo napíšte svoj problém na solutions@commpass.sk

 

 

 

podporíme váš tím pri riešení vašich projektov v každej fáze, v každej situácii...

 

Príklady COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

riešené biznis výzvy, problémy a manažérske situácie

COMM-PASS_biznis riesenia_8_n

Manažérske výzvy

Biznis problémy

Procesné problémy

Efektivita

Produktivita

LEAN procesy

Systémové problémy

 

 

 

Biznis výzvy a problémy

 

 

 

Ľudské výzvy

Tímová práca

Tímová spolupráca

Líderstvo

HR hiring process

Efektívny recruitment

Dostatok kvalitných kandidátov

Chorobnosť

Motivácia ľudí

Stabilita manažérskeho tímu

Efektívny proces nástupníctva vo firme

Aktívny rozvoj ľudí

Firemná kultúra

Firemná stratégia

 

 

 

Manažérske výzvy a problémy

 

 

 

Firemná fluktuácia

Inovácie – inovatívnosť vo firme

Kreativita

Realizácia zmeny

Hľadanie a realizácia riešení

KPI

Biznis výsledky

 

COMM-PASS_biznis riesenia_7_n

COMM-PASS_biznis riesenia_9_n

Firemné ciele – nastavenie, akceptácia, realizácia

Plnenie firemných cieľov

Angažovanosť ľudí – engagement

Manažérske know – how

Odborné a expertné know – how

Konkurencieschopnosť

Postavenie na trhu

 

 

 

Projektové výzvy a problémy

 

 

 

Projekty – realizácia, dodávanie výsledkov

Projekty – zvládanie životného cyklu projektov

Projektové portfólio

Projektové priority

Zdieľanie zdrojov

Spolupráca – Línia vs. Projekty

Spokojnosť zákazníkov

Reklamácie

Nízka kvalita

Akceptácia kultúry kvality vo firme

Znižovanie nákladov

Cenová efektivita

Efektívnosť procesov

Firemné straty – materiálové, energetické, technologické

 

 

 

Nákladová a cenová efektívnosť

 

 

 

Udržateľnosť rastu

Dosahovanie požadovanej kvality

Employer branding

Employee advocacy

Efektívnosť procesov

Riešenie konfliktov

Interný marketing, Projektový marketing

 COMM-PASS_biznis riesenia_10_n

COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

COMM-PASS project management solutions

Projekt Moderny manazer-Vitalny manazer_2_w

 

Čo získate

 

podporíme váš tím pri riešení vašich projektov v každej fáze, v každej situácii...

 

7 praktických blokov pre efektívnu realizáciu projektových cieľov a výsledkov

každý blok – workshop je zameraný na konkrétnu projektovú časť

postupujeme od definície, cez plánovanie a realizovanie až po ukončenie projektu

 

Portfólio workshopov - manažérske vzdelávanie

(workshopy, tréningy, biznis programy, poradenstvo)

 

Katalóg workshopov si môžete voľne stiahnuť v PDF formáte zo SlideShare

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH