SMART Brain - neuroveda a rozvoj mozgu v praxi

Ako funguje ľudský mozog a dopad na prácu manažéra

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_1_w

najväčší objav v poznaní ľudského mozgu za posledných 400 rokov

výskumy a objavy neurovedy aplikované v manažérskej praxi - aktívny rozvoj mozgu - nová éra poznania človeka

01 Akadémia rozvoja mozgu

chcem vedieť viac

02 Firemné workshopy

chcem vedieť viac

03 Vlastný rozvoj mozgu

kontaktujte nás

04 Východa detí a rodičovstvo

chcem vedieť viac

05 Testy mozgu

chcem vedieť viac

06 Ako funguje ľudský mozog

chcem vedieť viac

 

COMM-PASS Inspire

ROZHODUJE SA MOZOG LOGICKY ALEBO NA ZÁKLADE POCITOV?

Napriek častému presvedčeniu, že sa manažéri rozhodujú na základe faktov a logických argumentov ich rozhodnutia vychádzajú z ich nevedomých pocitov. Keďže myslenie je energeticky veľmi náročný proces, cieľom mozgu je hľadať vzorce a automatizovať ľudské rozhodnutia a konanie. Mozog chce byť efektívnejší a energetickejšie výkonný. Manažérske rozhodnutia mnoho krát nevychádzajú z aktuálnych faktov, ale z minulej skúsenosti, pocitov a domnienok, ktoré si následne mozog racionalizuje – mozog sa sám presvedčí, že urobil kvalitné logické rozhodnutie. Existuje mnoho „biases“, ktoré sú zdrojom nesprávnych rozhodnutí, o ktorých kvalite sú manažéri doslova presvedčení. 

Ľudský mozog je oveľa viacej RACIONALIZAČNÝ ako RACIONÁLNY.

 

Test mozgu - Multitasking

 

 

Ženy alebo muži? MULTITASKING CHALLENGE - kto je lepší?

Ako mozog reaguje, keď vykonávame viac činností naraz?

Je multitasking efektívny?

Dokážeme sa dostatočne sústrediť, sme naozaj efektívni alebo robíme chyby a veci realizujeme pomaly?

spoznajte ako funguje ľudský mozog pri viacerých úlohách

 

ďalšie zaujímavé informácie a testy nájdete v časti Test mozgu

 

Neuroveda - ako funguje ľudský mozog?

 

 

Neuroplasticita priniesla najväčší objav v oblasti poznania ľudského mozgu za posledných 400 rokov

Vedci dokázali, že mozog sa mení a vyvíja celý život

Mozog na neučenie reaguje jednoducho - nerozvíja sa

Bez toho, aby sme si to uvedomovali - už v mladom veku začína proces degenerácie nášho mozgu

Denne strácame až 85.000 mozgových buniek

 

ďalšie zaujímavé informácie nájdete vo video sérii Ako funguje ľudský mozog

 

Články o fungovaní ľudského mozgu

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom mozgu je nemyslieť

Každé ráno, keď pripravujem a veziem deti do školy, v čase, keď je moja manželka na služobnej ceste, si uvedomujem, aký je rozdiel medzi tým, že niečo poznám (viem), a tým, čo denno-denne robím v praxi. Niečo vedieť a niečo realizovať v praxi je obrovský rozdiel.

Nie že by som bol vtedy v nadmernom strese, ale vnímam, ako musím myslieť na všetky detaily, nad ktorými moja manželka už nemusí premýšľať a robí ich úplne automaticky. To, že je v tom efektívnejšia, rýchlejšia a väčšinou na nič nezabudne, tak ako som napríklad ja dnes zabudol na synove rukavice, nie je tým, že má na to väčší talent ako ja. Je to výsledok pravidelného opakovania danej činnosti, keďže to robí oveľa častejšie ako ja. Pokračovanie článku >>>

 

 

 

 

 

 

 

Aplikácia najnovších objavov neurovedy do praxe manažéra

Mozog každého človeka je unikátny. Či sa nám to páči, alebo nie, náš mozog je vo veľkej miere ovplyvnený našimi skúsenosťami a zážitkami. Všetko to, čo v živote zažijeme, formuje náš mozog. Náš mozog je formovaný podnetmi a prostredím, v ktorom žijeme. Aký to má praktický význam pre náš život?

Táto skvelá informácia nám dáva možnosť aktívnej tvorby nášho mozgu. Ak zmeníme podnety, ktoré dávame nášmu mozgu, krok po kroku dokážeme meniť aj naše reakcie na okolitý svet.

Príklad z praxe: V mladosti som mal strach z prezentovania pred väčšou skupinou ľudí. Prezentovanie pred ľuďmi ma dostávalo do stresu, mal som chladné ruky, potil som sa, triasol sa mi hlas a celkovo som sa necítil dobre. Keďže som o tomto mojom bloku vedel, vždy keď bolo potrebné niečo prezentovať, prirodzene som sa tomu vyhýbal. Pokračovanie článku >>>

Jedninečné workshopy o fungovaní ľudského mozgu

 

Super mozog - ako získať zo svojho mozgu maximum

 

 

zistíte kedy a prečo nás mozog klame a ako sa zbaviť sa škodlivých manažérskych návykov

spoznáte toxické následky stresu na vašu pamäť a mozog a prečo tak rýchlo zabúdame

odhalíte mýty a fakty - MULTITASKING, motivácia, dopamín, oxytocín a tímová práca

naučíte sa ako dokážeme aktívne podporovať zdravie mozgu a vplyv fyzickej aktivity

 

 

Aktívny super mozog - čo nám bráni a čo nás podporuje v rozvoji

 

 

spoznáte ako dopamín podporuje a vyvoláva závislosti - sladké jedlá, sex, drogy

spoznáte prečo sa bojíte zmeny a prečo sa držíme STATUS QUO

získate nové fakty o učení, fungovaní pamäti a rozvoji mentálnych schopností

pochopíte ako a kedy multitasking ohrozuje naše životy a vybrané top objavy neurovedy

 

 

Neuro coaching - coaching z pohľadu neurovedy

 

 

efektívne techniky, metódy a prístupy moderného coachingu podľa najnovších výskumov neurovedy

len 5% nášho fungovania mozgu je naozaj autentické a nové

šokujúce zistenie: zabúdame 90% informácii do 30 dní od ich prijatia

ako vplýva dopamín na proces coachingu a učenia, kedy nás prostredie blokuje

 

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_8_w

Najnovšie výskumy neurovedy menia náš pohľad na správanie manažérov, princípy učenia, manažérske vzdelávanie, motiváciu, kreativitu a inováciu

 

spoznajte ako nové fakty o mozgu menia manažérske fungovanie a formy manažérskeho vzdelávania

 

Moderné výskumy neurovedy a manažérska realita

 

prevratné zmeny v manažérskom vzdelávaní

neuro-princípy manažérskeho rozhodovania

práca pod stresom - toxické efekty pre mozog a telo

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_3_w

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_6_w

 

Náš manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie

 

ako ľudský mozog riadi manažérsku výkonnosť a produktivitu
nový pohľad na ľudské emócie - vzťah EQ a IQ
neuroleadership - nové vedecké poznatky o líderstve
mozgové mapy a manažérske zručnosti

 Moderné manažérske poznanie

 

ako vznikajú manažérske stereotypy
nový pohľad na princípy kreativity - kde sa rodí inovácia
kedy začína manažér fungovať na úrovni inštinktov?
mýty a fakty - MULTITASKING, motivácia, dopamín, oxytocín a tímová práca
ako sa zbaviť nevhodných manažérskych návykov

viac informácii ako vplýva rozvoj mozgu na učenie a manažérske vzdelávanie nájdete v časti Rozvoj mozgu a manažérske vzdelávanie

 

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_7_w

Prečo potrebujeme aktívny rozvoj mozgu?

COMM-PASS_Mozog a vzdelanie-prezitie

 

Mozog sa vyvinul ako orgán, ktorý zabezpečuje prežitie človeka. Vzdelanie je kľúčové k poznaniu sveta a schopnosti správne vyhodnotiť realitu a konať tak, ako to vyžadujú aktuálne podmienky. Manažérske podmienky a biznis prostredie sa neustále menia. Správny rozvoj mozgu - správne vzdelávanie a osvojenie si dôležitých manažérskych zručností dáva šancu úspešného manažérskeho pôsobenia.

 

Základnú úroveň prežitia poskytuje základné vzdelanie. Aktívny rozvoj mozgu ponúka oveľa väčšie možnosti. Kvalitu života a kvalitu manažérskej práce dokáže manažér zvyšovať vhodným vzdelávaním. Manažérske vzdelávanie jednoznačne zvyšuje dosahovanú kvalitu života. Manažérske vzdelávanie vyžaduje predovšetkým ochotu, energiu a individuálnu aktivitu každého manažéra.

COMM-PASS_Kvalita zivota a rozvoj mozgu

COMM-PASS_Mozog a biznis hodnota firmy

 

Investície do manažérskeho vzdelávania prinášajú lepšie biznis výsledky. Firma investujúca do manažérskeho vzdelávania zvyšuje svoju biznis hodnotu a súčasne skvalitňuje životy svojich manažérov. Sociálne učenie následne dokáže zlepšiť životy širšieho okruhu pracovníkov firmy. Spoločenský dopad firemných investícii do vzdelávania je mnohokrát nevyčísliteľný.

"Human Friendly Company"

SMART BRAIN Projekt - zdieľanie a vzájomná podpora

Human friendly company je inovatívnym projektom na Slovensku, ktorého cieľom je podporiť povedomie ľudí a firiem o zdraví mozgu a o aktívnom rozvoji mozgu

ponúkame vám jedinečné možnosti zatraktívnenia vašej firemnej značky a zvýšenia atraktivity vašej firmy pre vašich terajších i budúcich zamestnancov

 

COMM-PASS_SMART BRAIN Projekt_header

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH