Praktická aplikácia Projektového manažmentu v HR

workshop je 1. zo série 5 workshopov Akadémie projektového manažmentu v HR

aktívny rozvoj HR profesionálov - praktický workshop & networking

na workshope riešite reálne situácie a reálne HR projekty z pohľadu HR trendov a inovatívnych prístupov projektového manažmentu

na reálych projektoch spoznáte moderné trendy efektívneho riadenia HR projektov s podporou behaviorálnyh metód a výskumov neurovedy v HR praxi

počas workshopu si vypracujete Blue print - dizajn projektu a Akčný plán prípravy projektu - konkrétny postup a kroky potrebné k zabezpečeniu realizácie projektu

termíny workshopu: 11. - 12. Október  - Bratislava

 

 

 

 

 

 

Projektový manažment Leadership

inovácia a kreativita - inšpirácia - biznis výzvy - biznis výsledky

moderná a agilná firma aktívne reaguje na požiadavky nového biznis prostredia

projektový manažment vnáša do firemnej praxe efektívnosť, vyššiu prehľadnosť a produktivitu

pripravujeme ďalšie termíny workshopu - viac info na webe workshopu

Realizujeme komplexný manažérsky a firemný rozvoj

pozrite si našu ponuku alebo nás kontaktujte a bezplatne využite úvodnú konzultáciu

Manažérske vzdelávanie a Brain Based Coaching

komplexný systém zvyšovania biznis hodnoty firmy a kvality života manažérov prostredníctvom moderného a inovatívneho vzdelávania a rozvoja a ľudí

Management consulting a Biznis Solutions

systém realizácie a výsledkov, zameranie na realizáciu, používanie manažérskeho systému a konkrétnych manažérskych nástrojov v praxi

SMART Brain - neuroveda a rozvoj mozgu v praxi

Aktívny rozvoj mozgu. Najnovšie výskumy a zistenia neurovedy v praxi moderného manažéra. Neuroleadership a manažérske zručnosti 21. storočia.

Vitality manažment - aktívne workshopy

Náš manažérsky štýl opvplyvňuje naše zdravie. Nové vedecké fakty menia náš pohľad a chápanie manažérskej reality. Sedenie je „fajčením dnešnej doby“.

Evidence based approach

vedecké fakty o fungovaní ľudského mozgu aplikované v manažérskej, firemnej praxi a v procese manažérskeho vzdelávania

Nehodnotíme, čo robia ľudia a firmy dobre a čo zle. Sústredíme sa na vysvetlenie a dopad rozhodnutí a aktivít, ktoré firma zrealizovala. Pochopenie a edukácia v oblasti aplikácie neurovedy prináša nové možnosti efektívnejšieho fungovania ľudí a firiem.

Prinášame praktickú aplikáciu neurovedy do každodenného života ľudí, firiem a komunít.

STRES ZNIŽUJE VÝKON A GENERUJE CHYBNÉ ROZHODNUTIA

Náš mozog neustále sleduje okolie a vyhodnocuje nástrahy, ktoré nás môžu ohroziť. Stres je ochranný mechanizmus, ktorý nám signalizuje riziko a nastavuje nás do obranného resp. útočného módu. Ak sme v strese, sústredíme sa na prežitie - nič iné nás nezaujíma.

pokračujte ďalej >>>

ROZHODUJE SA MOZOG LOGICKY ALEBO NA ZÁKLADE POCITOV?

Napriek častému presvedčeniu, že sa manažéri rozhodujú na základe faktov a logických argumentov ich rozhodnutia vychádzajú z ich nevedomých pocitov. Keďže myslenie je energeticky veľmi náročný proces, cieľom mozgu je hľadať vzorce a automatizovať ľudské rozhodnutia a konanie.

pokračujte ďalej >>>

PREČO SA ĽUDIA A FIRMY BOJA ZMENY

Mozog potrebuje pre správne fungovanie bezpečné prostredie, istotu a stabilné sociálne zázemie. Čím slabšie majú manažéri vyvinutú tzv. „Exekutívnu funkciu“ mozgu, tým náročnejšie reagujú na zmenu prostredia, situácie, či okolností...

pokračujte ďalej >>>

AKO ZABEZPEČIŤ PODMIENKY PRE OPTIMÁLNY VÝKON MOZGU?

Kvalitné, zdravé pracovné prostredie, férové vzťahy a aktívny vitality manažment podporuje zdravie mozgu. Mozog potrebuje pohyb ale aj oddych. Dostatok kvalitného spánku, dostatočný príjem vody, kyslíka a energie sú nevyhnutným predpokladom pre zdravé fungovanie mozgu.

pokračujte ďalej >>>

Ste spokojní s tým ako vám funguje vzdelávanie a rozvoj?

Vnímate, že o štandardný spôsob školení prestáva byť záujem?

Vnímate, že ľudia si žiadajú konkrétnu podporu ako zvládať nové výzvy a ako riešiť komplexné projekty?

Sťažujú sa vaši ľudia na nárast zodpovednosti, viac úloh a projektov?

Cítia sa vaši ľudia preťažení a nedocenení? Vyhrážajú sa vám vaše talenty a kľúčoví ľudia odchodom z vašej firmy?

Prestáva vám fungovať klasický spôsob komunikácie?

 

Čo vás najviac trápi - s čím máte najväčší problém?

fluktuácia, absentizmus

slabá angažovanosť, nízka motivácia

performance manažment a riadenie KPI

nedostatok ľudí

neochota vzdelávať sa

veľký tlak na ľudí a na ich výkonnosť

rastúca hrozba vyhorenia

efektívnosť vzdelávania, ROI a dosahovanie výsledkov v praxi

 

V akých oblastiach by ste privítali podporu?

Riadenie projektov a komplexných úloh

Systém riadenia a sledovania kontroly výkonu

Efektivita práce

Kvalita pracovného prostredia, fluktuácia a zdravie vašich ľudí

Employer Branding a „image“ firmy

Rastúca fluktuácia a nezáujem ľudí pracovať pre vašu firmu

Nedostatok ľudí a zvyšujúci sa „Skills gap“

Lojalita, motivácia a angažovanosť vašich ľudí

 

Pozrite si našu ponuku alebo nás kontaktujte a bezplatne využite úvodnú konzultáciu.

 

Cielený manažérsky rozvoj prináša merateľné biznis výsledky

zvyšovanie biznis hodnoty firmy
zvyšovanie kvality života manažérov
Viac radosti z práce 2018

| nárast predaja - až o 19% | nárast nárast zisku - až o 29% | nižšia fluktuácia - až o 72% | vyššia angažovanosť - o 15% |

Viac o prínosoch a efektoch manažérskeho vzdelávania sa dozviete v časti Benefity

 

 

 

Na zdraví a kvalite nášho mozgu záleží

 

 

spoločne tvoríme hodnoty

HODNOTA = MOZOG

"Train - Advice - Assist"

prinášame praktické manažérske rozvojové programy, ktoré pomáhajú firmám nasledovať moderné trendy rozvoja

spôsob a formy realizácie vzdelávania a rozvoja sú založené na:

1. Brain based education
2. Projektový model workshopov
3. Evidence based approach
4. Inovácie vo vzdelávaní

 

Pracujeme v súlade s mozgom - neuroveda vo firme:

Neuroveda prináša pochopenie a vysvetlenie toho, ako sa ľudia učia a získavajú nové návyky a menia svoje správanie v pracovnom prostredí. Ako ľudia získavjú nové manažérske a pracovné návyky - ako si vytvárame svoje zvyky.

Učenie potrebujeme začleniť ako proces učenia do pracovného procesu. Učenie sa neudeje iba na workshope. Učenie potrebujeme prispôsobiť princípom fungovania nášho mozgu. On the job learning.

Pochopenie základných princípov fungovania mozgu a ich aplikácia do života
Spoznaj svoj mozog a lepšie pochop ako funguje tímový mozog

 

Evidence based approach - ako reálne funguje ľudský mozog

vedecké fakty aplikované v manažérskej a firemnej praxi

"guess work prináša len guess results"

mnoho doterajších vzdelávacích prístupov a postupov je založených len na historických skúsenostiach a vonkajších pozorovaniach ľudského správania - z pohľadu dnešnej vedy sú založené na "dohadoch - guess"

Ak investujeme do leadership tréningov, tak chceme vedieť, čo sa naučíme, ako veci skutočne fungujú, ako ich dokážeme reálne v praxi používať, ako budú konkrétne vplývať na konkrétnych ľudí, ktorí sa tieto veci učia a následne chceme mať reálne výsledky v praxi.

COMM-PASS Projektový model workshopov

vzdelávate sa na reálnych tréningových projektoch, ktoré realizujete so svojím projektovým tímom vo firme

počas workshopu sa učíte a získavate nové manažérske znalosti na reálnych príkladoch z vašej praxe

 

viac informácii získate v časti COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

 

 

viac informácii získate v časti Workshopy - manažérske vzdelávanie

 

 

viac informácii získate v časti COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

 

 

viac informácii získate v časti Príklady biznis projektov a Expertný Coaching

 

 

viac informácii získate v časti Prínosy a efekty manažérskeho vzdelávania

 

Svet sa mení...

medzinárodné prieskumy a skúsenosti ukazujú prekvapivé výsledky


 

comm-pass_manazerske-workshopy-a-vzdelavanie_3_ns

celosvetovo je iba 13%

zamestnancov angažovaných pre svoju firmu

comm-pass_manazerske-workshopy-a-vzdelavanie_1_ns

náklady na nahradenie odchádzajúceho zamestnanca sú až

150% jeho ročného platu

 

comm-pass_manazerske-workshopy-a-vzdelavanie_2_ns

70% úrovne angažovanosti

zamestnancov závisí od ich manažérov

comm-pass_manazerske-workshopy-a-vzdelavanie_5_ns

1 z 2 zamestnancov opustil

počas kariéry firmu kvôli manažérovi a výrazne si tak zlepšil svoj život

comm-pass_manazerske-workshopy-a-vzdelavanie_4_ns

existuje priame spojenie medzi angažovaným tímom a rastúcimi biznis výsledkami firmy

 Referencie a skúsenosti klientov

Trocha HR štatistiky

HR tréningové projekty
459
HR manažéri a profesionáli
1034
Manažérske inšpirácie
7613
Nová nápady
29861

PARTNERI - Projektový manažment pre HR

 

Partneri_Projektovy manazment pre HR_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH