BENEFITY - prínosy a efekty manažérskeho vzdelávania

cielený manažérsky rozvoj prináša merateľné biznis výsledky

 

Čo získate

unikátny koncept a prístup, ktorý spája výhody a benefity manažérskeho vzdelávania / rozvoja a manažérskeho biznis consultingu

 

 

know - how realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja a biznis consultingu - COMM-PASS Body of Knowledge - dozvedieť sa viac, kliknite sem

Prekračujeme hranice vzdelávania - meníme nie len mozog, ale meníme aj prostredie, ktoré spoluvytvára náš mozog

Mozog je tvorcom kvality nášho života, biznis a manažérskej prosperity

 

mozog sa mení v praxi a nie len teóriou

najnovšie výskumy neurovedy o fungovaní ľudského mozgu aplikované v manažérskej praxi nájdete v časti SMART Brain

 

ZMEŇTE KVALITU SVOJHO MOZGU - ZLEPŠÍTE SVOJ ŽIVOT

 

prekračujeme hranice vzdelávania - meníme nie len mozog, ale meníme aj prostredie, ktoré spoluvytvára náš mozog

Cielený manažérsky rozvoj priniesol firmám:

 

nárast predaja - až o 19%

 

nárast nárast zisku - až o 29%

 

nižšia fluktuácia - až o 72%

 

vyššia angažovanosť - o 15%

 

menej bezpečnostných incidentov - o 59%

 

nárast lojality zákazníkov  - až o 7%

Talentovaní a rozvíjaní manažéri dosahujú:

 

vyššia ziskovosť o 48%

 

vyššia produktivita o 22%

 

vyššia zamestnanecká angažovanosť o 17%

 

nižšia fluktuácia o 19%

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_63_w

BENEFITY - manažérske vzdelávanie a rozvoj

maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu

 

1. MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

rozvoj manažérskeho know - how, manažérske zručnosti a schopnosti, emocionálna inteligencia, sociálna inteligencia

 

2. FIREMNÝ RAST A ROZVOJ

lepšie biznis výsledky a biznis benefity, rozvoj ľudského potenciálu, efektivita a produktivita

 

3. ROZVOJ MOZGU

aktívny rozvoj a zdravie mozgu, vyššia kvalita života, najnovšie poznatky neurovedy, neuroleadership

 

4. ROZVOJ ZDRAVIA

inteligentné používanie nášho tela v pracovnom prostredí, podpora zdravia a dĺžky života (mentálne a fyzické zdravie aj v staršom veku)

 

5. CSR - KOMUNITA

sociálne učenie, zdieľanie, benefičné aktivity a podpora rozvoja komunity, udržateľná budúcnosť

 

PRIAME MANAŽÉRSKE BENEFITY

 

zníženie nákladov na projekty až o 20 – 30%

skrátenie času projektov až o 50%

šetríte viac ako 40 pracovných dní ročne

 

 

 

Benefity projektového manažmentu

 

zníženie zlyhania projektov o 31%

dodanie 30% projektov s ušetrením nákladov voči plánu

zvýšenie produktivity o 21%

dodanie 19% projektov rýchlejšie ako bolo plánované

 

BENEFITY - manažérske vzdelávanie

manažérske workshopy a biznis programy

 

 AKÉ BENEFITY PRINÁŠA PROJEKTOVÝ MANAŽMENT?

SOFT BENEFITY

SOFT BENEFITY

stabilita manažérskeho tímu a nižšia fluktuácia, otvorenosť voči zmenám a novým možnostiam, lepšia motivácia ľudí a projektových tímov
HARD BENEFITY

HARD BENEFITY

vyššia biznis hodnota projektov, vyššia produktivita, efektivita a menej stresu, vyššia flexibilita a agilita
MANAŽÉRSKE BENEFITY

MANAŽÉRSKE BENEFITY

aktívny manažérsky rozvoj a rast ľudí, nové kompetencie & moderné know – how, osobnostný rast a rozvoj manažérov
ROZVOJ MOZGU & ROZVOJ ZDRAVIA

ROZVOJ MOZGU & ROZVOJ ZDRAVIA

moderné výskumy neuro-vedy v praxi, aktívny rozvoj a zdravie mozgu (SMART BRAIN), vyššia kvalita života (VITALITY MANAŽMENT)

 

ĎALŠIE BENEFITY

 

 

EXEKUTÍVNE BENEFITY

 

 

lepšie využívanie a alokácia firemných zdrojov

lepšia komunikácia a spolupráca v rámci firmy

výšená pozornosť na rizikový manažment

zlepšenie postavenia firmy a zvýšenie konkurencieschopnosti

odkrývanie a využívanie skrytých rezerv

 

 

FIREMNÉ BENEFITY

 

 

lepšie zvládanie náporu práce, menej stresu, vyššia výkonnosť

menej chýb a väčšia spoľahlivosť

väčší prehľad - lepšia koordinácia úloh

vyššia flexibilita a adaptabilita k zmenám

zvýšená produktivita a efektivita

 

 

MANAŽÉRSKE BENEFITY

 

 

podpora a rozvoj kreativity tímov

vyššia zaangažovanosť členov tímu

ohodnotenie a spokojnosť - prispievate k plneniu firemných cieľov

dodávate vyššiu biznis hodnotu

vyššia reputácia a rešpekt v rámci firmy

 

ČO HOVORIA MANAŽÉRI?

Skúsenosti manažérov - Projektový manažment pre HR - INTRO

Projekty v praxi HR manažéra - Braňo Vargic

 Ako realizovať HR projekty v HR?

Aká je nová realita HR manažmentu? - svet sa mení...

Čo získate na workshope?

 1. nové manažérske know – how – nové manažérske kompetencie
 2. zlepšenie vlastnej manažérskej práce, práce tímu a vyššia hodnota pre firmu
 3. rozpracujete si svoj reálny projekt
 4. vzájomá inšpirácia – nové pohľady – HR manažéri z rôznych firiem, rôznych oblastí biznisu
 5. rôzne pohľady – HR, biznis pohľad, školy – študenti, doktoranti, profesori, neziskový sektor – dobrovoľníctvo
 6. aktívny networking
 7. benefity a prínosy aj do osobného života

Ako funguje Projektový manažment pre HR (intro - video 2/3)

HR projekty a motivácia manažérov (Braňo Vargic)

Čo získa firma?

 

spôsob ako zvýšiť angažovanosť a motiváciu HR tímov prostredníctvom využitia nástrojov a princípov projektového manažmentu

dobrý tím je jedna z najväčších motivácií pre ľudí

dnes je dôležité dať dôraz na change management, projektový management a HR líniovú prácu v kontexte firemnej stratégie

HR je strategický partner podporujúci firemnú stratégiu

Čo sa naučíte na workshope?

 1. pracujete na vašich reálnych projektoch
 2. efektívne učenie - po 2 dňoch máte vypracovaný plán vášho projektu
 3. know - how riadenia projektov podľa medzinárodných štandardov
 4. spoznáte nové trendy v projektovom riadení
 5. menej stresu - menej problémov - väčšia kontrola pri realizácii - nižšie riziká
 6. manažérske pochopenie a súvislosti projektov
 7. naučíte sa projekt riadiť od začiatku - plánovanie - cez realizáciu až po úspešné ukončenie

Benefity a ciele workshopu - Projektový manažment pre HR (intro - video 3/3)

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH