Naučíte sa a spoznáte aj tieto procesy a nástroje projektového manažmentu

 

Takto sa tvorí WBS - Work Breakdown Structure - Hlavný plán prác projektu

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH