Manažérske a biznis programy

Operational Excellence Programy

 

Najnovšie výskumy neurovedy prinášajú šokujúce zistenia o manažérskom fungovaní - viac sa dozviete v špecializovanej časti - SMART Brain

 

BENEFITY

Manažérske a biznis programy

 

dosahovanie prevádzkovej excelentnosti - Operational Excellence

maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu

špecializované programy manažérskeho rozvoja a zvyšovania biznis hodnoty firmy

inovatívne manažérsky orientované programy

dynamické kompetenčné a odborné programy

projektové biznis programy s reálnym dopadom na biznis výsledky

 

COMM-PASS Social Brain Leadership 2030

Workshopy a Biznis Programy - Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania

Excelentná výroba

efektívny program komplexného rozvoja výrobných firiem

 

na základe konkrétnych požiadaviek, s ktorými sa dnes stretáva väčšina našich klientov z oblasti automotive a výroby, sme pre vás pripravili praktickú podporu - pre vás a vašich ľudí

 

systém workshopov a implementácie manažérskeho know - how priamo vo výrobe - priamo s majstrami

implementácia kľúčových nástrojov a procesov pre podporu efektívneho riadenia

zlepšovanie prevádzkovej excelentnosti, efektívnosti a produktivity - lepšie využívanie existujúcich zdrojov a možností

podpora inovácie, lepšie zvládanie zmien a efektívne riadenie projektov

viac informácii získate v časti Excelentná výroba

 

Akadémia majstrov

rozvojový program pre majstrov - efektívny systém riadenia v praxi

 

akadémia majstrov vychádza z praktických požiadaviek a potrieb majstrov, ľudí a firmy:

1. získanie potrebného know - how (manažérska teória - workshop)

2. tvorba a aplikácia systému riadenia v praxi - priamo vo výrobe s majstrami

implementácia základných / vybraných nástrojov pre podporu efektívneho riadenia

viac informácii získate v časti Akadémia majstrov - SMART Majster

 

5 krokov úspešného rozvoja efektívnych majstrov:

 

Realizácia inovácie a zmeny

 

programy dosahovania prevádzkovej excelentnosti, manažérskeho rozvoja a biznis inovácie

podpora a tvorba strategických plánov realizácie inovácii

realizácia zmien a adaptácia na nové biznis podmienky

rozvojové projekty naprieč firmou

 

Inovácie a zmena 2020 | Akadémia projektového manažmentu | Implementácia projektového manažmentu | Realizácia firemných cieľov | Modulové - katalógové workshopy | SMART Brain | Vitality manažment | Benefičné projekty - CSR | COMM-PASS Solutions | COMM-PASS Inspire | COMM-PASS Live

viac informácii nájdete nižšie

manažérska a biznis inovácia v praxi

Inovácie a zmena 2020

Operational Excellence Program

 

program dosahovania prevádzkovej excelentnosti

aktívny manažérsky rozvoj a biznis inovácie

strategický plán tvorby a realizácie inovácii vo firme

realizácia zmien a adaptácia na nové biznis podmienky

zlepšovanie kľúčových oblastí naprieč celou firmou

realizácia projektov s dopadom na celé spektrum firmy

 

Akadémia projektového manažmentu

 

komplexný manažérsky rozvojový a vzdelávací program Projektového manažmentu

od začiatočníkov v projektovom manažmente až po exekutívnu úroveň a pokročilé stupne riadenia projektov

manažérske zručnosti pre projektového manažéra

svetové štandardy projektového riadenia

moderné agilné prístupy a možností získania certifikácie

 

Implementácia projektového manažmentu

Centers of Excellence Program

 

zavádzanie - implementácia projektového manažmentu a integrácia projektov do fungovania firmy

zavádzanie a tvorba PMO - project management office

zavádzanie postupov, procedúr a štandardov riadenia projektov vo firme

zavádzanie a postupná tvorba projektovej kultúry firmy

 

Realizácia firemných cieľov

 

pyramída cieľov - rolovanie a zadávanie firemných cieľov

firemné ciele od TOP manažmentu (holdingové ciele) cez stredný manažment až po líniových manažérov, vrátane cieľov jednotivých pracovníkov

priebežné vyhodnocovanie plnenia firemných cieľov

celoročné vyhodnotenie cieľov a príprava nových cieľov

 

SMART Line workshopy a programy

SMART Line Approach - necítite potrebu vytvárať váš firemný individuálny projekt manažérskeho rozvoja?

využite niektoré z našich dôkladne pripravených a v praxi overených programov podpory a rozvoja biznisu a manažérskeho rozvoja

SMART Line programy a workshopy sú postavené na overených, inovatívnych a moderných manažérskych trendoch, postupoch a systémoch

SMART Line vychádza z aktívneho zapojenia najnovších výskumov neurovedy v manažérskej praxi

praxou overené workshopy a programy - získajte viac informácii

Modulové - katalógové workshopy

 

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know - how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

SMART Brain

Social Brain Leadership

 

najnovšie výskumy neurovedy v praxi manažéra

neuroplasticita mozgu v praxi, aktívny rozvoj mozgu

neuroleadership a neurocoaching

najnovšie fakty o fungovaní ľudského mozgu

kreativita a aktívny rozvoj mozgu v praxi manažéra

mozgové mapy a manažérske zručnosti

 

Vitality manažment

Manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie

 

vedecké fakty a nové chápanie manažérskej reality - manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie

nedostatok pohybu a fatálne následky na zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu a tela

predchádzanie syndrómu vyhorenia, schopnosť koncentrácie, pozornosti a emocionálna stabilita

 

Benefičné projekty - CSR

Vzájomná podpora a rozvoj

 

podpora študentov, doktorantov, profesorov a univerzít

aktívne učenie a podpora komunity

vzájomná podpora a zdieľanie – mladé talenty, seniori, matky po materskej dovolenke

CSR, sociálne učenie a spoločenský rozmer a dopad vzdelávania

benefičný rozmer vzdelávania

 

COMM-PASS Solutions

Biznis riešenia - manažérske programy

 

tvorba a implementácia biznis riešení

projektové biznis programy - „business driven“

nastavenie kľúčových faktorov úspechu potrebných pri riešení konkrétnych biznis výziev

podpora dosahovanie biznis cieľov

podpora riešení biznis a manažérskych problémov

 

COMM-PASS Inspire

Open mind - new brain programy

 

manažérske a biznis inovácie & inšpirácie vo firmách

krátke, dynamické a praktické prezentácie / workshopy v trvaní 1 - 3 hodiny

podpora povedomia a vnímania vybraných firemných tém a manažérskych oblastí

1 HOUR CHALLENGE - špeciálny podporný projekt

 

COMM-PASS Live

Vlastná zodpovednosť - vlastný rozvoj

 

podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

pre konkrétne zvýhodnené podmienky nás kontaktujte

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH