Efektívne riadenie stresu

...stres - zákerný zlodej zdravia

 

Spoznajte najnovšie výskumy sedavého spôsobu zamestnania a moderného štýlu života a ich vplyv na náš život - prejdite do časti Vitality manažment

 

BENEFITY

Efektívne riadenie stresu

 

spoznáte kedy a ako stres vypína logiku a obmedzuje kognitívne funkcie mozgu

zistíte ako fyzická kondícia predurčuje zvládanie stresu a prečo by pohyb nemal byť otázkou náhody

naučíte sa ako zvyšovať svoju emocionálnu stabilitu a odolnosť voči stresu

zistíte ako stres vplýva na vaše zdravie a výkonnosť vášho mozgu

 

spoznáte toxické následky stresu na vašu pamäť a mozog

spoznáte ako funguje váš mozog podľa najnovších výskumov neurovedy

naučíte sa ako dokážeme aktívne podporovať zdravie mozgu a tela

uvidíte vážne finančné dopady stresového prostredia na firmu

 

Stres - zákerný zlodej zdravia...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktívny rozvoj mozgu nie je otázka náhody

 

Najnovšie výskumy o fungovaní ľudského mozgu a neurovedy prinášajú nové pohľady na to, ako aktívne využiť svoj mozog pre lepší a kvalitnejší život.

Spoznanie základných princípov učenia nám pomôže byť v živote efektívnejší, dokážete rýchlejšie napredovať a učiť sa.

Náš mozog riadi náš život. Ak spoznáme ako funguje náš mozog a ako sa tvoril, spoznáme sami seba a budeme si viac rozumieť.

Aktívny pohyb v modernom svete

 

Náš manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie - ako sa správame a žijeme počas pracovného dňa má na nás obrovský vplyv. Aktívny pohyb podporuje manažérsku produktivitu a efektivitu - to je to, po čom všetci túžime. Spokojnosť v práci a emocionálna stabilita manažéra závisí od fyzickej aktivity.

Aktívny pohyb dokáže podporiť znižovanie stresovej záťaže. Zo stres sa stal zákerný zlodej zdravia a stres výrazne znižuje našu výkonnosť. Inteligentné riadenie stresu dokáže podporiť naše zdravie a dokonca finančné výsledky firmy.

V dnešnom digitálnom svete je dôležité poznať postupy na ozdravenie celého organizmu a zvyšovať svoje schopnosti efektívne vnímať vlastné telo. Vitality manažment dokáže naštartovať aktívnu prácu so zdravím naprieč celou firmou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevencia a aktívne riadenie stresu

Manažérsky stres

 

stres - zákerný zlodej zdravia

ako zvládať manažérsky stres

kedy a ako sa štartuje reakcia "útok alebo útek"?

následky dlhodobého stresu na zdravie organizmu

stres a poškodzovanie mozgu - dokážeme chrániť svoj mozog?

aktívny pohyb a znižovanie stresovej záťaže

inteligentné riadenie stresu - je to možné?

kedy a ako stres znižuje výkonnosť

finančné dopady stresového prostredia na firmu

Mozog a zvládanie stresu

 

kedy sa náš manažérsky štýl stáva nebezpečným?

kedy rastie riziko - manažment môže zabíjať?

kedy vzniká toxický stres?

ako prispôsobiť manažérsky štýl zdravému prostrediu firmy?

stres a degenerácia mozgu

stres a mentálna sviežosť

stres a správna životospráva

aktívny pohyb na pracovisku - bez pohybu mozog nerozmýšľa

 

najnovšie výskumy neurovedy - top trendy rozvoja mozgu a riadenie stresu

aktívny a výkonný mozog zvyšuje kvalitu nášho života

aktívna starostlivosť o zdravie nášho mozgu

a množstvo ďalších atraktívnych tém - inšpirujte sa v časti SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Aktívne riadenie stresu

 

efektívne postupy ako zvyšovať odolnosť voči stresu

kedy a ako sa stres stáva toxickým?

existuje pozitívny stres?

celoživotné účenie - aktívny rozvoj mozgu a zvládanie stresu

fyzická kondícia predurčuje zvládanie stresu - pohyb nemôže byť otázkou náhody

stres a jeho vplyv na sociálne vzťahy

ako zvyšovať svoju emocionálnu stabilitu a odolnosť

EQ - emočná inteligencia a stres

neuroplasticita a stres

kedy stres vypína logiku a obmedzuje kognitívne funkcie mozgu - PREČO NEROZLÝŠĽAME?

 

Micro - Learning Workshopy - Best practices a najmodernejšia forma rozvoja

viac o micro - learning sa dozviete v časti Micro - Learning Workshopy

 

praktické postupy a nástroje ako rozvíjať tvorivosť a zdravé fungovanie v pracovnom prostredí

 

 

 

 

 

 

 

Podporu a rozvoj zdravia vo firmách prináša projekt Moderný manažér - Vitálny manažér

projekt podpory manažérskej kreativity, inovatívnosti a vitality

aktívny rozvoj vitality, manažérskeho know - how a zdravého životného štýlu vo firmách

projekt je súčasťou manažérskeho biznis programu: Moderná firma - Vitálna firma

 

Podporme sa navzájom! viac na webe projektu Moderný manažér - Vitálny manažér

 

benefičné aktivity podporuje COMM-PASS Live - prinášame vzájomnú podporu a rozvoj

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live

 

Stres je v mojich rukách - efektívne riadenie stresu

Ciele a obsah workshopu

Efektívne riadenie stresu

stres - zákerný zlodej zdravia

 

Každé spoznávanie začína prvým krokom. Cieľom úvodného workshopu je priblížiť vám základné princípy fungovania nášho mozgu a jeho vplyv na manažérsky život a zdravie nášho tela v pracovnom prostredí. Stresové reakcie sú vplyvom mnohých faktorov - čím lepšie ich spoznáme, tým rastú naše šance a možností ako efektívne riadiť a zvládať stres.

 

ako sa evolučne vyvíjal ľudský mozog a dopad na naše stresové reakcie

základné princípy fungovania ľudského mozgu

čo je neuroplasticita a ako vplýva na stresové reakcie mozgu

ako nás ovplyvňuje naše prostredie a kedy štartujeme stresové reakcie

ako reaguje náš mozog na zmenu prostredia a rastúce riziko vzniku stresu

prečo sa v kritických situáciách správame tak ako sa správame

ako podporiť fungovanie nášho mozgu a zvýšiť jeho vitalitu

čo škodí mozgu a eliminuje jeho fungovanie

kedy a ako stres vypína logiku a obmedzuje kognitívne funkcie mozgu

ako stres vplýva na vaše zdravie a výkonnosť vášho mozgu

toxické následky stresu na vašu pamäť a mozog

kde a kedy vznikajú finančné dopady stresového prostredia na firmu

 

ako zvládať manažérsky stres

stres - zákerný zlodej zdravia

kedy a ako sa štartuje reakcia "útok alebo útek"?

následky dlhodobého stresu na zdravie organizmu

stres a poškodzovanie mozgu - dokážeme chrániť svoj mozog?

aktívny pohyb a znižovanie stresovej záťaže

inteligentné riadenie stresu - efektívne postupy

kedy a ako stres znižuje výkonnosť

 

neexistuje žiadna náhrada cvičenia v podobe tabletky - jednoducho sa treba správne, aktívne hýbať

 

ďalšie témy pripravíme podľa vášho záujmu a potrieb - inšpirujte sa workshopmi Vitality manažmentu alebo nás kontaktujte a získajte bližšie informácie

Prevencia bolesti chrbta počas jazdy autom

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Prevencia bolesti chrbta počas jazdy autom - kliknite sem

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS Vitality manažment - úvodný prehľad

inteligentné využívanie nášho tela a mozgu v práci aj v živote

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH