Efektívny míting - facilitácia tímových stretnutí a vedenie porád

Riadený míting - základný tréning

Čelíte náročným výzvam, zlyhávajúcej komunikácii a častým konfliktom? - prejdite do špecializovanej časti COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

 

BENEFITY

Efektívny míting - facilitácia tímových stretnutí a vedenie porád

 

Aktívne mítingy prinášajúce informácie, hodnotu a rozhodnutia

Efektívne mítingy zvyšujúce motiváciu a dosahovanie cieľov

Efektívne využívanie času a potenciálu všetkých účastníkov mítingu

Realizácia mítingov takým spôsobom, aby sa ich ľudia radi zúčastňovali

 

Motto: Míting - strata času?

Ciele a obsah workshopu

Efektívny míting – facilitácia tímových stretnutí a vedenie porád

 

Účastníci spoznajú základné rozdiely medzi „dobrým“ a „zlým“ mítingom

Spoznanie a osvojenie si nástrojov dosahovania cieľov mítingu

Účastníci sa naučia akými spôsobmi môžu ovplyvňovať a aktívne riadiť časovú efektívnosť mítingov

Spoznanie procesu a nástrojov realizácie efektívneho mítingu

Získanie schopnosti nastaviť štruktúru mítingu

Účastníci si osvoja nástroje a postupy riadenia komunikačnej štruktúry – komunikačná matica

Účastníci získajú nástroje nastavovania parametrov mítingov

Spoznanie foriem mítingov, úloh a zodpovedností jednotlivých účastníkov

Účastníci si osvoja zručnosti a postupy  facilitácie tímových stretnutí

Odstránenie frustrácie z neefektívnych mítingov

Účastníci si osvoja kľúčové zručnosti potrebné k vedeniu efektívnych mítingov

Spoznanie aktívnej úlohy účastníka mítingu

Spoznanie a osvojenie nástrojov a postupov ukončenia mítingu a následných aktivít po jeho skončení

Účastníci spoznajú najčastejšie chyby mítingov a spôsoby ako sa ich vyvarovať

Aktívna práca s technickými aspektmi mítingov a ich vplyv na efektívnosť mítingov

Spoznanie a riadenie vzťahu medzi efektívnosťou mítingov a produktivity manažérov a členov tímov

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH