Komunikácia a riešenie konfliktov

Praktická komunikácia - základný tréning

Čelíte náročným výzvam, zlyhávajúcej komunikácii a častým konfliktom? - prejdite do špecializovanej časti COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

 

BENEFITY

Komunikácia a riešenie konfliktov

 

Zvýšenie komunikačnej úrovne naprieč celou firmou

Jednoduchšie a efektívnejšie riešenie konfliktných situácii

Ľahšie dosahovanie cieľov vďaka schopnosti nielen hovoriť, ale naozaj komunikovať

Skvalitnenie pracovnej atmosféry prostredníctvom lepšej vzájomnej komunikácie a chápania

 

Motto: Komunikujem alebo len rozprávam?

Ciele a obsah workshopu

Komunikácia a riešenie konfliktov

 

Účastníci si zvýšia uvedomenie potreby a dôležitosti efektívnej komunikácie

Získanie lepšieho chápania dynamiky komunikácie

Osvojenie si nového pohľadu a nástrah domnienok a špekulácii

Osvojenie si praktických postupov zvládania konfliktov a odlišných pohľadov

Zlepšenie schopnosti správneho chápania vzorcov správania, zvykov, názorov a postojov

Získanie schopnosti lepšie využívať aktívne počúvanie a schopnosť aktívnej odpovede

Pochopenie medzi rozprávaním a komunikovaním

Aktívna aplikácia princípu 2 realít

Oslovenie si pridanej hodnoty byť schopný realizovať aktívnu alebo pasívnu voľbu

Osvojenie si nástrojov a postupov aktívnej prípravy na konfrontačné stretnutie

Spoznanie prirodzených a vytvorených prekážok v komunikácii

Získanie schopnosti komunikovať jednoduchým, pochopiteľným a priamym jazykom

Zvýšenie schopnosti akceptovať spätnú väzbu

Účastníci sa naučia komunikovať aktívne, prirodzene, flexibilne a sebavedome

Účastníci budú schopní lepšie a ľahšie presadzovať firemné zámery naprieč celou firmou

Účastníci budú schopní jednoducho a ľahšie komunikovať so svojimi podriadenými a nadriadenými, ako aj so svojím okolím

Účastníci získajú schopnosť systematického riešenia konfliktov a tým dosahovanie lepších výsledkov v rámci tímu

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH