Expertné poradenstvo - management consulting

 

MANAŽÉRSKE PORADENSTVO

/management consulting/

 

interim manažment na vašich projektoch

projektová implementácia

biznis implementácia

 

manažérske poradenstvo - management consulting - business consulting

podpora pri realizácii vašich konkrétnych projektov

tvorba a aplikácia manažérskych nástrojov

nové skúsenosti, akcia a podpora pri dosahovaní vašich biznis a projektových cieľov

 

moderné manažérske systémy a štruktúry riadenia

efektívne systémy riadenia

empowerment, self directed teams

 

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_49_w

Prečo COMM-PASS Solutions

 

prakticky orientované manažérske vzdelávanie - merateľné ROI

 

riešenia konkrétnych manažérskych problémov a výziev

 

tvorba a implementácia biznis riešení

 

podpora a dosahovanie biznis cieľov

 

Príklady biznis solutions projektov

 

Vybrané HR projekty

360 stupňová spätná väzba realizovaná v rámci vlastných firemných zdrojov

HR „Shared services“, Analýza pracovných miest

Redukcia počtu zamestnancov, Zavedenie informačného systému

Udržanie talentov, Proces životného cyklu zamestnanca

 

Vybrané Automotive a výrobné projekty

Ako zefektívniť nábehy novej výroby, Zníženie skladových zásob

Zvýšenie obrátkovosti, Zvýšenie OEM, Implementácia 5S

Efektívnejšie pre-zriadenie strojov, Efektívnejšie odovzdávanie smiem, Efektívnejšie navážanie materiálu

 

Vybrané kvalitárske projekty

Zvýšenie pridanej hodnoty kvality, Zvýšenie podpory vedenia pre kvalitárske projekty

Tvorba stratégie kvality, Aplikácia nástrojov QMS

Informovanosť a chybovosti a jej dopad na fungovanie firmy, ISO certifikácia

Interný audit ako nástroj riadenia pre manažment, Príprava na audit, Lean QMS

 

COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

pozrite sa na svoje projekty zblízka - získajte detailný pohľad na projektový manažment a zároveň uvidíte vaše projekty komplexne a v biznis súvislostiach

 

Čo získate

podporíme váš tím pri riešení vašich projektov v každej fáze, v každej situácii...

 

7 praktických blokov pre efektívnu realizáciu projektových cieľov a výsledkov

každý blok – workshop je zameraný na konkrétnu projektovú časť

postupujeme od definície, cez plánovanie a realizovanie až po ukončenie projektu

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH