Prezentačné zručnosti I.

Umenie prezentovať - základný tréning

Hľadáte náročnejší workhop? Prezentačné zručnosti II. - pokročilý tréning - bližšie inormácie o workshope nájdete nižšie

 

BENEFITY

Prezentačné zručnosti I.

 

Schopnosť prezentovať presvedčivo, sebavedome a prirodzene

Prekonanie nervozity a trémy

Zvýšenie osobného vplyvu a schopnosti presvedčiť

Schopnosť vytvoriť prezentáciu jednoducho, prakticky a prehľadne

Schopnosť zaujať a vystúpiť z radu

 

Motto: Povedať a povedať nie je to isté

Ciele a obsah workshopu

Prezentačné zručnosti I.

 

Cieľom tréningu je získanie zručností pre presvedčivú prezentáciu a účinné presadzovanie svojich myšlienok a cieľov

Získanie pochopenie v čom spočíva úspech prezentácie a čo znamená byť dobrým prezentátorom

Účastníci sa naučia spôsoby ako pracovať s vlastnou nervozitou a rôznymi existujúcimi strachmi

Získanie a zlepšenie schopnosti vystupovať a vyjadrovať sa pred väčšou skupinou ľudí, pred publikom

Účastníci získajú praktické nástroje a postupy tvorby prezentácie, od zadefinovania cieľov prezentácie, cez jej obsah až po dosiahnutie potrebného efektu a výsledkov

Účastníci si osvoja postupy ako tvoriť obsah prezentácie, ako nastaviť obsahovú a ideovú štruktúru

Účastníci spoznajú a osvoja si spôsoby ako vytvoriť netradičnú prezentáciu, ako zmeniť nudnú komunikáciu na nevšedný zážitok a tým získať a udržať si pozornosť publika

Účastníci sa dozvedia tipy a triky ako oživiť prezentáciu a ako dosiahnuť dlhotrvajúce efekty a zážitok z prezentácie pre publikum

Účastníci si osvoja postupy ako pracovať s publikom, ako vtiahnuť publikum do prezentácie a ako podporovať diskusiu a spätnú väzbu

Účastníci spoznajú možnosti a zásady využívania rôznej prezentačnej techniky

Účastníci uveria v samých seba 

Prezentačné zručnosti II.

Umenie prezentovať - pokročilý tréning

 

BENEFITY

Prezentačné zručnosti II.

 

Efektívne a presvedčivé prezentovanie internému a externému publiku

Vnímanie prezentácie a jej efektov z pohľadu poslucháča

Používanie prezentácie ako presvedčujúceho, nie iba informačného nástroja

Zapojenie poslucháčov a zatraktívnenie prezentácie

Schopnosť prezentovať jasne, prehľadne, pochopiteľne a presvedčivo

Schopnosť pôsobiť prirodzene a používať „reč tela“

 

Motto: Prezentácia je spojenie s publikom

Ciele a obsah workshopu

Prezentačné zručnosti II.

 

Cieľom tréningu je dosiahnuť výrazné zlepšenie prezentačných schopností účastníkov a odovzdanie praktických nástrojov a postupov potrebných pre úspešných prezentátorov

Účastníci si osvoja postupy ako pracovať s hlasom a intonáciou hlasu  počas prezentácie

Účastníci si prehĺbia svoje skúsenosti a znalosti nástrojov ako podporiť svoju sebadôveru, sebaistotu a schopnosť pôsobiť dôveryhodne a presvedčivo

Získanie nástrojov a postupov ako z jednosmernej prezentácie dosiahnuť dvojsmernú prezentáciu

Získanie nástrojov a postupov ako z jednoduchej 2D prezentácie dosiahnuť atraktívnu 3D prezentáciu

Spoznanie postupov ako dosiahnuť prijatie odkazu prezentácie publikom  a podporenie akceptácie a pochopenia daného odkazu

Účastníci získajú nástroje ako zvládať negatívne publikum, nezainteresované publikum,  odmietavé publikum a provokujúce publikum

Získanie schopnosti komunikovať aj negatívne a nepríjemné informácie a dosiahnuť ich pochopenie a akceptáciu publikom

Účastníci zažijú praktické návody ako pracovať s hlasom, rečou tela, image a fyzickou prítomnosťou

Účastníci spoznajú spôsoby ako prekročiť hranice tradičnej prezentácie

Účastníci si osvoja detailné postupy ako doladiť svoju prezentáciu a dosahovať maximálne efekty

Účastníci si vyskúšajú spôsoby ako prekročiť vlastné hranice pri prezentovaní

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH