Princípy učenia podľa neurovedy

vzdelávanie priamo v praxi a v manažérskom živote

 

Spoznajt najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

BENEFITY

Princípy učenia podľa neurovedy

 

spoznáte čo potrebuje vedieť úspešný líder a manažér o procese učenia

zistíte ako vplýva evolúcia mozgu na proces učenia

ako dokážete využiť neuroplasticitu a dosiahnuť efektívne učenie

naučíte sa vytvoriť správne podmienky a predpoklady učenia

zistíte ako funguje kontextové učenie priamo v manažérskej praxi

 

naučíte sa ako reaguje mozog na sociálne učenie a ako sa mení jeho neuro-hornonálna aktivita

pochopíte prečo firemné vzdelávanie často funguje štýlom „spray and pray"

 

Motto: Učím sa lebo žijem - žijem kvalitnejšie keď sa učím...

Ciele a obsah workshopu

Princípy učenia podľa neurovedy

 

vzdelávanie priamo v praxi a v manažérskom živote - "must have" úspešného manažéra a lídra

 

1. Neuroplasticita a učenie

spôsob myslenia, konania a cítenia závisia od stavu nášho mozgu - kľúčová úloha manažéra a lídra

kompetitívna neuroplasticita a manažérske zručnosti

prečo a kedy škodlivé zvyky - závislosti v manažérskom fungovaní

ako získava mozog nové a užitočné schopnosti

 

 

2. Aktívne zmeny mozgu a učenie

mozog sa neustále mení - čo to znamená pre proces učenia

skúsenosti a zážitky menia mozog - ako túto schopnosť mozgu využíva učenie

vedomé a cielené stimuly podporujú výsledky učenia

externé podnety prostredia menia štruktúru mozgu

 

 

3. Kódovanie do pamäti

ako  a kedy prebieha automatické spracovanie

ako dokážeme podporiť vedomé spracovanie

premena externých vnemov na elektrické signály - biologické predpoklady učenia

pravidlá procesu kódovania - učenie v súlade s potrebami mozgu

podmienky procesu kódovania - vytvorenie vhodných podmienok pre učenie a podpora podmienok učenia

 

 

4. Učenie a stres

úrovne stresu a vplyv toxického stresu na funkciu pamäti a proces učenia

kvalita neurónovej siete a existujúce spojenie medzi amygdalou a neocortexom - naše schopnosti zvládať stres a učenie

stres a kvalita mozgových štruktúr - čo to znamená pre manažérov a lídrov

 

 

5. Učenie a fyzická aktivita

kedy nstáva aktivácia mozgovej činnosti

ako vzniká podporujúca kombinácia fyzickej aktivity a mozgovej činnosti

dokážeme cielene podporovať obnovu mozgových buniek

 

 

6. Fázy učenia

vedomá a nevedomá nekompetentnosť

vedomá a nevedomá kompetentnosť

podvedomé a vedomé reakcie

 

 

7. Fixed mindset - growth mindset

fixné nastavenie myslenia - čo ho vytvára a ako ho začať postupne meniť

rozvojové nastavenie myslenia - spontánna reakcia mozgu na nové podnety a čo to znamená pre proces manažérskeho vzdelávania

dôležitosť IQ a EQ v procese učenia

 

 

8. Dopamín a učenie

aktivácia tvorby dopamínu vlastnou aktivitou

prirodzené zdroje dopamínu

kedy vzniká závislosť na dopamíne a riziko škodlivých závislostí

sociálne učenie a dlhodobá pamäť

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH