Riadenie zmien (Change management)

Zmena pre každého – základný tréning

Chcete spoznať ako funguje ľudský mozog v procese zmeny? viac informácii získate v časti SMART Brain

 

BENEFITY

Riadenie zmien (Change management)

 

Chápanie procesu zmeny otvára nové možnosti rastu

Líder dokáže previezť svoj tím cez búrky zmien vďaka svojej vízii a praktickým krokom každodennej reality

Účastníci chápu, že zmeny tu vždy boli, sú a budú...

Schopnosť prijať zmeny a využiť ich vo svoj prospech tvorí základ úspešnej firmy

 

Motto: Mením seba – mením okolie

Ciele a obsah workshopu

Riadenie zmien (Change management)

 

Cieľom tréningu je pochopenie bariér zmeny a získanie pozitívneho pohľadu na proces zmien

Účastníci získajú pochopenie a spoznanie rôznych typov zmien

Účastníci spoznajú prácu s rôznymi druhmi tzv. „silných pocitov“

Naučenie sa pracovať a čeliť cynizmu, strachu a najmä odporu

Lepšie spoznanie „sekundárnych“ efektov procesu zmeny

Na vlastných skúsenostiach účastníci získajú pochopenie procesu zmeny

Osvojenie si nástrojov a krokov zvládania a  efektívneho riadenia procesu zmeny

Pochopenie príčin prečo takmer 80% programov zmien končí neúspechom

Dôkladné pochopenie podstaty zmeny a rizík spojených so zmenami

Spoznanie a schopnosť vnímať a riadiť vzťah medzi firmou a prebiehajúcimi zmenami

Účastníci si osvoja proces implementácie zmeny vo vlastnej a tímovej spolupráci

Naučia sa definovať a identifikovať riziká a bariéry zmien a naučia sa ich eliminovať

Osvoja si systém plánovania a riadenia zmeny

Pochopenie základného pravidla – „Zmena je proces – nie náhoda“

Účastníci získajú nástroje a osvoja si zručnosti podporujúce ostatných pri zvládaní zmien a schopnosti posunúť sa a urobiť krok vpred

Spoznanie podstaty pozitívnych zmien v živote a vo firme

Schopnosť lepšie zvládať dynamiku, flexibilitu a zmeny v každodenných činnostiach

Uvedomenie si, že zmena nie je teória – zmeny sa dejú v praxi

Best practices a moderné trendy v change manažmente umožnia účastníkov hladší priebeh realizovaných zmien

Praktické vypracovanie stratégii a plánov zmeny

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH