Stress management - riadenie a zvládanie stresu

Čo so stresom? - základný tréning

Spoznajte ako funguje ľudský mozog počas stresu - najnovšie výskumy neurovedy a reakcie mozgu - SMART Brain

 

BENEFITY

Stress management

 

Zníženie negatívneho stresu v práci manažéra a vo firme

Zvýšenie individuálnej zodpovednosti a produktivity

Lepšie prijímanie rozhodnutí

Získanie schopnosti pochopenia reálnych príčin stresu

Odhalenie mýtov a faktov o strese

 

Motto: Stress - help me 🙂

Ciele a obsah workshopu

Stress management

 

Cieľom tréningu je správne pochopenie existencie stresu a osvojenie si praktických nástrojov práce so stresom

Správne chápanie stresových situácii, príčin stresu a následkov stresu

Účastníci sa naučia ako ostať kľudní a pokojní aj napriek stresovým situáciám

Účastníci si zlepšia svoje schopnosti čeliť výzvam a schopnosti robiť voľby

Zníženie negatívneho stresu pomocou praktických nástrojov a postupov

Zvýšenie produktivity a osobnej motivácie u manažérov a členov tímu

Účastníci odhalia rozdiel medzi strachom a stresom

Zlepšenie tímovej spolupráce a nálady v tíme

Účastníci si zlepšia svoje schopnosti prijímania rozhodnutí v náročných a stresových situáciách

Zlepšenie schopnosti aktívne znižovať stres u iných

Spoznanie oblastí kontroly a zníženie stresu v oblastiach mimo kontroly

Účastníci si zlepšia schopnosť adekvátne reagovať na požiadavky typu: „Už včera bolo neskoro“

Spoznanie a uvedomenie si úlohy a vplyvu postoja a vnútorného naladenia na seba samého a na okolie

Účastníci získajú mnohé praktické nástroje a postupy zvládania stresu

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH