SMART Brain Projekt

top objavy neurovedy a ich aplikácia v manažérskej a firemnej praxi

... zdieľanie a vzájomná podpora

 

 

SMART Brain projekt

inovatívny projekt na Slovensku, ktorého cieľom je podporovať povedomie ľudí a firiem o zdraví mozgu a  aktívnom rozvoji mozgu

 

využite zaujímavé možnosti podpory vašej firemnej značky a zvýšenia atraktivity vašej firmy pre vašich terajších i budúcich zamestnancov

 

Aplikáciu najnovších výskumov z oblasti neurovedy zdieľame na konferenciách a workshopoch

 

HR COMM

Slovenská spoločnosť pre riadenie kvality

In Form Slovakia

HR networkingové stretnutia vo vybraných spoločnostiach

 

Súvisiace projekty:

Human Friendly Company viac o projekte

Úspech po slovensky viac o projekte

Návrat po materskej ako projekt viac o projekte

Vzdelávanie je COOL – SLOVENSKO je cool viac o projekte

Brain friendly school pre viac informácii nás kontaktujte

Brain friendly family pre viac informácii nás kontaktujte

 comm-pass_smart-brain_rozvoj-mozgu_23_n

comm-pass_i-love-brain_1_n

Zdieľajte inšpirácie: I love my brain | Take care of it | Develop it | Train it | Feed it | Relax it | Challenge it | Enjoy it... 🙂

 

Tešíme sa na vašu účasť a podporu v projekte: SMART BRAIN PROJEKT 

je-uzasne-co-dokaze-moj-mozog-absorbovat

Aktívne podporujeme rozvoj mladých mozgov. Záleží nám na budúcnosti Slovenska a našich detí.

Podporujeme 28. Medzinárodný Montessori Kongres, ktorý sa uskutoční v Prahe v dňoch 27. – 30. Júl 2017 – viac info získate na webe kongresu

 

Since 1929, twenty-seven congresses have taken place around the world. They offer an ideal opportunity to visitors to expand their knowledge by participating in ambitious and productive activities, which include workshops, panel discussions, networking/exhibiting events, and keynote and research presentations. The Congress inspires and encourages growth, development and action on personal, local and global levels.

 

montessori-kongres_praha-2017

 

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_8_w

 

Neuroveda a moderná veda prinášajú prevratné vysvetlenia ľudského konania, psychiky, motivácie, emócii a ich vplyv na života manažéra

 

 

PREČO

 

neuroveda prináša prevratné objavy, zistenia a vysvetlenia ľudského správania, konania, myslenia alebo emócii

 

aplikácia objavov neurovedy v manažérskej praxi má potenciál pomôcť každému z nás

 

správne pochopenie nášho konania, našich zámerov, motivácie alebo strachu nám dokáže otvoriť úplne nové dimenzie úspešného manažérskeho fungovania

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_2_w

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_19w

 

KTO

 

prinášame exekutívne pohľady a skúsenosti

 

skúsenosti senior manažérov, ktoré môžu byť inšpiráciou pre komunitu, študentov alebo univerzity

 

hľadáme pohľady aj práve začínajúcich manažérov, ktorí svoje skúsenosti začínajú postupne získavať a ešte nie sú zaťažení minulými manažérskymi úspechmi alebo neúspechmi

vítame pohľady študentov, mladých talentov a každého, kto má chuť niečo pozitívne odovzdať a podporiť ostatných

 

CIEĽ

naším cieľom je zdieľať skúsenosti, rôzne pohľady a prinášať vzájomnú inšpiráciu

v projekte SMART BRAIN je vítaný každý, kto sa nechce uspokojiť s daným stavom nášho poznania a chápania, ale hľadá nové veci, ktoré dokážu zlepšiť to, čo akutálne vykonávame a realizujeme

hľadáme široké spektrum skúseností a rôzne pohľady

každý môže nájsť svoju vlastnú inšpiráciu, pretože jednoznačné a dokonale správne odpovede v rámci záhad ľudského fungovania sa hľadajú veľmi ťažko - ak také vôbec existujú...

 

prinášame vybrané top objavy neurovedy a spoločne hľadáme ich možnú aplikáciu v manažérskej praxi

na nové zistenia sa pozeráme z pohľadu manažérskej praxe a manažérskych súvislostí

každá nová informácia alebo objav získava úplne novú dimenziu využiteľnosti a užitočnosti, keď ju dokážeme preniesť do praxe

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_17w

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_8_w

 

MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI

nechajte sa inšpirovať a možno nájdete informácie a súvislosti, ktoré vám pomôžu vysvetliť vaše vlastné fungovanie, ale aj fungovanie tímov a jednotlivcov

v tejto časti vám predstavujeme rôzne skúsenosti, pohľady a zážitky manažérov, exekutívy, senior manažmentu a ľudí, ktorí sa radi podelia o svoje odporúčania

neprichádzame s jednoznačnými riešeniami, ale je na každom z nás, aby si vytvoril vlastný názor na ponúkané skúsenosti a závery a na ich základe získal inšpirácie, ktoré môžu byť prínosné pre každého v našom okolí

Ako funguje ľudský mozog - neuroveda v manažérskej praxi

 

Neuroplasticita priniesla najväčší objav v oblasti poznania ľudského mozgu za posledných 400 rokov

Vedci dokázali, že mozog sa mení a vyvíja celý život

Mozog na neučenie reaguje jednoducho – nerozvíja sa

Bez toho, aby sme si to uvedomovali – už v mladom veku začína proces degenerácie nášho mozgu

Denne strácame až 85.000 mozgových buniek

1. Neuroplasticita a rozvoj mozgu

 

aktívny rozvoj mozgu

neuroplasticita mozgu

evolúcia mozgu

stres a amygdala

zdravie mozgu a fyzická aktivita

2. Myslenie a správanie

 

spôsoby myslenia

vplyvy podvedomia

automatické vzorce mozgu - autopilot

fungovanie vedomia

sociálna konformita a nasledovanie pravidiel

manipulácia a klamstvá mozgu

3. Učenie a motivácia

 

princípy učenia mozgu

zmeny mozgových máp

tradičný model vzdelávania

moderný systém vzdelávania - project based model

učenie a dopamín

dopamín a závislosti

škodlivé závislosti

4. Pozornosť, zmena a multitasking

 

pozornosť mozgu - obmedzené prijímanie a spracovávanie informácii

preťaženosť informáciami - information overload

multitasking

následky multitaskingu - nárast chybovosti až do 50%, predĺženie času realizácie činnosti

zmena a slepota k zmene

efekty a dopady neúmyselnej slepoty 

Ako by vyzeral náš život keby sme ho "zmenšili" do 24 hodín?

 

2 sekundy zmeny manažérskeho života

 

Dokážu 2 sekundy ZMENIŤ náš manažérsky rok 2015 ???

MOZOG - myslíme si, že o ňom VIEME všetko??? - lebo sme s ním ŽIJEME celý život...

od ZDRAVIA MOZGU závisia naše kognitívne schopnosti, emocionálne zručnosti a emocionálna stabilita, sociálne zručnosti a sociálne vzťahy

KVALITA A INTENZITA IMPULZOV - zážitkov a podnetov, ktoré zažívame mení náš mozog a život

Čo si uvedomíte pri pohľade na svoj "zmenšený život" do 24 hodín?

 

 

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_8_w

 

BENEFIČNÉ AKTIVITY

Máte záujme o zaujímavé inšpirácie z oblasti moderných výskumov neurovedy? Chcete sa dozvediet viac o tom, ako moderná neuroveda objasňuje manažérske správanie a rozhodovanie?

 

pozvanka_HR networking_AUO_Jul 2015

Čo: HR networking

Kedy: 9. júla v čase od 13:00 – 16:30

Kde: priestory AUO na Bratislavskej ulici 517, Trenčín

 

OBSAH TÉMY:

Na coaching sa pozrieme z pohľadu neurovedy:

ako na nás vplýva sociálna konformita

ako využiť pri coachingu potrebu nasledovať pravidlá

z čoho prichádza zmena pri efektívnom coachingu

ako funguje motivácia pri coachingu

ako vplýva dopamín na proces učenia

ako vytvoriť vhodné podmienky na coaching

prečo nie je ľahké získať nové vzorce správania a konania

 

Počas prezentácie zažijete priame situácie, ktoré vám priblížia uvedené témy na vašej vlastnej skúsenosti. Ukážeme si ako coaching dokáže podporiť vlastný rozvoj manažéra ale aj rozvoj a hodnotu firmy. Odbornú tému bude prezentovať Marián Minárik, COMM-PASS.

Networking part bude zameraná na tému materská dovolenka a opätovný návrat žien do práce.

Prezentáciu si môžete voľne stiahnuť v PDF zo slideshare

EXISTUJE VEĽKÁ PRIEPASŤ MEDZI TÝM, ČO ZISTILA VEDA – A TÝM, ČO ROBÍ DNEŠNÝ BIZNIS

SEDENIE JE FAJČENÍM DNEŠNEJ DOBY

 

mozog sa vyvíja a prispôsobuje prostrediu, v ktorom sa nachádza a podľa impulzov, ktorým je vystavený

správanie podľa automatických stereotypov - chováme sa plynule, ale obvyklým spôsobom

mozog má tendenciu opakovať rovnaké vzorce správania a konania

 

INFORMATION OVERLOAD

mozog má veľa informácii, ale málo času na spracovanie

rastie riziko, že mozog vymaže aj podstatné informácie

mozog má 3 sek. na to, aby rozhodol, ktorú informáciu spracuje a ktorú pustí preč

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH