Super mozog - ako získať zo svojho mozgu maximum

jedinečný workshop o spoznaní vlastného mozgu

(detailný popis workshopu)

Prehľadné informácie o workshope

 

PREČO WORKSHOP?

 

 

aktívny rozvoj mozgu výrazne mení náš život

mozog riadi a ovplyvňuje náš život

neuroveda mení naše chápanie mozgu

nový pohľad na ľudské emócie - vzťah EQ a IQ

 

 

BENEFITY WORKSHOPU

 

 

prečo nás mozog klame, aká je reálna kapacita mozgu

toxické následky stresu na vašu pamäť a mozog

mýty a fakty - MULTITASKING, dopamín, oxytocín

podpora zdravia mozgu a vplyv fyzickej aktivity

 

 

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU

 

 

exekutíva, TOP manažment, manažéri

strední & nižší manažéri, team leaderi

špecialisti a experti

technickí a administratívni pracovníci

 

 

ČO SA NAUČÍTE?

 

 

najnovšie výskumy neurovedy, zdravie mozgu

kreativita a inovácia mozgu, mozog a stres

klamstvá a sabotáž vlastného mozgu

výkonnosť a efektivita mozgu, podvedomé správanie

 

 

ORGANIZAČNÉ INFO

 

 

termín: 30. Marec 2017

miesto: Bratislava, /Košice, Žilina, Nitra/

cena: 145,- EUR bez DPH / 1 deň

kontakt a objednávka nižšie

 

 

ĎALŠIE INŠPIRÁCIE

 

 

otestujte svoj mozog - test pozornosti

efekty kávy na mozog a telo

mozog a chybné vzdelávanie - dopamín

manažérske články SMART Brain

 

PREČO workshop - potrebujeme rozvíjať vlastný mozog?

Zmeňte svoj mozog - zmeníte svoj život

Aktívny rozvoj mozgu mení náš život

 

najnovšie výskumy neurovedy v manažérskej praxi

náš život máme vo vlastných rukách

naše rozhodnutia určujú smer nášho života a dosahované úspechy

rozvoj mozgu zabezpečuje základné prežitie v dnešnom svete

aktívny rozvoj mozgu a vzdelávanie podporuje zvyšovanie kvality nášho života

rozvoj mozgu podporuje naše zdravie a vitalitu

 

dosahované manažérske výsledky a úspechy vychádzajú zo schopností nášho mozgu

 

Mozog riadi náš život

 

zdravie nášho mozgu závisí od našej pohybovej aktivity

fyzická - pohybová aktivita stimuluje rast a rozvoj nových mozgových buniek

fyzická aktivita zvyšuje a podporuje naše kognitívne schopnosti

Alzheimerova choroba sa v mozgu začína prejavovať 30 - 50 rokov pred tým, než sa objavia vonkajšie - pozorovateľné prejavy

 

znižovanie kognitývnych schopností nášho mozgu začína v čase, keď sa prestávame aktívne učiť a rozvíjať, čo môže byť už niekoľko rokov po škole

 

Neuroveda mení naše chápanie

 

kedy a ako manažér riadi na základe autopilota a starých návykov

prečo spadávame do STATUS QUO

neuro-princípy učenia a získavania nových manažérskych zručností

ako podporiť zdravie mozgu efektívnym manažérskym štýlom

vedecké výskumy prinášajú nový pohľad na negatívne následky multitaskingu

potreba pozornosti - správny "FOCUS" a funkcia "cognitive control" - kedy dochádza k zlyhaniu

ako vplýva prostredie na učenie a osvojenie si nových manažérskych zručností

 

prečo ľudský mozog hľadá vzorce a vysvetlenia - ako nás to ohrozuje

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

1. BIZNIS DÔVODY

1. BIZNIS DÔVODY

MEGATRENDY - potreba podpory biznisu a firemné dôvody
2. NOVÉ POŽIADAVKY

2. NOVÉ POŽIADAVKY

lepšia organizácia práce - efektivita, produktivita, výkonnosť
3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

stabilizácia manažérskeho tímu - manažérske potreby a potreby luďí

Potreba rozvoja mozgu

nové nároky biznis prostredia a manažérske požiadavky
stabilizácia manažérskeho tímu
manažérske potreby a potreby ľudí

KOMPLEXNOSŤ

NÁROČNOSŤ

SPOKOJNOSŤ

Benefity a prínosy workshopu

Super mozog - ako získať zo svojho mozgu maximum

 

 

Spoznáte ako funguje váš mozog

 

zistíte ako vznikajú manažérske stereotypy

ako sa zbaviť sa škodlivých manažérskych návykov

zistíte kedy a prečo nás mozog klame

 

odhalíte mýty a fakty - MULTITASKING, motivácia, dopamín, oxytocín a tímová práca

 

spoznáte toxické následky stresu na vašu pamäť a mozog

 

 

 

Najnovšie výskumy neurovedy

 

naučíte sa ako si udržať výkonnosť, bystrosť a sviežosť mozgu počas celého dňa
 
spoznáte ako funguje váš mozog podľa najnovších výskumov neurovedy

neuroplasticita - najväčší objav v oblasti ľudského mozgu za posledných 400 rokov

spoznáte revolučné zistenia v chápaní fungovania ľudského mozgu

 

neuroplasticita mozgu ovplyvňuje náš život

 

Rozvoj mozgu zlepšuje náš život

 

pochopíte prečo denne strácame približne 85.000 mozgových buniek

naučíte sa ako dokážeme aktívne podporovať zdravie mozgu

otvorí sa vám úplne nová dimenzia zdravia mozgu a fyzickej aktivity

spoznáte základné neurohormóny a ich vplyv na váš mozog

 

rozvoj mozgu prináša manažérske úspechy a lepšie biznis výsledky

 

Výrazné úspory - náklady & čas - 50%

Zníženie zlyhania projektov o 31%

Zvýšenie produktivity o 21%

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

90% senior exekutívy určilo metódy projektového manažmentu ako kritické alebo dôležité pre ich schopnosť dodať úspešné projekty a zachovať si konkurencieschopnosť
KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

80% Exekutívy na globálnej úrovni potrvrdilo, že projektový manažment ako kľúčová kompetencia ich firme pomohla udržať si konkurencieschopnosť aj počas recesie
PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

takmer 60% Senior exekutívy potvrdilo, že budovanie silnej kompetencie projektového manažmentu vidia ako top 3. prioritu pre ich firmy vo výhľade do budúcnosti
ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

Exekutíva zistila, že metódy a stratégie projektového manažmentu im pomohli znižovať riziká, redukovať náklady a zlepšiť úspešnosť aktivít, čo bolo kľúčové pri prekonávaní ekonomickej krízy

 

ĎALŠIE BENEFITY

 

 

EXEKUTÍVNE BENEFITY

 

 

lepšie využívanie a alokácia firemných zdrojov

lepšia komunikácia a spolupráca v rámci firmy

výšená pozornosť na rizikový manažment

zlepšenie postavenia firmy a zvýšenie konkurencieschopnosti

odkrývanie a využívanie skrytých rezerv

 

 

FIREMNÉ BENEFITY

 

 

lepšie zvládanie náporu práce, menej stresu, vyššia výkonnosť

menej chýb a väčšia spoľahlivosť

väčší prehľad – lepšia koordinácia úloh

vyššia flexibilita a adaptabilita k zmenám

zvýšená produktivita a efektivita

 

 

MANAŽÉRSKE BENEFITY

 

 

podpora a rozvoj kreativity tímov

vyššia zaangažovanosť členov tímu

ohodnotenie a spokojnosť - prispievate k plneniu firemných cieľov

dodávate vyššiu biznis hodnotu

vyššia reputácia a rešpekt v rámci firmy

 

Účastníci workshopu - pre koho je workshop určený?

Ktorá manažérska úroveň a ktorí pracovníci dokážu benefitovať z workshopu?

Pre koho je workshop určený?

 

všetkých MANAŽÉROV, ktorí chcú dostať svoje manažérske schopnosti a zručnosti na vyššiu úroveň

všetkých RIADIACICH PRACOVNÍKOV, ktorí nechcú úspech v práci vymeniť za zdravie

všetkých ŠÉFOV, ktorí chcú odmeniť svojich manažérov exkluzívnym rozvojom - a zároveň tým získať

 

všetkých ŠTUDENTOV a MLADÝCH ĽUDÍ, ktorí chcú riadiť svoju budúcnosť a svoj úspech

všetkých SENIOROV a MATKY PO MATERSKEJ, ktorí chcú žiť aktívne a ďalej sa rozvíjať

 

exekutíva, TOP manažment

manažéri

strední & nižší manažéri, team leaderi

špecialisti a experti, technickí a administratívni pracovníci

 

Každý, kto hľadá inšpiráciu a nové spôsoby úspešného manažmentu a lepšieho života

 

ZNALOSTNÁ ÚROVEŇ

formy realizácie pre otvorené workshopy - manažérske vzdelávanie a rozvoj

 

Čo sa naučíte na workshope?

Obsah workshopu, moderná a interaktívna forma vzdelávania - prepojenie aktívneho učenia, praxe, výskumov neurovedy, mozgu a vitality manažmentu

Najnovšie výskumy neurovedy

najnovšie výskumy neurovedy menia náš pohľad na správanie manažérov, princípy učenia, manažérske vzdelávanie, motiváciu, kreativitu a inováciu

spoznáte ako evolúcia mozgu ovplyvňuje naše dnešné fungovanie

vedci dokázali, že mozog sa mení a vyvíja celý život - čo to znamená pre manažéra

odhalíte ako sa neuroveda pozerá na leadership - neuroleadership - nové vedecké poznatky o líderstve

 

Ako funguje ľudský mozog

zistíte kedy a ako sa neuróny navzájom prepájajú a tvoria neurónové synapsie

získate úplne nový pohľad na ľudské emócie - vzťah EQ a IQ

 

Mozog a manažér

pochopíte ako vznikajú vaše nové mozgové mapy a aký vplyv majú na vaše manažérske zručnosti

zistíte ako vznikajú manažérske stereotypy a ako sme schopní vzdať sa neprijateľných alebo škodlivých manažérskych návykov

Kreativita a inovácia mozgu

otvorí sa vám nový pohľad na princípy kreativity - zistíte kde sa rodí inovácia

mozog na neučenie reaguje jednoducho - nerozvíja sa, čo to znamená pre naše manažérske fungovanie

 

Neuroplasticita a zmeny mozgu

ľudský mozog je plastický - mení sa počas celého života - spoznáte čo to pre vás znamená

mozog sa prispôsobuje podnetom z prostredia, ktorým je vystavený - aké riziká z toho pre nás vyplývajú a ako môžeme prostredie využívať vo svoj prospech

 

Zdravie mozgu

 

zdravie nášho mozgu závisí od našej pohybovej aktivity

 

fyzická - pohybová aktivita stimuluje rast a rozvoj nových mozgových buniek

fyzická aktivita zvyšuje a podporuje naše kognitívne schopnosti

spoznáte aktívne prepojenie zdravia mozgu a fyzickej aktivity

zdravie mozgu - spoznáte čo škodí vášmu mozgu, aké aktivity ničia alebo výrazne poškodzujú váš mozog - akým aktivitám by sme sa mali vyvarovať

 

spoznáte čo podporuje a zlepšuje zdravie vášho mozgu - aké aktivity je dobré opakovať a cielene vyhľadávať

Degenerácia a rozvoj mozgu

 

bez toho, aby sme si to uvedomovali - už v mladom veku začína proces degenerácie nášho mozgu a čo s tým dokážeme urobiť?

pochopíte prečo denne strácame približne 85.000 mozgových buniek

 

Mozog a podvedomé správanie

 

na vlastných skúsenostiach zistíte kedy začína manažér fungovať na úrovni inštinktov a za akých okoľností ste schopný vedome kontrolovať vaše správanie

spoznáte nové spôsoby myslenia a aktívne vplyvy podvedomia

naučíte sa rozpoznávať automatické vzorce mozgu - tzv. autopilot

 

pochopíte vplyv fungovania vedomia na náš život

Klamstvá a sabotáž vlastného mozgu

 

sabotáž mozgu - kedy náš mozog sabotuje sám seba a kedy my sabotujeme náš vlastný mozog

zistíte aká ľahká je manipulácia vášho mozgu a ako vznikajú klamstvá mozgu

zistíte kedy nás mozog podporuje a kedy nás dokáže absolútne blokovať

zistíte kedy a prečo nás mozog klame

 

Mozog a stres

 

spoznáte toxické následky stresu na mozog

zistíte vzájomné súvislosti a následky medzi stresom a reakciou amygdaly

zistíte ako môže byť nebezpečná práca pod stresom - toxické efekty pre mozog a telo

Ako funguje ľudský mozog

 

spoznáte základné neurohormóny a ako ovplyvňujú váš mozog a váš život

pochopíte ako myslenie a správanie navzájom súvisia

získate prekvapujúce fakty o sociálnej konformite a ľudskej túžbe nasledovať pravidlá

odhalíte rôzne mýty a fakty - MULTITASKING, motivácia, dopamín, oxytocín a tímová práca

pochopíte ako ľudské správanie, emócie, postoje a konanie riadi ľudský mozog

 

Výkonnosť a efektivita mozgu

 

spoznáte ako funguje ľudský mozog pri rušivých signáloch

ako na nás a našu výkonnosť pôsobí „open space“

ako ľudský mozog dokáže zvládať konfliktné zadania a úlohy

pochopíte ako ľudský mozog riadi manažérsku výkonnosť a produktivitu

spoznáte a lepšie pochopíte neuro-princípy manažérskeho rozhodovania

spoznáte ako si udržať výkonnosť, bystrosť a sviežosť mozgu počas celého dňa

Organizačné informácie o workshope

Termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

Trvanie tréningu - workshopu:

1 deň / 9:00 - 17:00 /


 
Kontakt:

Tréning Super mozog - ako získať zo svojho mozgu maximum vedie:

Ing. Marián Minárik, business solutions expert

email: minarikm@commpass.sk

mt: +421 907 400 392

objednávka: Super mozog - ako získať zo svojho mozgu maximum stiahnuť PDF objednávku


 
Najbližšie termíny:

30. Marec 2017 - Bratislava

o ďalších termínoch vás budeme informovať alebo nás kontaktujte


 
Miesto realizácie:

Bratislava

priestory účastníkom upresníme vopred

ďalšie workshopy - Košice, Žilina, Nitra

 

 
Cena:

145,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu (174,00 EUR s DPH za 1 deň)

pre účastníkov máme k dispozícii 30 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop 

 

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov

získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri


 

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live


 

Kontaktujte nás alebo si workshop objednajte online:

 

  Vaše Meno (povinné)

  Váš Email (povinné)

  Subjekt

  Váš Text

  Ďalšie inšpirácie

  V tejto častí nájdete manažérske inšpirácie a informácie, ktoré vás môžu inšpirovať k aktívnemu rozvoju vlastného mozgu

  Náš manažérsky štýl ovpyvňuje naše zdravie

   

  „Tí, čo nemajú čas na telesné cvičenia, si ho čoskoro budú musieť nájsť na chorobu.“

  z prejavu - Edward Stanley, gróf z Derby, vystúpenie na Liverpool College, 1783

   

  viac informácii nájdete v špecializovanej časti - Vitality mamažment

   

   

  Test mozgu - pozornosť a farby

   

  Milujem kávu - EFEKTY KÁVY NA NÁŠ MOZOG A TELO

   

  Mozog a chybné vzdelávanie - ako funguje dopamín a mozgové mapy (1.časť)

   

  Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

   

  Ďalšie video inšpirácie a testy mozgu nájdete v časti Test mozgu

   

  ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH