Návod na projekt - úspešný projekt

manuál - efektívny projektový manažment - návody a postupy ako realizovať úspešné projekty

 

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

Video manuál - Projektový manažment

 

praktický video workshop prináša návody a postupy ako úspešne riadiť projekty

 

videomanuál je pripravený tak, aby vám krok za krokom pomohol riešiť vaše projekty a náročné úlohy

je určený nie len pre firemné tímy, ale aj pre jednotlivcov, ktorí sa chcú sami rozvíjať a pracovať na svojich schopnostiach

je to komplexný videomanual, ktorý vás prevedie od inicializácie, cez plánovanie, spustenie a realizáciu až po ukončenie a odovzdanie projektu

pre viac informácii alebo objednávku video manuálu nás kontaktujte alebo prejdite do časti Video manuál - Projektový manažment

 

 

Návod ako realizovať úspešné projekty

 

pripravili sme pre vás sériu článkov - návod na úspešné projekty

 

postupne budeme prinášať "best practise" projektového manažmentu

nájdete tu tipy a triky pre úspešné riadenie projektov

preverené postupy a nástroje projektového manažmentu vám prinesú úspešnú realizáciu projektov

 

podporíme váš tím pri riešení vašich projektov v každej fáze, v každej situácii...

Projektovy manazment_1

 COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_65_n

 

 

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

 

jeden z najúžasnejších krokov ľudstva - projekt APOLLO - pristátie na Mesiaci

človek po prvý krát v histórii ľudstva položil svoju nohu na mimozemskú pôdu

projektový manažment znamenal prelom v riadení a realizovaní obrovských výziev

Neil Armstrong sa dostal na Mesiac vďaka projektovému manažmentu - ako? viac sa dozviete ďalej

 

niekoľko desiatok rokov top manažérskych skúseností a moderných manažérskych trendov sa pretavilo do dnešného moderného projektového manažmentu - získajte aj vy viac a realizujte úspešné projekty

 

 

 

Projektový manažment - prelom v manažmente a riadení

 

"Áno, PRELOM je to správne slovo, ktoré vystihuje nástup fenoménu zvaného projektový manažment."

 

"Projektový manažér. Podľa zada­ nia by musel byť génius. Našťastie v tom nie je sám. V projekte je spolu s projektovým tímom. Veľakrát som pri pohľade na projektové ciele mal dojem, že klient a top manažment od nás očakáva zázraky, nie síce na počkanie, ale v presne určenom čase a presne určenej kvalite."

 

článok je voľne dostupný k stiahnutiu na slideshare

 

7 dobrých inšpirácií k lepším projektom

 

podľa celosvetových štatistík až 75 % zo všetkých projektov nie je dodaných v plánovanom termíne, v rámci plánovaného rozpočtu a v požadovanej kvalite

je jasné, že priestor pre zlepšenie existuje

vyskúšajte našich 7 dobrých inšpirácií

 

inšpirácia č. 1: Definuj a odsúhlas kritéria úspešnosti projeku

inšpirácia č. 2: Jasne si definuj zodpovednosti a právomoci pre každého člena tímu

inšpirácia č. 3: Venuj dostatok času príprave a plánovaniu projektu

inšpirácia č. 4: Spolupracuj so svojím tímom


inšpirácia č. 5:
Maj prehľad a priebežne komunikuj výsledky projektu


inšpirácia č. 6:
Nauč sa povedať nie!!!

inšpirácia č. 7: Inovuj a zlepšuj seba a svoj tím

 

článok je voľne dostupný k stiahnutiu na slideshare

Najčastejšie chyby na projektoch

Pred pár rokmi sa o projektoch nehovorilo veľa. Dnes je toto slovo na dennom poriadku každého manažéra. Napriek tomu sa v praxi stále stretávame s veľkým nepochopením, čo projektový manažment je.

 

Tu je 21 najčastejších chýb na projektoch:

1.    Nedostatočné špecifikovanie projektového cieľa

2.    Slabá podpora vedenia firmy a zadávateľa projektu

3.    Nesprávne pochopenie očakávaní zadávateľa projektu

4.    Zle vytvorený projektový tím

5.    Nedostatočné vtiahnutie tímu do procesu plánovania a tvorby projektu

6.    Nepochopenie prostredia, kde sa má projekt realizovať

7.    Projektový tím sa nestotožnil s projektom a jeho cieľmi

 

pokračovanie nájdete v článku - TU

 

Najcastejsie chyby na projektoch_1_w

Popis základných oblastí - Biznis riešenia projektového manažmentu

Spolocenské suvislosti projektu

01

Inicializácia projektu

Definovanie projektu

Kategorizácia projektu a podpora vedenia

Analýza stakeholdrov a okolie projektu

Ohraničenie projektu – definícia cieľov a ne-cieľov projektu

Úvodné zadanie projektu

 

Výstup workshopu:

Zadefinovaný projekt, Spracovanie očakávaní zadávateľa projektu, Definovanie hraníc projektu, Identifikácie a pochopenie kľúčových stakeholdrov projektu, Definovanie projektových cieľov a necieľov, Tvorba Úvodného zadania projektu  

02

Plánovanie projektu

Aplikácia Projektového trojuholníka – základný princíp riadenia projektov

WBS – plánovanie projektových aktivít

Plánovanie času

Plánovanie zdrojov

Plánovanie

 

Výstup workshopu:

Pochopenie základného princípu projektového manažmentu, Naplánovanie si projektových činností a vytvorenie si Hlavného plánu prác – WBS, Definovanie si prácnosti a trvanie jednotlivých pracovných balíkov projektu, Definovanie potrebných zdrojov na realizáciu projektu, Vytvorenie rozpočtu projektu

Tvorba WBS_24

Tvorba WBS_14

03

Realizácia a riadenie projektu

Štruktúra a systém riadenia projektu

Efektívne projektové mítingy

Efektívny projektový reporting

Projektový marketing

Projektová komunikácia

Riadenie zmien na projekte

 

Výstup workshopu:

Vytvorenie štruktúry a systému riadenia projektu, Vytvorenie si agendy projektových stretnutí, Navrhnutie systému efektívneho reportingu projektu, Návrh internej a externej projektovej komunikácie, Príprava na realizáciu efektívnej projektovej komunikácie

04

Riadenie projektového tímu

Roly na projekte

Líniová vs. Projektová štruktúra riadenia

RACI matica - matica zodpovedností

 

Výstup workshopu:

Definovanie rolí na projekte, rozdelenie a akceptácia rolí na projekte, Definovanie priorít línia vs. projekt, Definovanie RACI matice – zodpovednosti a právomoci na projekte, Vytvorenie potrebnej podpory vedenia pre úspešnú realizáciu projektových cieľov, Definovanie systému riadenia zmien na projekte

Tvorba WBS_12

Formy realizacie Projektoveho Manazmentu

05

Ukončenie projektu a „Lessons learned“

Efektívne ukončenie projektu

Odovzdanie projektu

Poučenia z projektu a „Lessons learned“

Post – implementačný audit

 

Výstup workshopu:

Naplánovanie si jednotlivých krokov ukončenia projektu, Definovanie postupu pri odovzdávaní projektu do firemného štandardu, Vytvorenie poučení z projektu – Lessons Learned, Príprava na po-projektový audit

06

Projekty a riziká

Práca s projektovými rizikami

Analýza rizík

Riadenie rizík

Projektové krízy

 

Výstup workshopu:

Definovanie projektových rizík, Kvantitatívna a kvalitatívna analýza projektových rizík, Príprava plánu redukcie rizík, Priebežné riadenie rizík počas realizácie projektu, Efektívne postupy ako riadiť projektové krízy

Tvorba WBS_26

Tvorba WBS_46

07

Audity projektu - efektívny projektový audit

Návrh a tvorba plánu auditov

Návrh a tvorba obsahu auditov

Komunikácia auditu

Vyhodnotenie projektových auditov

Návrh akčného plánu

 

Výstup workshopu:

Navrhnutie potrebnej štruktúry projektových auditov, Ppríprava obsahu jednotlivých auditov, Príprava realizačného tímu na realizáciu a vyhodnotenie auditov, Návrh štruktúry akčného plánu aktivít po vyhodnotení auditu

 

Portfólio workshopov - manažérske vzdelávanie

(workshopy, tréningy, biznis programy, poradenstvo)

 

Katalóg workshopov si môžete voľne stiahnuť v PDF formáte zo SlideShare

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH