Excelentná výroba

Operational Excellence Program - dosahovanie prevádzkovej excelentnosti

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Excelentná podpora pre vašu Excelentnú výrobu

Na základe konkrétnych požiadaviek, s ktorými sa dnes stretáva väčšina našich klientov z oblasti automotive a výroby, sme pre vás pripravili praktickú podporu - pre vás a vašich ľudí.

 

 

Excelentná výroba

Operational Excellence Program - dosahovanie prevádzkovej excelentnosti

 

efektívny program komplexného rozvoja výrobných firiem

systém workshopov a implementácie manažérskeho know - how priamo vo výrobe - priamo s majstrami

implementácia kľúčových nástrojov a procesov pre podporu efektívneho riadenia

zlepšovanie prevádzkovej excelentnosti, efektívnosti a produktivity - lepšie využívanie existujúcich zdrojov a možností

podpora inovácie, lepšie zvládanie zmien a efektívne riadenie projektov

 

 

Sústredíme sa na oblasti, ktorých realizácia vám pomôže eliminovať stres na pracovisku, podporí vás v efektívnejšom fungovaní a zabezpečí stabilnejšie dosiahovanie vašich cieľov.

> rozvoj vašich kľúčových ľudí <

> zlepšenie pracovného prostredia <

> efektívny systém riadenia práce vo výrobe <

> efektívnejšie a prehľadnejšie realizovanie vašich nových projektov <

> GDPR - ochrana osobných údajov <

 

Excelentná výroba je súčasť manažérskeho a biznis rozvojového programu Viac radosti 2018

Viac radosti - vyššia ANGAŽOVANOSŤ... Prečo?

vysoko angažované tímy dosahujú 4x vyššiu úspešnosť ako nízko angažované tímy

vyššia ziskovosť: o 21% | vyššia produktivita: o 20% | nižšia fluktuácia: o 65%

 

 

6 oblastí podpory efektívnejšej realizácie vašej každodennej práce:

1. Efektívna realizácia firemných cieľov - viac informácii

2. Akadémia majstrov - SMART Majster - viac informácii

3. Aplikovaný projektový manažment a Akadémia projektového Manažmentu - viac informácii

4. GDPR ako projekt - návod na realizáciu GDPR pre výrobné firmy - viac informácii

5. Ochrana pred ESD = systém opatrení na ochranu pred ESD - elektrostatický výboj - viac informácii

6. COMM-PASS Solutions je individuálny program, v ktorom spoločne oslovíme vaše individuálne manažérske potreby a požiadavky - viac informácii

 

Viac informácii nájdete nižšie, radi vám zodpovieme vaše otázky osobne - kontaktujte nás, alebo si viac prečítajte o našom prístupe v info zóne.

Zapojte sa do celo slovenského prieskumu o „EXCELENTNEJ VÝROBE“.

 

 

Prieskum - dotazník

Top výzvy vo výrobných firmách:

Majú slovenské výrobné firmy výzvy alebo problémy?

 

V dnešnom slovenskom svete výroby sa diskutuje najmä o nedostatku adekvátnej kvalifikovanej pracovnej sily, automatizácií výroby, digitalizácií procesov, znižovaní výrobných nákladov a zvyšovaní produktivity.

S akými problémami zápasíte vo vašej firme vy a vaši ľudia?

Zúčastnite sa praktického celoslovenského prieskumu zameraného na „EXCELENTNÚ VÝROBU“

priamy link na dotazník - kliknite sem

 

1. Efektívna realizácia firemných cieľov

Efektívna realizácia firemných cieľov

manažérsky biznis program

efektívna tvorba, zadávanie a priebežná kontrola realizácie ročných firemných cieľov

získate vyššiu angažovanosť a zapojenie zamestnancov

podporujete efektívnu realizáciu biznis stratégie a plnenie firemných cieľov

viac informácii získate v časti Efektívna realizácia firemných cieľov

 

Proces riadenia firemných cieľov:

2. Akadémia majstrov - SMART Majster

Akadémia majstrov - SMART Majster

efektívna výbava moderného majstra

efektívny rozvoj - akadémia majstrov vychádza z praktických požiadaviek a potrieb majstrov, ľudí a firmy

praktická kombinácia vzdelávania a praxe:

1. získanie potrebného know - how (manažérska teória - workshop)

2. tvorba a aplikácia systému riadenia v praxi - priamo vo výrobe s majstrami

 

držíte krok nielen s modernými technológiami, ale aj s najnovšími manažérskymi TOP trendami

viac informácii získate v časti Akadémia majstrov - SMART Majster

 

5 krokov úspešného rozvoja efektívnych majstrov:

 

3. Aplikovaný projektový manažment - špecializácia pre výrobu a automotive

 

Aplikovaný projektový manažment

I. Projektový manažment pre Automotive a výrobu - viac informácii

získate štandardný systém riadenia projektov špecializovaný na výrobu a prostredie automotive

efektívny príchod nových projektov - nové nábehy výroby (príklady vybraných realizovaných projektov)

 

II. Projektový manažment pre Kvalitu a Kvalitárov - viac informácii

lepšia a silnejšia pozícia kvality - unikátna prax kvalitárskych projektov

 

III. Efektívny štart projektov - viac informácii

komplexný program zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov

konkrétne úspory pri realizácií projektových cieľov - až 50% času a 20 - 30% nákladov

 

 

Akadémia Projektového Manažmentu

vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

V prípade, že chcete koncepčne rozvíjať kompetencie vašich ľudí v oblasti riadenia projektov a tak ich pripraviť na budúcu rolu projektových manažérov - odporúčame vám, aby sa zúcastnili akadémie projektového manažmentu.

 

prehľad workshopov a viac informácii získate v časti Akadémia projektového manažmentu

 

4. GDPR ako projekt - návod na realizáciu GDPR pre výrobné firmy

GDPR projekt pre výrobné firmy

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR - General Data Protection Regulation)

efektívne projektové riešenia GDPR problematiky

konkrétne nastavenie firemných procesov v súlade s požiadavkami GDPR

individuálne prispôsobenie GDPR riešení podmienkam a špecifikáciam vašej firmy

 

pre viac informácii nás kontaktujte

 

5. Ochrana pred ESD = systém opatrení na ochranu pred ESD - elektrostatický výboj

Ochrana pred ESD - elektrostatický výboj

komplexný servis služieb súvisiacich s ochranou pred ESD

významné zníženie strát spôsobených ESD

efektívnejšie dodržiavanie interných ESD smerníc a predpisov

jednoduchšie prechádzanie cez ESD audity

menej potenciálnych reklamácií vyplývajúcich z nedostatočne chráneného výrobného prostredia voči vplyvu elektrostatického výboja

celkovo lepšie zvládnutie požiadaviek legislatívy v oblasti ESD problematiky

významná podpora práce ESD koordinátorov

 

Efektívna aplikácia ESD projektov a znalostí v praxi

viac informácii získate v časti COMM-PASS systém opatrení na ochranu pred ESD

 

Podpora pri dodržiavaní opatrení v celom výrobnom procese:

6. COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

efektívny systém realizácie a výsledkov

používanie manažérskeho systému a konkrétnych manažérskych nástrojov v praxi

manažérske vzdelávanie prinášajúce konkrétne výsledky priamo vo firme

 

efektivita, produktivita, LEAN procesy, dosahovanie firemných cieľov, zlepšovanie plnenia KPI - príklady vybraných realizovaných projektov

efektívny „bridge“ - kombinácia management consultingu a manažérskeho vzdelávania, aplikovaná prostredníctvom projektového manažmentu a procesného riadenia

 

zameriavame sa na riešenia vašich manažérskych a biznis výziev

viac informácii získate v časti COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

 

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo workshop?

 

Dnes oveľa viac záleží na spôsobe riadenia ako kedysi

Kvalita výkonu významne závisí aj od kvality pracovného prostredia. Ak sa ľudia necítia vo firme príjemne, idú hľadať pocit spokojnosti niekde inde. Neznamená, že ho musia nájsť, ale odídu...

Mnoho krát strácajú firmy skúsených odborníkov, majstrov a manažérov = strácajú skutočnú hodnotu v ľuďoch.

 

Priebežná podpora majstrov a manažérov pri aplikácií vybraných nástrojov v praxi

zlepšíte aktuálny stav vášho systému riadenia - jeho efektívnosť, spoľahlivosť a proaktívne reagujete na potenciálne riziká

kontinuálne audity využívania systému riadenia a podpora dlhodobej udržateľnosti a rozvoja

návrh a implementácia nástrojov pre efektívne riadenie výroby

príklady projektov z rôznych oblastí nájdete v časti Príklady biznis solutions projektov

Manažérsky rozvoj priamo v praxi

 

získavate moderné riešenie problémov a výziev v dnešnom náročnom, modernom, dynamickom a meniacom sa svete - VUCA world

podporujete aktívne učenie sa nových vecí podporuje produkciu dopamínu - mozog nám dáva dobrý pocit - SMART Brain

happy chemicals - spoznáte ich, zistíte ako ich ovplyvňuje váš štýl práce

menej chýb, lepšie výsledky, menej prerábok, minimálna administratíva a menej stresu

 

získate nové skúsenosti, pohľady a inšpirácie

 

zmeny nedokážeme urobiť za vás, ale môžeme vás podporiť v tom, aby ste vaše projekty lepšie zvládli - aktívna podpora implementácie - COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info zóna

uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - prejdite do info zóny

akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

 

Kedy sa zúčastniť workshopu:

 

nezáleží kde pracujete - kvalita, výroba, údržba, sklad, logistika alebo čokoľvek iné

 

každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

 

 

Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH