Ochrana osobných údajov s implementáciou požiadaviek GDPR formou projektu

praktické riešenia bezpečnosti a ochrany osobných údajov

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Efektívna príprava a implementácia GDPR vo výrobných firmách

 

Ochrana osobných údajov v súlade s GDPR (The General Data Protection Regulation) kompletne mení nakladanie s osobnými údajmi v takmer každom aspekte firmy

Povinnosť týkajúca sa všetkých a vychádzajúca z požiadaviek legislatívy EÚ - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a nového zákona na ochranu osobných údajov

Platnosť: od 25. Mája 2018

Viete čo to znamená pre vás a vašu firmu?

 

 

Benefity programu - implementácia GDPR

praktické riešenia bezpečnosti a ochrany osobných údajov

 

zníženie rizík úniku dát, pokút a diskreditácie firmy

príležitosť pre veľké firmy zosúladiť a zefektívniť procesy spracúvania osobných údajov naprieč celým koncernom

minimalizovanie agendy a rozsahu dokumentácie pre malé a stredné firmy

zodpovedné a spoľahlivé plnenie požiadaviek legislatívy

porozumenie dopadu legislatívnych požiadaviek na procesy a výsledky firmy

návrh a príprava vášho konkrétneho projektu implementácie zmien špeciálne pre vaše podmienky

 

 

Prečo GDPR projekt?

ochrana osobných údajov v súvislostiach

> spoľahlivé splnenie legislatívnych požiadaviek

zníženie rizík úniku dát, pokút a diskreditácie firmy

zvýšenie dôvery zákazníkov cez transparentné a zrozumiteľné poskytovanie informácií v oblasti práv k ich osobným údajom

zvýšenie ochrany súkromia fyzických osôb a detí

poskytnutie väčšej istoty pre používanie elektronických služieb

zvýšenie záruk na ochranu citlivých údajov aj pre spoločnosti pôsobiace na európskom trhu so sídlom mimo EÚ

 

 

BENEFITY: čo získate - čo sa naučíte

 

workshop vám umožní:

spoznáte 6 základných krokov ako pripraviť úspešnú realizáciu GDPR projektu

> pochopenie základných princípov a súvislostí v oblasti OOÚ

> porozumenie dopadu legislatívnych požiadaviek na procesy a výsledky firmy

> návrh a príprava vášho konkrétneho projektu implementácie zmien špeciálne pre vaše podmienky

> rozpracovanie vášho GDPR projektu na jednotlivé fázy a oblasti úloh - WBS projektu (hlavný plán prác)

> časový harmonogram implementácie potrebných zmien a opatrení

 

 

1. prínosy pre veľké firmy:

príležitosť nastaviť si jednotné procesy spracúvania osobných údajov naprieč celým koncernom veľkých subjektov

zosúladiť a zefektívniť procesy spracúvania osobných údajov naprieč celou firmou

 

 

2. prínosy pre malé a stredné firmy:

minimalizovanie rozsahu dokumentácie pre malé a stredné firmy s počtom zamestnancov do 250

efektívne a zmysluplné nastavenie agendy GDPR s ohľadom na menšiu veľkosť firmy

 

 

3. Prečo projekty, workshop a vzdelávanie v oblasti ochrany osobných údajov?

povinné plnenie požiadaviek legislatívy

vysvetlenie a pochopenie základných princípov a zmien v OOÚ je základným predpokladom pre efektívnejšiu implementáciu požiadaviek GDPR

analýzou príčin a reálnych problémov dochádza k identifikácii nových príležitostí pre inovácie vlastných produktov, poskytovaných služieb i biznis procesov

 

vzdelávanie povedomia pracovníkov v súvislosti s ich priamou náplňou práce a vo vzťahu s hodnotami firmy im dáva pocit dôležitosti, zvyšuje ich lojalitu a znižuje riziko únikov dát

interný zamestnanec je stále považovaný za najrizikovejšiu skupinu zneužívateľov firemných dát ako aj osobných údajov fyzických osôb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre koho je workshop určený?

 

zodpovedné osoby za OOÚ (Data protecton officier) vo výrobných firmách

členovia HR tímu

členovia tímu IT

riadiaci pracovníci od úrovne tím lídra, majstra, vedúceho segmentu výroby, cez stredný až po TOP manažment

Správne chápanie potreby projektov GDPR - ochrana osobných údajov

 

téma ochrany osobných údajov nie je len nutnosť plniť legislatívne požiadavky

ochrana osobných údajov je trend vyplývajúci z elektronizácie služieb, automatizácie procesov a digitalizácie informácií

nové formy rizík majú priamy dopad na každého zamestnávateľa, dodávateľa, obchodného partnera a zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah a témy workshopu

realizujeme služby súvisiace s implementáciou požiadaviek GDPR

6 praktických krokov úspešného GDPR projektu:

základné kroky implementácie požiadaviek GDPR formou efektívneho a praktického projektu

 

Pomôžeme vám implementovať potrebné požiadavky vášho GDPR projektu. Spolu v vami urobíme náročnú prácu pri príprave a plánovaní vášho GDPR projektu. Ukážeme vám ako efektívne a spoľahlivo realizovať GDPR projekt. Vytvoríte si a implementujete požadované postupy a procesy v súlade s požiadavkami Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Spôsob ako efektívne naplánovať a realizovať GDPR projekt

1. Získanie znalostí GDPR a zber informácií 

2. Identifikácia rozdielov a analýza dopadov

3. Návrh opatrení na súlad s GDPR

4. Implementácia opatrení

5. Komunikovanie zmien

6. Prevádzka, kontrola a udržateľnosť

 

 

Spoznáte špecifiká GDPR projektového prostredia:

ako efektívne komunikovať GDPR projekt

ako zabezpečiť dodržiavanie GDPR požiadaviek v praxi

ako efektívne zosúladiť vaše firemné podmienky a legislatívne požiadavky ochrany osobných údajov - GDPR

ako podporiť akceptáciu a porozumenie GDPR požiadaviek v dennej praxi celej firmy a najmä dotknutých rizikových zamestnancov

 

 

reálna prax už na workshope - všetko získavate počas riešenia vlastného projektu

 

 

Výsledok - čo získate

Výsledkom vašej práce na príprave projektu bude rozpracovanie GDPR požiadaviek podľa vašich konkrétnych a špecifických podmienok. Váš projekt si rozpracujete na jednotlivé fázy, oblasti realizačných úloh a časový harmonogram implementácie. Získavate komplexný návod realizácievášho GDPR projektu vo vašej firme.

 

V prípade záujmu poskytujeme aj služby kompletnej implementácie GDPR projektu vo vašej firme spolu s vašimi ľuďmi

 

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

za zvýhodnených podmienok môžete získať Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

Nástroj na riadenie projektov slúži ako prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov

 

 

Trvanie workshopu: 2 dni

 

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, všetky témy a nástroje projektového riadenia počas workshopu pripravíme a prispôsobíme podľa vašich manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie


 

Ak vaša firemná prax vyžaduje vyššiu odbornosť, môžete pokračovať expertnými workshopmi projektového manažmentu:

komplexný program zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov: COMM-PASS Efektívny štart projektov

komplexný rozvojový manažérsky program: AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov

komplexný prehľad vzdelávania a rozvoja v oblasti projektov nájdete v časti PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Info zóna

uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - prejdite do info zóny

akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

 

Kedy sa zúčastniť workshopu:

 

nezáleží kde pracujete - HR, marketing, kvalita, výroba, nákup, financie, logistika, shared centrum alebo čokoľvek iné

 

každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

 

 

Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna - projektový manažment, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH