Projektový manažment Leadership

Innovation Project Management Leadership

súčasť manažérskeho programu Social Brain Leadership 2030

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Prečo projektový manažment Leadership?

inovácia a kreativita - inšpirácia - biznis výzvy - biznis výsledky

moderná a agilná firma aktívne reaguje na požiadavky nového biznis prostredia

projektový manažment vnáša do firemnej praxe efektívnosť, vyššiu prehľadnosť a produktivitu

 

Projektový manažment - KVALITA NAŠICH ROZHODNUTÍ rozhoduje o výsledku projektu

 

 

nižší stres, menej konfliktov, jasné zodpovednosti - vyššia akceptácia a manažérsky rešpekt vo firme - vyššia kreativita, inovatívnosť a konkurencieschopnosť

 

Benefity workshopu

výrazné úspory: náklady a čas - 50%

inovácia a lepšie riadenie komplexných úloh a projektov

systém - vyššia produktivita, efektivita a menej stresu

step-by-step manuál na projekty - nástroje, procesy

 

Obsah workshopu

projektový manažment a projektový cyklus

inicializácia projektu, hranice, zadanie

plánovanie a riadenie projektu, WBS, zdroje

ukončenie a odovzdanie projektu

 

Organizačné informácie

termín: v príprave

miesto: v príprave

cena: 145,- EUR bez DPH / 1 deň

kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

 

Projektový manažment Leadership - kvalitnejšie rozhodnutia a lepšie projektové výsledky

získajte nové prístupy a nástroje v úspešnom riadení projektov podľa moderných manažérskych trendov a výskumov neurovedy v projektovej praxi - Projektový manažment Leadership

 

Nároky na moderných manažérov a profesionálov neustále rastú a už dávno presahujú znalosti a kompetencie iba z odbornej oblasti

poznanie a aplikácia nástrojov a princípov projektového riadenia prináša efektívnejšie výsledky projektov prostredníctvom lepšej koordinácie projektových tímov, otvorenejšej komunikácie, systematického riadenia a využívania štandardných projektových nástrojov

 

BENEFITY: čo získam - čo sa naučím

 

Benefity a kľúčové prínosy workshopu:

spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu

 

workshop prináša aplikáciu základných nástrojov a princípov projektového manažmentu do každodennej praxe

na vašich konkrétnych tréningových projektoch si vyskúšate ako aplikovať štandardné nástroje projektového manažmentu do efektívneho riadenia projektov a komplexných úloh

 

využívanie procesov a nástrojov štandardných svetových metodík riadenia projektov prináša komplexnejší pohľad na riadenie firemných procesov a úloh

počiatočná investícia do plánovania projektu prináša správne definovanie požiadaviek od všetkých zúčastnených

jasne definované ciele, ktoré sa transformujú do konkrétnych projektových aktivít a úloh s jasnými zodpovednosťami za ich realizáciu

eliminácia stresu, efektívnejšie riešenia operatívnych úloh a problémov

 

na vašich projektoch šetríte:

až 50% času
20 - 30% nákladov
efektívnou realizáciou ušetríte až 40 pracovných dní ročne

 

 

1. workshop chcem pre seba:

zvýšite svoju hodnotu a môžete byť prínosnejší pre firmu

rozšírite svoje kompetencie v oblasti riadenia / riešenia problémov a výziev a prinášate firme lepšie výsledky

získate jednoduché a účinné manažérske nástroje

schopnosť použiť projekty na náročné oblasti každodennej praxe

nové výzvy, problémy, náročné ciele - získate nové a efektívne návody a spôsoby ich riešenia

 

 

2. workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:

objavte a podporte nové možnosti efektívnejšieho a samostatnejšieho fungovania

zvýšenie angažovanosti a motivácie pracovníkov prostredníctvom lepšej komunikácie a spolupráce vo firme

rozvíjanie mladých a nádejných talentov, high potentials

projekty nie sú strašiak, projekty vám môžu pomôcť aj v oblastiach, kde ste sa doteraz trápili

 

 

3. čo získa firma:

reálna - priama pridaná hodnota workshopu - pracujete na vlastnom projekte

nové efektívnejšie formy riadenia úloh a projektov

lepšie firemné výsledky

vyššia flexibilita, inovatívnosť

lepšia adaptabilita k zmenám

lepšie využívanie dostupných zdrojov

 

Získate nové možnosti a inšpirácie:

ľudia keď sú v rutine - nevidia to, čo by mohli robiť ináč

lepšie pracovné prostredie - lepšia atmosféra a radosť z práce

 

Chcete aby vaše projekty fungovali efektívne a:

ľudia boli iniciatívni

ľudia boli aktívni

ľudia sa na projekt tešili

ľudia neuprednostňovali oddelenie pred projektom

 

to nevznikne automaticky, ale je to možné - je potrebné na tom účinne a systematicky zapracovať

 

Prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov:

za zvýhodnených podmienok môžete získať COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto benefituje z workshopu?

Existujúci projektoví manažéri

inovujte svoje schopnosti a know - how, sumarizácia, prehľadnosť práce a aktivít, efektívny systém, nové súvislosti, okamžitý prehľad o projektoch, lepšie využitie doterajších znalostí v praxi

 

Manažéri oddelení

ktorí potrebujú inovovať a zlepšiť riadenie komplexných úloh a projektov, vytvorenie efektívnejšieho projektového prostredia - vo vlastnom oddelení a vo firme

 

Noví projektoví manažéri

pochopenie základných procesov, princípov, nástrojov a postupov projektového riadenia, spoznanie nového prístupu

Kedy sa zúčastniť workshopu?

riešite komplexné úlohy z línie vyžadujúce projektový systém riadenia, potrebujete koordinovať vstupy a úlohy členov projektu z viacerých oddelení

ste manažéri a experti, ktorí doteraz projekty aktívne neriešili, ale situácia to od vás teraz už vyžaduje, potrebujete si vytvoriť a zachovať Big picture

workshop je pre všetkých, ktorí chcú robiť lepšie a kvalitnejšie rozhodnutia, aby dosahovali efektívnejšie výsledky

 

získavate step-by-step manuál na projekty

spoznáte nové pohľady na riadenie, nové prístupy, nové nástroje

 

využite aktívny networking a vzájomné zdieľanie skúseností pre inováciu vášho pohľadu na moderné riadenie

účasť manažérov a profesionálov z rôznymi skúsenosťami prináša možnosť načerpať praktické odporúčania pre vaše konkrétne projekty

 

pochopenie a aplikácia systematického prístupu riadenia projektov prebieha na realizácií vašich reálnych tréningových projektov

menej chýb, lepšie výsledky, menej prerábok, minimálna administratíva a menej stresu

môžeme vás podporiť v tom, aby ste vaše projekty a zmeny lepšie zvládli alebo si objednajte podporu projektovej implementácie - COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah a témy workshopu

Hlavné oblasti „Projektový manažment Leadership“:

... základné princípy a nástroje Projektového manažmentu - jednoducho a prakticky aplikovateľné v praxi

 

Spôsob ako efektívne naplánovať a riadiť projekt:

1. Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu

Aplikácia neurovedy vo firemnom prostredí s dopadom na úspešnosť riadenia projektov

TOP trendy v manažmente a ich vplyv na moderné firemné fungovanie

 

2. Biznis prostredie - prečo projekty

3. Čo je projekt, Parametre projektu

4. Projektový manažment a Projektový cyklus

 

5. Inicializácia projektu

Hranice projektu

Úvodné zadanie projektu

 

6. Projektový 3-uholník

Rozsah a Kvalita projektu vs. limity každého projektu: Čas, Zdroje, Rozpočet

 

7. Plánovanie a riadenie projektu

Plánovanie projektových aktivít (WBS)

 

8. Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

9. Plánovanie zdrojov

10. Ukončenie a odovzdanie projektu

 

Pre koho je workshop určený?

Manažéri, profesionáli a existujúci projektoví manažéri so skúsenosťami s riadením projektov

Manažéri oddelení, team leaderi riadiaci komplexné úlohy a projekty

Noví projektoví manažéri, vystavení náročnej realite a výzvam projektového manažmentu

Biznis profesionáli a experti prichádzajúci do kontaktu s projektami

workshop je pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu a nové spôsoby efektívnejšieho riadenia projektov s efektívnejšie vynaloženými zdrojmi

workshop je pre všetkých, ktorí chcú robiť lepšie a kvalitnejšie rozhodnutia, aby dosahovali efektívnejšie výsledky

Príklady reálnych tréningových projektov

Systém zvyšovania výkonnosti TVP pracovníkov

Riadené zdieľanie skúseností majstrov vo firme

Sťahovanie výroby z iného závodu

Zavedenie informačného systému

Udržanie talentov

Proces životného cyklu zamestnanca

Zníženie fluktuácie a chorobnosti operátorov výroby

Systém zvyšovania výkonnosti priamych pracovníkov

Ako zefektívniť nábehy novej výroby

Zníženie skladových zásob / Zvýšenie obrátkovosti

Systém KPI / Efektívny reporting / Zvýšenie OEM / Implementácia 5S / Zvýšenie produktivity a ďalšie projekty

 

reálna prax už na workshope - všetko sa učíte počas riešenia vlastného projektu

viac informácii a vybrané realizované projekty nájdete v časti Príklady biznis solutions projektov

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

za zvýhodnených podmienok môžete získať Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

Nástroj na riadenie projektov slúži ako prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov

 

 

Trvanie workshopu: 2 dni

 

detailné informácie vám poskytneme osobne, všetky témy a nástroje projektového riadenia počas workshopu pripravíme a prispôsobíme podľa vašich manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie

 

Ďalšie informácie a detailný popis workshopu nájdete v PDF, ktoré si môžete otvoriť a stiahnuť na tomto linku

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Organizačné informácie o workshope

Termíny, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

Trvanie tréningu - workshopu:

2 dni / 9:00 - 17:00 /


 

Kontakt:

Tréning Projektový manažment Leadership vedie:

Ing. Peter Minárik, Expert na Projektový Manažment

email: minarikp@commpass.sk

mt: +421 905 852 231

objednávka: Projektový manažment Leadership stiahnuť PDF objednávku


 

Najbližšie termíny:

v príprave - pre viac informácii nás kontaktujte


 

Miesto realizácie:

v príprave - pre viac informácii nás kontaktujte

 

 

Cena:

145,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu (290,- EUR bez DPH za 2 dni)

pre účastníkov máme k dispozícii 20 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov

získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri


 

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live

Kontaktujte nás alebo si workshop objednajte online:

 

  Vaše Meno (povinné)

  Váš Email (povinné)

  Subjekt

  Váš Text

   

  Viac informácii o podmienkach spracovania osobných údajov

  Info zóna

  uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
  pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - prejdite do info zóny

  akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

   

  Kedy sa zúčastniť workshopu:

  nezáleží v ktorej oblasti pracujete

  každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu a podporu

   

   

  Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna - projektový manažment, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

   

  Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

   

   

  ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

   

  COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

  workshopy, tréningy, poradenstvo

   

  ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH