Projektový manažment pre Automotive a výrobu

Innovation Project Management Leadership

súčasť manažérskeho programu Social Brain Leadership 2030

(popis workshopu)

Prehľadné informácie o workshope

 

PREČO WORKSHOP?

 

 

kedy firma potrebuje projektový manažment?

biznis dôvody, nové požiadavky, manažérske dôvody

MEGATRENDY a ich vplyv na firmu

globalizácia, demografický vývoj, digitalizácia...

 

 

BENEFITY WORKSHOPU

 

 

výrazné úspory: náklady a čas - 50%

vyššia produktivita a efektivita

lepšie plnenie cieľov

lepšia spolupráca a komunikácia

 

 

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU

 

 

manažéri výroby, kvality, logistiky, údržby

LEAN experti, projektoví manažéri

strední & nižší manažéri

špecialisti a experti, technickí pracovníci

 

 

ČO SA NAUČÍTE?

 

 

základné princípy projektového manažmentu

vybrané nástroje projektového manažmentu

základné procesy projektového manažmentu

získate základné projektové myslenie

 

 

ORGANIZAČNÉ INFO

 

 

termín: pre viac info nás kontaktujte

miesto: Bratislava, Košice, Žilina, Nitra

cena: 145,- EUR bez DPH / 1 deň

kontakt a objednávka nižšie

 

 

ĎALŠIE INŠPIRÁCIE

 

 

projekty z pohľadu exekutívy

aktívne vzdelávanie

projekty a strategické ciele firmy

manažérske video inšpirácie

 

VIDEOPOZVÁNKA - Projektový manažment pre Automotive a Výrobu

 

 

Ako efektívne riadiť Automotive a výrobné projekty

 

 

PREČO workshop - kedy firma potrebuje projektový manažment?

Kedy vzniká potreba projektového manažmentu a kedy je vhodné zvažovať implementáciu a používanie projektového manažmentu vo firme?

Implementácia projektového manažmentu je dôležitý krok vo firemnej stratégii. Existuje viacero dôvodov, kedy firma dokáže benefitovať z funkčných projektov.

Projektovy manazment pre Automotive_22_w

Projektový manažment pre Automotive
a výrobu

 

štandardný systém riadenia projektov na všetkých úrovniach riadenia

praktické znalosti o riadení projektov pomáhajú výrobcom (firmám) rozbiť celý alebo zložitý proces výroby na menšie zvládnuteľné časti

každú časť je možné vykonať ako samostatný projekt

na workshope pracujete v projektových tímoch a získavate pohľad iných špecialistov a manažérov

 

Prehľadná prezentácia o workshope

PDF na stiahnutie

 

1. BIZNIS DÔVODY

1. BIZNIS DÔVODY

MEGATRENDY - potreba podpory biznisu a firemné dôvody
2. NOVÉ POŽIADAVKY

2. NOVÉ POŽIADAVKY

lepšia organizácia práce - efektivita, produktivita, výkonnosť
3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

stabilizácia manažérskeho tímu - manažérske potreby a potreby luďí

Manažérske dôvody - stabilizácia manažérskeho tímu, manažérske potreby a potreby ľudí

KOMPLEXNOSŤ

NÁROČNOSŤ

SPOKOJNOSŤ

Benefity a prínosy workshopu - benefity Projektového manažmentu

Správne nastavenie projektového manažmentu prináša široké spektrum benefitov. Od tvrdo merateľných - finančných a procesných zlepšení, cez rozvoj manažérskeho tímu a budúcich potenciálnych expertov až po lepšiu komunikáciu, spoluprácu a spokojnosť vo firme.

Aké sú skúsenosti Exekutívy a TOP manažmentu?

Benefity pre Automotive a Výrobu

 

udržateľnosť a štandardizácia v automobilovom priemysle (automotive industry)

lean princípy a štíhla výroba

samostatnosť ľudí a spokojnosť ľudí nielen vo výrobnom procese

štandardizácia ako krok vpred

realizácia zmeny a dosahovanie profitu

príchod nových projektov - nové nábehy výroby

úspech firmy - kroky k úspechu

hodnota tímu a spoločenský dosah firmy a podnikania

Projektovy manazment pre Automotive_26_w

Projektovy manazment pre Automotive_18_w

Svetové štandardy v Automotive

 

využívanie procesov a nástrojov štandardných svetových metodík riadenia projektov v automotive majú výrazný efekt na:

 

efektívnosť výroby

zvýšenie „through-put“

zlepšenie kvality a profitu firiem

Výrazné úspory - náklady & čas - 50%

Zníženie zlyhania projektov o 31%

Zvýšenie produktivity o 21%

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

90% senior exekutívy určilo metódy projektového manažmentu ako kritické alebo dôležité pre ich schopnosť dodať úspešné projekty a zachovať si konkurencieschopnosť
KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

80% Exekutívy na globálnej úrovni potrvrdilo, že projektový manažment ako kľúčová kompetencia ich firme pomohla udržať si konkurencieschopnosť aj počas recesie
PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

takmer 60% Senior exekutívy potvrdilo, že budovanie silnej kompetencie projektového manažmentu vidia ako top 3. prioritu pre ich firmy vo výhľade do budúcnosti
ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

Exekutíva zistila, že metódy a stratégie projektového manažmentu im pomohli znižovať riziká, redukovať náklady a zlepšiť úspešnosť aktivít, čo bolo kľúčové pri prekonávaní ekonomickej krízy

 

ĎALŠIE BENEFITY

 

 

EXEKUTÍVNE BENEFITY

 

 

lepšie využívanie a alokácia firemných zdrojov

lepšia komunikácia a spolupráca v rámci firmy

výšená pozornosť na rizikový manažment

zlepšenie postavenia firmy a zvýšenie konkurencieschopnosti

odkrývanie a využívanie skrytých rezerv

 

 

FIREMNÉ BENEFITY

 

 

lepšie zvládanie náporu práce, menej stresu, vyššia výkonnosť

menej chýb a väčšia spoľahlivosť

väčší prehľad – lepšia koordinácia úloh

vyššia flexibilita a adaptabilita k zmenám

zvýšená produktivita a efektivita

 

 

MANAŽÉRSKE BENEFITY

 

 

podpora a rozvoj kreativity tímov

vyššia zaangažovanosť členov tímu

ohodnotenie a spokojnosť - prispievate k plneniu firemných cieľov

dodávate vyššiu biznis hodnotu

vyššia reputácia a rešpekt v rámci firmy

 

Účastníci workshopu - pre koho je workshop určený?

Ktorá manažérska úroveň a ktorí pracovníci dokážu benefitovať z workshopu?

Pre koho je workshop určený?

špecializovaný workshop projektového manažmentu pre manažérov a profesionálov z automotive a výroby

Manažéri:

výroby

prípravy nových projektov

kvality

logistiky

údržby

LEAN experti

strední & nižší manažéri

špecialisti a experti, technickí pracovníci

a všetci, ktorí hľadajú inšpiráciu a nové spôsoby efektívnejšieho riadenia a dosahovania stále náročnejších požiadaviek (projektové ciele, eliminovanie strát a neustále zlepšovanie a inovácia procesov)

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_34_w

 

ZNALOSTNÁ ÚROVEŇ

formy realizácie pre otvorené workshopy - manažérske vzdelávanie a rozvoj

 

Čo sa naučíte na workshope?

Obsah workshopu, moderná a interaktívna forma vzdelávania - prepojenie aktívneho učenia, praxe, výskumov neurovedy a vitality manažmentu.

Projektovy manazment pre Automotive_26_w

Hlavné témy a oblasti workshopu

Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu

Biznis prostredie - prečo projekty v Automotive a Výrobe?

Čo je projekt, Parametre projektu

Projektový manažment a Projektový cyklus

Hranice projektu

Úvodné zadanie projektu

Projektový 3-uholník

Plánovanie projektových aktivít (WBS)

Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

Plánovanie zdrojov

Čo sa naučíte?

 

spoznáte základné princípy projektového manažmentu

vyskúšate si vybrané nástroje projektového manažmentu

pochopíte základné procesy projektového manažmentu

získate základné projektové myslenie

schopnosť aplikovať uvedené princípy na projektoch, ale aj v bežnej operatívnej a manažérskej praxi

 

 

Projektovy manazment_1

Projektovy manazment pre Automotive_27_w

Príklady reálnych tréningových projektov

ako zefektívniť nábehy novej výroby

zníženie skladových zásob

zvýšenie obrátkovosti

zvýšenie OEM

implementácia 5S

efektívnejšie pre-zriadenie strojov

efektívnejšie odovzdávanie smiem

efektívnejšie navážanie materiálu

zvýšenie efektívnosti FMEA

adaptačný proces zamestnancov a podpora výrobných majstrov

tvorba tréningového centra pre nových pracovníkov

ako zainteresovať do projektu členov tímu, stakeholdrov a požadovanú úroveň vedenia

ako skvalitniť proces plánovania

ako zvýšiť dôraz na kvalitu u výrobných pracovníkov

ako motivovať výrobných pracovníkov

Ďalší rozvoj know - how a skúseností projektového manažmentu

Akadémia projektového manažmemtu

 

Absolvovaním workshopu Projektový manažment pre Automotive a výrobu - získavate potrebné know - how a znalosti, ktoré vám umožnia efektívne a úspešne realizovať projekty vo firme. 

Vaše manažérske vzdelávanie môžete ďalej rozširovať podľa vašich potrieb do kompletnej znalosti projektového manažmentu ako je uvedené nižšie v pyramíde projektového manažmentu.

Ak sa rozhodnete nerealizovať projekty a nevyuživať projektový manažment, stále máte možnosť benefitovať zo získaného know - how a skúseností pri vašej denno - dennej operatívnej práci.

 

Akademia projektoveho manazmentu_header_w

Organizačné informácie o workshope

Termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

Trvanie tréningu - workshopu:

2 dni / 9:00 - 17:00 /


 
Kontakt:

Tréning Projektový manažment pre Automotive a Výrobu vedie:

Ing. Peter Minárik, expert na projektový manažment

email: minarikp@commpass.sk

mt: +421 905 852 231

objednávka: Projektový manažment pre Automotive a Výrobu stiahnuť PDF objednávku


 
Najbližšie termíny:

o ďalších termínoch vás budeme informovať alebo nás kontaktujte


 
Miesto realizácie:

Bratislava, Košice, Žilina, Nitra

priestory účastníkom upresníme vopred

 

 
Cena:

145,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu (290,- EUR bez DPH za 2 dni)

pre účastníkov máme k dispozícii 30 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop 

 

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov

získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri


 

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live


 

 

Kontaktujte nás alebo si workshop objednajte online:

 

  Vaše Meno (povinné)

  Váš Email (povinné)

  Subjekt

  Váš Text

   

  Viac informácii o podmienkach spracovania osobných údajov

  Ďalšie inšpirácie

  V tejto častí nájdete manažérske inšpirácie a informácie, ktoré vás môžu inšpirovať k ďalšiemu rozvoju a aktívnemu využívaniu projektového manažmentu

   

  Čo prináša Projektový manažment pre Automotive

   

   

  Projektovy manazment pre Automotive_28_w

  Čo získate na workshope?

   

  inovatívny spôsob ako nájsť riešenie svojich slabých miest

  spolupráca s najlepšími špecialistami a manažérmi z automotive odvetvia a výrobných firiem

  aktívny networking a zdieľanie „best practices“

  vzájomná podpora pri dodržaní prísnej úrovne mlčanlivosti - „confidenciality“

  Projekty z pohľadu exekutívy

  Stratégia HR a podpora projektov - Braňo Vargic

  AKTÍVNE VZDELÁVANIE

  Ako prebieha workshop

   

   

   

   

  MANAŽÉRSKE KNOW - HOW ZÍSKAVATE PRAKTICKOU FORMOU

  počas workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu – získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU – od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie až po dosiahnutie výsledkov

  prezrite si prezentáciu
  MANUÁL WORKSHOPU PRE ÚČASTNÍKOV

   

   

  Manuál workshopu pre účastníkov

  ako prebieha workshop a aktivity na workshope

  štruktúra worskhopu, používané know-how projektového manažmentu

  top problémy HR projektov

  príklady HR projektov - projektová inšpirácia

  top trendy v manažmente a najnovšie výskumy fungovania ľudského mozgu a neuroplasticita

  vytvorte si projekt od jeho začiatku, cez plánovanie, až po realizáciu

  využijete svoj čas maximálne efektívne - z tréningového workshopu odídete s konkrétnym projektovým plánom pripraveným na realizáciu v praxi

  atraktívny networking - spojte skúsenosti a podporu ďalších HR profesionálov a vzájomne sa inšpirujte pri hľadaní riešení HR výziev a problémov

   

  Projektový manažment - strategický nástroj moderného manažéra

  Čo je projekt, Parametre projektu, Projektový manažment

  Projektový cyklus, Riadenie a realizácia projektu

  Analýza prostredia projektu a analýza stakeholdrov

  Úvodné zadanie projektu, Riziká projektu

  Work Breakdown Structure- plán projektových aktivít

  Ganttov diagram – riadenie času

  Plán zdrojov

  Rozpočet projektu

   

  Projektové súvislosti a firemná realita (Strategické ciele a projekty)

  Projektové myslenie a HR prostredie

  Trailer - Projektový manažment pre HR

  Projekty a firemné ciele - PREČO projektu

   

  Projekty podporujú firemné ciele

   

  porozumenie PREČO sa projekt realizuje

  čo hovorí prax - súlad vízie, misie, firemnej stratégie a chápanie ľudí?

  PREČO?
  Vysvetlenie prečo realizujeme daný projekt

  príčiny neúspechu projektov - neplnenie firemných cieľov

  rast a rozvoj ľudí na projekte

  projektové súvislosti v chápaní členov tímu

  projekty a zvyšovanie konkurencieschopnosti

  ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH