Úvod do projektového manažmentu

základy projektového myslenia (podľa medzinárodných štandardov)

Prehľadné informácie o workshope

 

PREČO WORKSHOP?

 

 

kedy firma potrebuje projektový manažment?

biznis dôvody, nové požiadavky, manažérske dôvody

MEGATRENDY a ich vplyv na firmu

globalizácia, demografický vývoj, digitalizácia...

 

 

BENEFITY WORKSHOPU

 

 

výrazné úspory: náklady a čas - 50%

vyššia produktivita a efektivita

lepšie plnenie cieľov

lepšia spolupráca a komunikácia

 

 

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU

 

 

strední a nižší manažéri

tím lídri & high potentials

špecialisti a experti

technickí a administratívni pracovníci

 

 

ČO SA NAUČÍTE?

 

 

základné princípy projektového manažmentu

vybrané nástroje projektového manažmentu

základné procesy projektového manažmentu

získate základné projektové myslenie

 

 

ORGANIZAČNÉ INFO

 

 

termín: pre viac info nás kontaktujte

miesto: Bratislava, Košice, Žilina, Nitra

cena: 90,- EUR bez DPH

kontakt a objednávka nižšie

 

 

ĎALŠIE INŠPIRÁCIE

 

 

projekty z pohľadu exekutívy

aktívne vzdelávanie

projekty a strategické ciele firmy

manažérske video inšpirácie

 

PREČO workshop - kedy firma potrebuje projektový manažment?

Kedy vzniká potreba projektového manažmentu a kedy je vhodné zvažovať implementáciu a používanie projektového manažmentu vo firme?

Implementácia projektového manažmentu je dôležitý krok vo firemnej stratégii. Existuje viacero dôvodov, kedy firma dokáže benefitovať z funkčných projektov.

1. BIZNIS DÔVODY

1. BIZNIS DÔVODY

MEGATRENDY - potreba podpory biznisu a firemné dôvody
2. NOVÉ POŽIADAVKY

2. NOVÉ POŽIADAVKY

lepšia organizácia práce - efektivita, produktivita, výkonnosť
3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

stabilizácia manažérskeho tímu - manažérske potreby a potreby luďí

1. Biznis dôvody

 
Výzvy moderného biznis prostredia:

čelíte medzinárodnej konkurencii

rastúce nároky na produktivitu a efektivitu

tlak na nové produkty a služby

potreba znižovať náklady

prejavujú sa u vás vplyvy megatrendov...

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_18_w

Svetové MEGATRENDY menia dnešné biznis prostredie a vplývajú na firemné fungovanie

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_21_w
Nárast projektovej práce

potreba realizovať prácu projektovo

 

Nové biznis prostredie a biznis hodnota

rýchle zmeny

adaptabilita

celo firemné riešenia

komplexné riešenia

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_20_w
Globalizácia

nadnárodné štruktúry, korporácie

nové organizačné štruktúry

medzinárodná konkurencia

 

Demografia a demografický vývoj

multigeneračné riadenie

tvorba a realizácia employer branding stratégii

sociálne média & mladé generácie

 

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_22_w
Digitalizácia & Automatizácia

elektronizácia, digitalizácia

biznis inteligencia – Big data

 

Efektivita riadenia

pracovná zaťaženosť

nárast kompetencií a zodpovedností

2. Nové nároky – NOVÉ POŽIADAVKY

riešenie komplexných a náročných úloh

zvyšuje sa komplexnosť fungovania

zvyšuje sa špecializácia

zvyšuje sa profesionalizácia

potreba rýchlych a efektívnych riešení

efektívne, rýchle – agilné a presné rozhodovanie

vzájomná spolupráca projektových tímov

lepšia organizácia práce (efektivita, produktivita, výkonnosť)

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_25_w

3. Manažérske dôvody - stabilizácia manažérskeho tímu, manažérske potreby a potreby luďí

KOMPLEXNOSŤ

NÁROČNOSŤ

SPOKOJNOSŤ

Benefity a prínosy workshopu - benefity Projektového manažmentu

Správne nastavenie projektového manažmentu prináša široké spektrum benefitov. Od tvrdo merateľných - finančných a procesných zlepšení, cez rozvoj manažérskeho tímu a budúcich potenciálnych expertov až po lepšiu komunikáciu, spoluprácu a spokojnosť vo firme.

Aké sú skúsenosti Exekutívy a TOP manažmentu?

Výrazné úspory - náklady & čas - 50%

Zníženie zlyhania projektov o 31%

Zvýšenie produktivity o 21%

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

90% senior exekutívy určilo metódy projektového manažmentu ako kritické alebo dôležité pre ich schopnosť dodať úspešné projekty a zachovať si konkurencieschopnosť
KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

80% Exekutívy na globálnej úrovni potrvrdilo, že projektový manažment ako kľúčová kompetencia ich firme pomohla udržať si konkurencieschopnosť aj počas recesie
PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

takmer 60% Senior exekutívy potvrdilo, že budovanie silnej kompetencie projektového manažmentu vidia ako top 3. prioritu pre ich firmy vo výhľade do budúcnosti
ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

Exekutíva zistila, že metódy a stratégie projektového manažmentu im pomohli znižovať riziká, redukovať náklady a zlepšiť úspešnosť aktivít, čo bolo kľúčové pri prekonávaní ekonomickej krízy

 

ĎALŠIE BENEFITY

 

 

EXEKUTÍVNE BENEFITY

 

 

lepšie využívanie a alokácia firemných zdrojov

lepšia komunikácia a spolupráca v rámci firmy

výšená pozornosť na rizikový manažment

zlepšenie postavenia firmy a zvýšenie konkurencieschopnosti

odkrývanie a využívanie skrytých rezerv

 

 

FIREMNÉ BENEFITY

 

 

lepšie zvládanie náporu práce, menej stresu, vyššia výkonnosť

menej chýb a väčšia spoľahlivosť

väčší prehľad – lepšia koordinácia úloh

vyššia flexibilita a adaptabilita k zmenám

zvýšená produktivita a efektivita

 

 

MANAŽÉRSKE BENEFITY

 

 

podpora a rozvoj kreativity tímov

vyššia zaangažovanosť členov tímu

ohodnotenie a spokojnosť - prispievate k plneniu firemných cieľov

dodávate vyššiu biznis hodnotu

vyššia reputácia a rešpekt v rámci firmy

 

Účastníci workshopu - pre koho je workshop určený?

Ktorá manažérska úroveň a ktorí pracovníci dokážu benefitovať z workshopu?

Vhodní účastníci workshopu

strední manažéri

nižší manažéri

tím lídri

špecialisti a experti

technickí pracovníci

administratívni pracovníci

high potentials

budúci projektoví manažéri

členovia projektových tímov

 

naštatujte a podporte rast vašich ľudí (špecialistov, high potentials)

workshop môže byť súčasťou prípravy na manažérsku prácu a pozíciu

rozvíjate manažérov aj technických & administratívnych pracovníkov

podporíte tvorivosť, iniciatívnosť a možno aj skrytý potenciál vašich ľudí

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_34_w

Kde je možné používať projektový manažment?

Firemné oblasti - oddelenia

Firemné procesy

Čo sa naučíte na workshope?

Obsah workshopu, moderná a interaktívna forma vzdelávania - prepojenie aktívneho učenia, praxe, výskumov neurovedy a vitality manažmentu.

Projektovy manazment_1

Čo sa naučíte?

spoznáte základné princípy projektového manažmentu

vyskúšate si vybrané nástroje projektového manažmentu

pochopíte základné procesy projektového manažmentu

získate základné projektové myslenie

schopnosť aplikovať uvedené princípy na projektoch, ale aj v bežnej operatívnej a manažérskej praxi

 

 

KOMPLEXNOSŤ A NÁROČNOSŤ KNOW - HOW

Akadémia projektového manažmemtu

 

Absolvovaním workshopu Úvod do projektového manažmentu - základy projektového myslenia získavate potrebné know - how a znalosti, ktoré vám umožnia vydať sa na cestu realizácie projektového manažmentu vo firme. 

Vaše manažérske vzdelávanie môžete ďalej rozširovať podľa vašich potrieb do kompletnej znalosti projektového manažmentu ako je uvedené nižšie v pyramíde projektového manažmentu.

Ak sa rozhodnete nerealizovať projekty a nevyuživať projektový manažment, stále máte možnosť benefitovať zo získaného know - how a skúseností pri vašej denno - dennej operatívnej práci.

 

 

Akademia projektoveho manazmentu_header_w

Projektový manažment ŠTART

Projektový manažment BASIC

Projekt. manaž. EXECUTIVE BIZNIS

PYRAMÍDA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

 

Pyramida projektoveho manazmentu_2_w

 

vzdelávací program Projektový manažment obsahuje workshopy od základnej úrovne znalostí až po TOP expertné znalosti a know - how

pri otvorených workshopoch odporúčame účastníkom zvážiť, akú úroveň znalostí a skúseností potrebujú vo svojej manažérskej praxi a podľa toho sa zúčastniť adekvátnej expertnej úrovne workshopu

pri interných - firemných workshopoch je určenie požadovanej úrovne súčasťou prípravy vzdelávacieho programu

Organizačné informácie o workshope

Termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

Trvanie tréningu - workshopu:

2 dni / 9:00 - 17:00 /


 
Kontakt:

Marián Minárik

email: minarikm@commpass.sk

mt: +421 907 400 392

objednávka: Úvod do projektového manažmentu - stiahnuť PDF objednávku


 
Najbližšie termíny:

o termínoch vás budeme informovať alebo nás kontaktujte


 
Miesto realizácie:

Bratislava, Košice, Žilina, Nitra

priestory účastníkom upresníme vopred

 

 
Cena:

90,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu (180,- EUR bez DPH za 2 dni)

pre účastníkov máme k dispozícii 30 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

 

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov

získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri


 

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live


 

 

Kontaktujte nás alebo si workshop objednajte online:

 

  Vaše Meno (povinné)

  Váš Email (povinné)

  Subjekt

  Váš Text

  Ďalšie inšpirácie

  V tejto častí nájdete manažérske inšpirácie a informácie, ktoré vás môžu inšpirovať k ďalšiemu rozvoju a aktívnemu využívaniu projektového manažmentu

  Projekty z pohľadu exekutívy

  Stratégia HR a podpora projektov - Braňo Vargic

  AKTÍVNE VZDELÁVANIE

  Ako prebieha workshop

   

   

   

   

  MANAŽÉRSKE KNOW - HOW ZÍSKAVATE PRAKTICKOU FORMOU

  počas workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu – získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU – od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie až po dosiahnutie výsledkov

  prezrite si prezentáciu
  MANUÁL WORKSHOPU PRE ÚČASTNÍKOV

   

   

  Manuál workshopu pre účastníkov

  ako prebieha workshop a aktivity na workshope

  štruktúra worskhopu, používané know-how projektového manažmentu

  top problémy HR projektov

  príklady HR projektov - projektová inšpirácia

  top trendy v manažmente a najnovšie výskumy fungovania ľudského mozgu a neuroplasticita

  vytvorte si projekt od jeho začiatku, cez plánovanie, až po realizáciu

  využijete svoj čas maximálne efektívne - z tréningového workshopu odídete s konkrétnym projektovým plánom pripraveným na realizáciu v praxi

  atraktívny networking - spojte skúsenosti a podporu ďalších HR profesionálov a vzájomne sa inšpirujte pri hľadaní riešení HR výziev a problémov

   

  Projektový manažment - strategický nástroj moderného manažéra

  Čo je projekt, Parametre projektu, Projektový manažment

  Projektový cyklus, Riadenie a realizácia projektu

  Analýza prostredia projektu a analýza stakeholdrov

  Úvodné zadanie projektu, Riziká projektu

  Work Breakdown Structure- plán projektových aktivít

  Ganttov diagram – riadenie času

  Plán zdrojov

  Rozpočet projektu

   

  Projektové súvislosti a firemná realita (Strategické ciele a projekty)

  Projektové myslenie a HR prostredie

  Trailer - Projektový manažment pre HR

  Projekty a firemné ciele - PREČO projektu

   

  Projekty podporujú firemné ciele

   

  porozumenie PREČO sa projekt realizuje

  čo hovorí prax - súlad vízie, misie, firemnej stratégie a chápanie ľudí?

  PREČO?
  Vysvetlenie prečo realizujeme daný projekt

  príčiny neúspechu projektov - neplnenie firemných cieľov

  rast a rozvoj ľudí na projekte

  projektové súvislosti v chápaní členov tímu

  projekty a zvyšovanie konkurencieschopnosti

  ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH